Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2013.gada 1.oktobra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2013.gada 26.septembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2013.gada 1.oktobrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ar pāreju uz Eiropas Savienības vienoto valūtu saistītie projekti
1.1.  VSS-1003
TA-2306 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.128 "Politisko organizāciju (partiju) vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtība""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1689
TA-2875 
Noteikumu projekts "Latvijas institūta maksas pakalpojumu cenrādis"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-680
TA-2565 
Noteikumu projekts "Ārlietu ministrijas konsulāro maksas pakalpojumu cenrādis"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1554
TA-2596 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumos Nr.748 "Kārtība, kādā sagatavo vispārējo valdības budžeta deficīta un parāda notifikāciju""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1556
TA-2494 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.septembra noteikumos Nr.923 "Kārtība, kādā uzskaita valsts enerģijas galapatēriņa ietaupījumu un nodrošina energoefektivitātes monitoringa sistēmas darbību""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1560
TA-2862 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.64 "Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju licencēšanas kārtība""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1525
TA-2457 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.512 "Azartspēļu un izložu organizēšanas un uzturēšanas uzraudzības un kontroles kārtība""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1170
TA-2463 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1998.gada 24.novembra noteikumos Nr.443 "Noteikumi par kredītiestāžu administratora civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1527
TA-2501 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumos Nr.701 "Ziņojuma par preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanu iesniegšanas kārtība""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-875
TA-2292 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumos Nr.928 "Noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1520
TA-2460 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 6.februāra noteikumos Nr.96 "Kārtība, kādā iesniedzams ziņojums par azartspēļu un izložu organizēšanu""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1373
TA-2188 
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 23.augusta instrukcijā Nr.8 "Instrukcija par valsts budžeta izpildes analīzi""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-578
TA-2363 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 27.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai"""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1287
TA-2805 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1329
TA-2886 
Noteikumu projekts "Kultūras informācijas sistēmu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis"  Kultūras ministrija  J.Bordāns (Kultūras ministrija)    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1349
TA-2887 
Noteikumu projekts "Latvijas Nacionālā vēstures muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis"  Kultūras ministrija  J.Bordāns (Kultūras ministrija)    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1226
TA-2890 
Noteikumu projekts "Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāts publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  Kultūras ministrija  J.Bordāns (Kultūras ministrija)    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-1348
TA-2891 
Noteikumu projekts "Latvijas Nacionālā mākslas muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis"  Kultūras ministrija  J.Bordāns (Kultūras ministrija)    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-1362
TA-2381 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-1428
TA-2489 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-1426
TA-2491 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.913 "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-697
TA-2217 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1228 "Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļaujas izsniegšanas valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atbrīvojumiem""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-848
TA-2080 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 19.februāra noteikumos Nr.96 "Noteikumi par tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-1412
TA-2684 
Noteikumu projekts "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2014.gadam"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-918
TA-1821 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 20.septembra noteikumos Nr.723 "Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem licencēšanas kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-812
TA-2142 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-811
TA-2143 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumos Nr.388 "Zivju fonda nolikums""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-1286
TA-2310 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumos Nr.177 "Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-939
TA-2696 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu sēklu aprites jomā"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-1344
TA-2910 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Rundāles pils muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis"   Kultūras ministrija  J.Bordāns (Kultūras ministrija)    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-1600
TA-2912 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Valsts valodas centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  TA-2512  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 9.decembra rīkojumā Nr.830 "Par Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteju""   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-339
TA-1892 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas "Vecsalacas"–601 Salacgrīvas pagastā, Salacgrīvas novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-2807  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.oktobra noteikumos Nr.986 "Noteikumi par pirotehnisko izstrādājumu drošuma pamatprasībām un tiem piemērojamiem standartiem, kā arī pirotehnisko izstrādājumu atbilstības novērtēšanas un marķēšanas kārtība un akreditējamajai institūcijai izvirzāmās prasības""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1289
TA-2257 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK un atlikts 
2.5.  VSS-1473
TA-2475 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma un apakšzemes inženierkomunikāciju nodošanu Priekuļu novada pašvaldības īpašumā"   Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-2841  Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-2843  Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā   Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-2839  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumos Nr.704 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.1.2.aktivitātes "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" otro projektu iesniegumu atlases kārtu"""  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-2835  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.881 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai"""  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-2842  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.14 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.1.aktivitātes "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" otro projektu iesniegumu atlases kārtu"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-2844  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.266 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" otro projektu iesniegumu atlases kārtu"""  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-891
TA-2178 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.201 "Noteikumi par atpūtas kuģu drošību""   Satiksmes ministrija  A.Matīss  L.Rituma  Izskatīts MK un atlikts 
2.13.  TA-2901  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.282 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  TA-2899  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali 2013.gadā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
III. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi
3.1.  TA-2941  Likumprojekts "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam"  Finanšu ministrija  A.Vilks  L.Kļaviņa B.Bāne N.Sakss I.Vasaraudze J.Plūme I.Stepanova I.Šņucins G.Trupovnieks J.Šints Z.Adijāne I.Bule J.Krastiņš K.Leiškalns Ģ.Verners Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Valsts kontroles, Prokuratūras, Tiesībsarga biroja, Tieslietu padomes, KNAB, NEPLP, SPRK, LPS, LTRK, LDDK, LBAS pārstāvji  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-2937  Likumprojekts "Par valsts budžetu 2014.gadam"  Finanšu ministrija  A.Vilks  B.Bāne L.Kļaviņa A.Eberhards J.Platais N.Sakss I.Vasaraudze J.Plūme I.Stepanova I.Bule I.Šņucins D.Gulbe J.Šints Z.Adijāne S.Āmare-Pilka J.Krastiņš K.Leiškalns Ģ.Verners Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Valsts kontroles, Prokuratūras, Tiesībsarga biroja, Tieslietu padomes, KNAB, NEPLP, SPRK, LPS, LTRK, LDDK, LBAS pārstāvji  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-2947  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  E.Līcītis  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-2949  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Likumā par ostām"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-2950  (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par demogrāfijas atbalsta pasākumiem 2014.gadā"  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-1601  Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.71 71.§) 2.punkta izpildi"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis  L.Lejiņa D.Papāns J.Valdmanis V.Ernstsone   Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-1277
TA-2465 
Informatīvais ziņojums "Priekšlikums sabiedriskajā transportā pārvadāto personu ar invaliditāti uzskaitei un identificēšanai"   Satiksmes ministrija  A.Matīss  A.Lubāns I.Ošenieks A.Salmiņš   Izskatīts MK sēdē 
4.3.  VSS-496
TA-2880 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Komisijas Otrās Kopienas rīcības programmas sabiedrības veselības jomā (2008.–2013.gadam) vienoto rīcību "Traumu uzraudzība Eiropā"" (JAMIE)  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
4.4.  VSS-420
TA-2881 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Komisijas Otrās Kopienas rīcības programmas sabiedrības veselības jomā (2008.–2013.gadam) vienoto rīcību "Reto slimību un orfānu zāļu Eiropas tīkla izveide"" (JA-Orphanet Europe)  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
V. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
5.1.  VSS-548
TA-2907 
(iekļauts papildus) Pamatnostādņu projekts "Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  A.Daugulis I.Vītoliņa K.Ancāne A.Pukse A.Melnūdris   Izskatīts MK sēdē 
VI. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
6.1.  TA-2918  (iekļauts papildus) Saeimas lēmumprojekts "Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītajā operācijā Afganistānā"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  D.Žukovs  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-2946  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2013.gada 7.-8.oktobra sanāksmē izskatāmajos Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  K.Āboliņš  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-2948  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2013.gada 7.-8.oktobra sanāksmē izskatāmajos Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  A.Skrjabina  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  TA-2808  Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai (lietā Nr.A420465813)   Administratīvā rajona tiesa Jelgavas Tiesu Nams  D.Pavļuts  R.Šņuka B.Logina J.Spiridonovs  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
9.1.  TA-1325  Atbildes projekts Saeimas Nacionālās drošības komisijai   Saeimas Nacionālās drošības komisija  J.Bordāns  L.Medina S.Mertena  Izskatīts MK sēdē 
9.2.  2013-257-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Holodenko pret Latviju"    E.Rinkēvičs  K.Līce   
Skatīt protokolu