Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2014.gada 7.janvāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2014.gada 2.janvārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2014.gada 7.janvārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ar pāreju uz Eiropas Savienības vienoto valūtu saistītie projekti
1.1.  VSS-1940
TA-3825 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.jūlija noteikumos Nr.419 "Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz līdzdarbības līgumus, un līdzdarbības līgumu publiskošanas kārtība""  Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1959
TA-3797 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 30.decembra noteikumos Nr.443 "Kārtība, kādā atgūstama manta vai kompensējam tās vērtība personām, kurām tā tika atsavināta sakarā ar uzlikto paaugstināto nodokļu un nodevu nesamaksāšanu vai kuras izvairījās no komunistiskā režīma politiskajām represijām""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-1738
TA-3835 
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda projekts  Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1737
TA-3836 
Noteikumu projekts "Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikums"  Ministru prezidents  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-842
TA-607 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1121
TA-2418 
Likumprojekts "Grozījumi Konkurences likumā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-1792
TA-3427 
Noteikumu projekts "Noteikumi par nacionālo metroloģijas institūciju"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-1684
TA-3409 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.907 "Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajam prasībām""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-919
TA-1034 
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamās mājas Jūras ielā 8, Jūrmalā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-3411  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 2.novembra rīkojumā Nr.571 "Par valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-3555  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1997.gada 27.marta rīkojumā Nr.145 "Par dzīvojamo māju saglabāšanu valsts īpašumā""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-990
TA-3663 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 9.marta rīkojumā Nr.167 "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-1679
TA-3585 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 4.augusta rīkojumā Nr.450 "Par valsts īpašuma objekta Rencēnu ielā 5, Rīgā, nodošanu privatizācijai""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-1849
TA-3352 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Kurmaņa ielā 15, Skaistkalnē, Skaistkalnes pagastā, Vecumnieku novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  TA-3819  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija rīkojumā Nr.230 "Par Koncepciju par Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda ieviešanu 2014.-2020.gadā Latvijā""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  TA-3820  Rīkojuma projekts "Grozījumi Koncepcijā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda ieviešanu 2014.-2020.gadā Latvijā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  TA-3630  Par Ministru kabineta 2013.gada 23.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.23 7.§) "Likumprojekts "Kredītbiroju likums"" 7.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņa pagarināšanu  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-1796
TA-3475 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1012 "Šaujamieroču, lielas enerģijas pneimatisko ieroču un gāzes pistoļu (revolveru) vienotās uzskaites kārtība""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-1957
TA-3669 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1605 "Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  TA-3805  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-1632
TA-2739 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  TA-3780  Noteikumu projekts "Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamajiem izdevumiem"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  TA-3449  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pilnvarotajiem pārstāvjiem Ieguldījumu strīdu izšķiršanas starptautiskā centra Administratīvajā padomē, Padomnieku ekspertu grupā un Arbitru ekspertu grupā"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-1989
TA-3823 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 22.janvāra noteikumos Nr.47 "Farmakovigilances kārtība""  Veselības ministrija  I.Circene    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  TA-3772  Par Ministru kabineta 2012.gada 4.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.68 28.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.140 "Dabas lieguma "Ventas ieleja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  TA-3516  (jautājuma izskatīšana atlikta) Par Ministru kabineta 2013.gada 8.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.43 10.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts pārvaldes iestāžu datortīklu infrastruktūras pielāgošanu darbam ar dokumentiem "dienesta vajadzībām" un datu centru valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem darbināšanas vajadzībām" un rīkojuma projekts "Par projekta "Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem izveidošana" informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu""" 13.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts (VARAM)    Izskatīts MK un atlikts 
2.25.  VSS-1845
TA-3523 
Likumprojekts "Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.26.  VSS-1873
TA-3458 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.274 "Kārtība, kādā atzīst uzņēmumus un iekārtas un reģistrē personas, kas iesaistītas tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritē, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam""   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.27.  VSS-1846
TA-3637 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Liepu alejā 17, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, nodošanu Babītes novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.28.  TA-12  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.613 "Noteikumi par mezanīna aizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai""  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
2.29.  TA-16  Jautājums svītrots  Finanšu ministrija  A.Vilks     
2.30.  TA-15  Jautājums svītrots  Finanšu ministrija  A.Vilks     
2.31.  VSS-2033
TA-3841 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.676 "Vīzu noteikumi""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.32.  TA-8  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalību Eiropas Savienības policijas misijā Afganistānā (EUPOL AFGHANISTAN)"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.33.  TA-3839  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Konvenciju par ārvalstu amatpersonu kukuļošanas apkarošanu starptautiskajos biznesa darījumos"  Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
2.34.  VSS-759
TA-646 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu""  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-3828  Rīkojuma projekts "Par J.Račko"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  J.Račko  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-25  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-17  Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.67 121.§) "Noteikumu projekts "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā - atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai" nolikums"" 2.punktā dotā uzdevumu izpildi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts (VARAM)  I.Prūse  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-3790  (jautājuma izskatīšana atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 4.augusta noteikumos Nr.642 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.2.aktivitāti "Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība"""  Veselības ministrija  I.Circene  A.Ploriņš B.Kņigins  Izskatīts MK un atlikts 
3.5.  TA-3618  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) (skatīts MK) Noteikumu projekts "Pārrobežu informācijas apmaiņas kārtība par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem"   Satiksmes ministrija  A.Matīss  J.Golubevs A.Lubāns I.Bule V.Mistre  Izskatīts MK sēdē 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  VSS-1966
TA-3766 
(atbalstīts MKK) Pamatnostādņu projekts "Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis  E.Papule A.Kiopa L.Lejiņa R.Kalvāns D.Papāns J.Vētra A.Teikmanis A.Eberhards E.Šadris V.Rantiņš J.Bernāts I.Bule K.Zariņa B.Kņigins U.Ahuna-Ozola I.Graudiņa   Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-2001
TA-3748 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Plāna projekts "Par Zivju resursu mākslīgās atražošanas rīcības plānu 2014.–2016.gadam"   Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
V. Informācija
5.1.  TA-3703  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē norises loģistikas jautājumiem"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Skujiņa K.Mackeviča I.Kolkovska   Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-3742  Informatīvais ziņojums "Par Rail Baltica projekta ietvaros realizējamā atklātā konkursa "Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Rail Baltica Latvijas posma detalizēta tehniskā izpēte un ietekmes uz vidi novērtējums" un turpmāko aktivitāšu virzību"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  J.Eiduks I.Aleksandroviča  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-3802  Informatīvais ziņojums "Latvijas Republikas Otrais regulārais ziņojums atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 23.aprīļa Direktīvas 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK 22.pantam"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  R.Šņuka  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-6  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  G.Pastore V.Makarovs A.Gobiņš  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta
6.1.  VSS-1104
TA-304 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts (VARAM)  A.Ozola R.Vesere D.Šatrovska   Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-3824  Latvijas Republikas nostājas projekts "Uz Eiropas Komisijas 2013.gada 17.oktobra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/2195"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-3827  Latvijas Republikas nostājas projekts "Uz Eiropas Komisijas 2013.gada 18.oktobra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/2193"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts (VARAM)  R.Vesere B.Zasa   Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  2014-331-s (2013.),    R.Kozlovskis     
Skatīt protokolu