Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2013.gada 22.oktobra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2013.gada 17.oktobrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2013.gada 22.oktobrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
Ministru kabineta lieta
0.1.  TA-3016  (iekļauts papildus) Par Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.54 35.§) "Likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā""  Labklājības ministrija  J.Bordāns     
Ministru kabineta lieta
0.2.  TA-3017  (iekļauts papildus) Par Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.54 34.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"""  Labklājības ministrija  J.Bordāns     
I. Ar pāreju uz Eiropas Savienības vienoto valūtu saistītie projekti
1.1.  VSS-1616
TA-2858 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1994.gada 5.jūlija noteikumos Nr.147 "Par valsts īpašuma privatizācijas komisiju darbības finansēšanu""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-288
TA-2896 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 7.marta noteikumu Nr.189 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-883
TA-2322 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumos Nr.413 "Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1371
TA-2760 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.17 "Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1369
TA-2771 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.897 "Kārtība, kādā aprēķināms un maksājams pievienotās vērtības nodoklis par elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1368
TA-2770 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 8.janvāra noteikumos Nr.27 "Kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrētam nodokļa maksātājam""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1150
TA-2522 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.282 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1447
TA-2818 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumos Nr.556 "Likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" normu piemērošanas noteikumi""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1372
TA-2759 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.908 "Kārtība, kādā piemēro pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Savienības institūcijām un Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO), un kārtība, kādā atmaksā akcīzes nodokli par Latvijas Republikā iegādātajām akcīzes precēm""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-1367
TA-2762 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.15 "Kārtība, kādā reģistrēts nodokļa maksātājs iesniedz pieteikumu pievienotās vērtības nodokļa atmaksas saņemšanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, un kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli citas Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrētam nodokļa maksātājam""   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-2767  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumos Nr.200 "Noteikumi par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu atlīdzību un ēdināšanas izdevumu kompensāciju""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-577
TA-2768 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-1154
TA-2991 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 15.maija noteikumos Nr.324 "Noteikumi par skaidrās naudas izņemšanu no juridiskās personas vai individuālā komersanta kases vai citas glabāšanas vietas""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-559
TA-2036 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija noteikumos Nr.591 "Ārzemnieku veselības apdrošināšanas noteikumi""  Iekšlietu ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1477
TA-2776 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumos Nr.825 "Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība""  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1596
TA-2960 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.88 "Sociālās korekcijas izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1595
TA-2961 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 20.novembra noteikumos Nr.785 "Mācību prakses organizācijas un izglītojamo apdrošināšanas kārtība""  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-1134
TA-2283 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.352 "Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanas kārtība, kā arī kārtība, kādā aprēķina bijušā zemes īpašuma vērtību, kāda tā bija 1940.gada 21.jūlijā, un kārtība, kādā tiek piešķirta līdzvērtīga zeme bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-844
TA-2062 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumos Nr.983 "Ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu aprēķināšanas kārtība""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-845
TA-2077 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija noteikumos Nr.619 "Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja eksāmena kārtību, minimālo zināšanu apjomu un eksāmena maksu""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-1142
TA-2179 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 31.augusta noteikumos Nr.748 "Noteikumi par atlīdzības izmaksu lieciniekam, tulkam un ekspertam administratīvajā procesā tiesā""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-499
TA-2436 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 24.janvāra noteikumos Nr.71 "Valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-1481
TA-2900 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.402 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.4.aktivitāti "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-1116
TA-2382 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1081 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Arodapmācības un informācijas pasākumi" aktivitātē "Arodapmācības"""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-1603
TA-2420 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 18.jūlija noteikumos Nr.600 "Veterināro zāļu reģistrēšanas kārtība""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-1459
TA-2421 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumos Nr.764 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-1456
TA-2422 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 20.septembra noteikumos Nr.726 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējām rīcības grupām starpvalstu sadarbībai""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-1540
TA-2641 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.381 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-1532
TA-2689 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma nodošanu Veselības ministrijas valdījumā"  Aizsardzības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-607
TA-2038 
Likumprojekts "Grozījums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-443
TA-2562 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā privatizētā valsts vai pašvaldības īpašuma objekta jaunie īpašnieki veic iemaksas nodarbinātības speciālajā budžetā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1479
TA-2499 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.66 Dammes ielā 2, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-383
TA-2503 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-1146
TA-2575 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas domājamo daļu Jelgavas ielā 6, Tukumā, Tukuma novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-580
TA-2577 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Stūrmaņu ielā 28, Rīgā, domājamo daļu pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-1513
TA-2578 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Alejas ielā 18/20, Liepājā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-1318
TA-217 
(skatīts MKK) (2012.) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Pērkones ielā 32, Liepājā, nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā un nekustamā īpašuma Alsungas ielā 29, Liepājā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-1512
TA-2266 
Noteikumu projekts "Noteikumi par notariālā izpildu akta paraugu"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-1726
TA-3032 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.166 "Noteikumi par ziņām, kas ierakstāmas bāriņtiesu izdarīto apliecinājumu un citu darbību reģistrā, un reģistra vešanas kārtību""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-752
TA-2254 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-525
TA-1836 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā"  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  TA-2939  Par Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.71 44.§) "Noteikumu projekts "Sociālās integrācijas valsts aģentūras nolikums"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  TA-2678  (Jautājums tiks skatīts B sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par turpmāku valsts pabalstu izmaksas ierobežojumu noteikšanas pamatotību"  Labklājības ministrija  I.Viņķele  J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-628
TA-2376 
Rīkojuma projekts "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"   Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-1278
TA-2509 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1164 "Ostas valsts kontroles kārtība""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-629
TA-2591 
Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-1089
TA-1394 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Cilvēka audu un šūnu izmantošanas kārtība"  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-1747
TA-3085 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumos Nr.850 "Nacionālā veselības dienesta nolikums""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-1748
TA-3086 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.76 "Veselības inspekcijas nolikums""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-748
TA-2622 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-595
TA-2643 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Atkritumu tirgotāju un atkritumu apsaimniekošanas starpnieku reģistrācijas kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-1291
TA-2736 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Zemes atpirkšanas iesnieguma pieņemšanas kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  TA-3117  (Jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.817 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  A.Liepiņš E.Valantis   Izskatīts MK sēdē 
2.26.  TA-3103  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" īstenošanas kārtība un divpusējas sadarbības fonda sagatavošanas vizīšu projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.27.  TA-3108  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumos Nr.1029 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Ūdens faunas un floras aizsardzība un attīstība"""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.28.  TA-3116  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.29.  TA-3111  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 6.marta rīkojumā Nr.134 "Par papildu finansējuma piešķiršanu Kohēzijas fonda projektam 2005/LV/16/C/PT/003 "Liepājas ostas pievedceļu rekonstrukcija Latvijā"""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.30.  TA-3112  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.212 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.1.aktivitāti "TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi"""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.31.  TA-3114  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.743 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.2.aktivitāti "Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās"""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.32.  TA-3115  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 14.oktobra noteikumos Nr.857 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.3. aktivitāti "Lielo ostu infrastruktūras attīstība "Jūras maģistrāļu" ietvaros"""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-3041  (Jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-3095  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-2451  Rīkojuma projekts "Par V.Terentjeva atbrīvošanu no Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amata"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  G.Ansiņš  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-2889  Rīkojuma projekts "Par atļauju J.Hadarovičam savienot amatus"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  G.Ansiņš  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-2452  Rīkojuma projekts "Par J.Hadaroviča iecelšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  G.Ansiņš  Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-2450  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 26.septembra rīkojumā Nr.478 "Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdi""  Satiksmes ministrija  A.Matīss  G.Ansiņš  Izskatīts MK sēdē 
3.7.  TA-3119  (jautājuma izskatīšana atlikta) Informatīvais ziņojums "Par situāciju sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos 2013.gadā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK un atlikts 
3.8.  VSS-1749
TA-3100 
(Jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.175 "Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
3.9.  VSS-1194
TA-3079 
(Jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.288 "Aptieku darbības noteikumi""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
3.10.  VSS-1622
TA-2707 
(Jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām""  Iekšlietu ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.11.  TA-3097  (Jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Iekšlietu ministrijas budžeta programmām, apakšprogrammām un pasākumiem 2013.gadā"  Iekšlietu ministrija  Vj.Dombrovskis  L.Tumaņana  Izskatīts MK sēdē 
3.12.  TA-3066  (jautājuma izskatīšana atlikta) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālā valsts sporta centra "Mežaparks" un Tenisa centra "Lielupe" rekonstrukcijas projektiem paredzēto valsts budžeta ilgtermiņa saistību pārdali"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK un atlikts 
3.13.  TA-3068  (jautājuma izskatīšana atlikta) Rīkojuma projekts "Par Murjāņu sporta ģimnāzijas esošo būvju rekonstrukcijas un multifunkcionālas slēgtas sporta manēžas būvniecības projekta īstenošanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK un atlikts 
3.14.  TA-3141  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par I.Pētersoni"  Finanšu ministrija  A.Vilks  I.Liepa I.Pētersone  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-3091  Informatīvais ziņojums "Par laika periodā no 2013.gada 1.augusta līdz 2013.gada 31.septembrim paveiktajiem un nākamajā atskaites periodā plānotajiem uzdevumiem Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Andreičika D.Kalsone E.Beļskis  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2977  Informatīvais ziņojums "Par elektroniskā paraksta un elektroniskās identifikācijas pārrobežu savstarpējo izmantojamību"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Sprūdžs  G.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-3124  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropadomes 2013.gada 24.-25.oktobra sanāksmei  Ārlietu ministrija  D.Pavļuts  M.Manika K.Našeniece J.Bērziņš L.Kļaviņa  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-3133  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par divpusējām sarunām ar Eiropas Komisiju"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  L.Neiders  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-3134  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Komisijas paziņojumu par Ekonomikas un monetārās savienības sociālās dimensijas stiprināšanu"  Labklājības ministrija  I.Viņķele  I.Tāre  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-2722  (iekļauts papildus) (skatīts MK) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420461413   Administratīvā rajona tiesa Rīgas Tiesu Nams  D.Pavļuts  J.Spiridonovs R.Šņuka   Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2808  (iekļauts papildus) (skatīts MK) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420465813  Administratīvā rajona tiesa Jelgavas Tiesu Nams  D.Pavļuts  J.Spiridonovs R.Šņuka  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-3073  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Citadele banka" pārvaldību"   Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  K.Lore A.Spridzāns V.Loginovs L.Kļaviņa  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  2013-272-k,    L.Straujuma     
Skatīt protokolu