Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2014.gada 14.janvāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2014.gada 10.janvārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2014.gada 14.janvārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-741
TA-3685 
Noteikumu projekts "Par Tehnisko risinājumu attiecībā uz dalībnieku militāro transporta gaisa kuģu diplomātiskajām atļaujām attiecīgajās nacionālajās gaisa telpās un teritorijās"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-22  Rīkojuma projekts "Par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos Koordinācijas komitejas sastāvu"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1480
TA-3434 
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-20  Noteikumu projekts "Noteikumi par publisko iepirkumu paziņojumu saturu un sagatavošanas kārtību"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-483
TA-3567 
Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-3586  Par Ministru kabineta 2012.gada 25.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.53 45.§) "Noteikumu projekts "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi"" 5.punktā dotā uzdevuma izpildi  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-3764  Par Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.39 44.§) "Informatīvais ziņojums "Par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm"" 2.1.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1942
TA-3588 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-3840  Par Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.71 68.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par Latvijas Nacionālā arhīva sociāli tiesiskās izziņas sagatavošanu un izsniegšanu"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-1724
TA-3361 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību""  Labklājības ministrija  I.Viņķele    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1463
TA-3345 
Noteikumu projekts "Noteikumi par 2006.gada Konvencijas par darbu jūrniecībā (MLC konvencija) piemērojamām prasībām attiecībā uz dzīvojamām telpām un atpūtai paredzēto aprīkojumu uz kuģa, un šo prasību ievērošanas nosacījumi"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1814
TA-27 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1341 "Kārtība, kādā piešķir un anulē atļauju piedalīties ceļu satiksmē ar ārvalstīs pastāvīgi reģistrētu vieglo automobili""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-1276
TA-3562 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 21.jūnija noteikumos Nr.551 "Pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas piemērošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1841
TA-3565 
Rīkojuma projekts "Par Ogres novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1842
TA-3566 
Rīkojuma projekts "Par Ludzas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-585
TA-3296 
Noteikumu projekts "Noteikumi par apcietināto un notiesāto personu veselības aprūpi ieslodzījuma vietās"   Tieslietu ministrija  J.Bordāns    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1914
TA-3771 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.maija noteikumos Nr.370 "Noteikumi par mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem un mākslīgajiem papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-5  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.515 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-1844
TA-3304 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 12.augusta rīkojumā Nr.558 "Par Integrētās augu aizsardzības politikas attīstības pamatnostādnēm 2009.–2015.gadam""  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-3806  Rīkojuma projekts "Grozījumi Integrētās augu aizsardzības politikas attīstības pamatnostādnēs 2009.–2015.gadam"  Zemkopības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-1932
TA-35 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumu Nr.210 "Noteikumi par mājsaimniecības spuldžu marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-52  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-2051
TA-53 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Rīgas Kinostudija" valsts kapitāla daļu pārdošanu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-1872
TA-39 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)-Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-1772
TA-68 
Jautājums svītrots  Ministru prezidents  V.Dombrovskis     
1.26.  VSS-1650
TA-3501 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Publisko pakalpojumu likums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-16  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2012.gada 4.jūlija rīkojuma Nr.311 "Par Koncepciju par vienotas valsts iestāžu finanšu un vadības grāmatvedības sistēmas un finanšu rīka izveidi, nodrošinot finanšu un cilvēkresursu vadību" 4.punkta izpildi"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-15  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2012.gada 4.jūlija rīkojuma Nr.311 "Par Koncepciju par vienotas valsts iestāžu finanšu un vadības grāmatvedības sistēmas un finanšu analīzes rīka izveidi, nodrošinot finanšu un cilvēkresursu vadību" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-33  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par direktoru Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centram stratēģiskās komunikācijas jautājumos"  Aizsardzības ministrija  A.Pabriks  J.Kārkliņš  Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-726
TA-3800 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Pamatnostādņu projekts "Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnes 2014.–2020.gadam"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  VSS-852
TA-3541 
Informatīvais ziņojums "Par iespējām regresa kārtībā vērsties pret amatpersonām, kuru vainas dēļ cietušajiem nodarīti zaudējumi, kas tiek atlīdzināti no valsts budžeta līdzekļiem"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-3838  Informatīvais ziņojums "Par konstatētajiem neatbilstoši veiktajiem izdevumiem Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitāšu un apakšaktivitāšu ietvaros līdz 2012.gada 31.decembrim"   Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis  S.Liepiņa G.Arāja I.Bule   Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-36  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Priekšlikums sabiedriskajā transportā pārvadāto personu ar invaliditāti uzskaitei un identificēšanai"  Pārresoru koordinācijas centrs  V.Dombrovskis  V.Bolēvics I.Ošenieks   Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-76  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par 2013.gada 9.jūlijā Saeimā pieņemtā Būvniecības likuma spēkā stāšanās nodrošināšanu"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  J.Spiridonovs  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-3673  Atbildes projekts Saeimas Pieprasījumu komisijai (par centralizētas elektroenerģijas iepirkuma kārtības ieviešanas lietderību valsts iestādēs un kapitālsabiedrībās)  Saeimas Pieprasījumu komisija  A.Vilks  A.Leitāne-Šķēle I.Lipovska L.Jansons  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-41  (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par "Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija" tehniskās specifikācijas projekta atbilstību valsts interesēm"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  A.Poča  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-62  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Dzene I.Čečiņa I.Bule  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-63  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-71  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.404 "Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts (VARAM)  R.Bebris R.Vesere   Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-67  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts "Uz Eiropas Komisijas 2013.gada 20.novembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/0052"  Finanšu ministrija  A.Vilks  I.Liepa M.Čakste R.Auziņš  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-69  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts "Uz Eiropas Komisijas 2013.gada 28.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/0416"  Izglītības un zinātnes ministrija  Vj.Dombrovskis  D.Papāns A.Kučinska L.Lejiņa G.Arāja  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-74  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts "Uz Eiropas Komisijas 2013.gada 20.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/2231"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  D.Pavļuts (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-77  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2014.gada 20.janvāra sanāksmei  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Skrastiņa I.Breidaks S.Ankrava   Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-3461  Informatīvais ziņojums "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lattelecom" un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Mobilais Telefons" kapitāla daļu pārvaldīšanu"  Ekonomikas ministrija  D.Pavļuts  K.Lore A.Spridzāns V.Loginovs E.Beļskis   Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-51  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sešu mēnešu darba programmas sagatavošanu un Latvijas daļu triju valstu 18 mēnešu darba programmā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Skujiņa  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-60  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Tieslietu ministrija  J.Bordāns  E.Ābele  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-3794  .  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
8.2.  2014-3-k,  Informatīvais ziņojums "Par gāzes tirgus liberalizācijas otro posmu"    D.Pavļuts  J.Spiridonovs M.Tarlaps N.Kļava A.Dāvis I.Krūmiņa   
8.3.  2014-4-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "D.F. pret Latviju"     E.Rinkēvičs   K.Līce    
Skatīt protokolu