Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2014.gada 15.aprīļa sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2014.gada 14.aprīlī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2014.gada 15.aprīlī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-245
TA-669 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 20.septembra noteikumos Nr.714 "Noteikumi par mobilizācijas plāniem""  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-246
TA-670 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.837 "Noteikumi par mobilizācijas gatavības pārbaudēm un mobilizācijas mācībām""  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  TA-750  Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem Publisko iepirkumu sistēmas uzlabošanai"  Ministru prezidents  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-186
TA-671 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām Latvijas teritorijā"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-100
TA-483 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 7.augusta noteikumos Nr.532 "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālo dienesta pakāpi darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-1469
TA-139 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek izvērtēts, vai atļauja strādāt par pedagogu personai, kas bijusi sodīta par tīšu kriminālpārkāpumu vai mazāk smagu noziegumu, nekaitēs izglītojamo interesēm"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-24
TA-429 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums""   Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-460
TA-3843 
(jautājuma izskatīšana uz divām nedēļām atlikta) (2013.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK un atlikts 
2.7.  VSS-1911
TA-486 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 1999.gada 9.februāra noteikumu Nr.42 "Kārtība, kādā valsts sedz mācību maksu augstskolās studējošajiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-1502
TA-412 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-108
TA-560 
Likumprojekts "Grozījumi Bibliotēku likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-109
TA-561 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā 2014.gadā nodrošina iespēju pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-2009
TA-501 
Noteikumu projekts "Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  TA-657  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra rīkojumā Nr.461 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas starpvaldību komisijā pārrobežu sadarbības veicināšanai""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-175
TA-731 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  TA-747  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Uzbekistānas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās un zinātniski tehniskās sadarbības jautājumos"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  TA-744  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  VSS-1580
TA-396 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) izmantošanas kārtība"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  S.Blumbergs  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-513  (jautājuma izskatīšana tiek atlikta) Par Ministru kabineta 2010.gada 15.jūnija sēdes protokolllēmuma (prot. Nr.31 22.§) "Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumos Nr.720 "Noteikumi par atlīdzības apmēru Valsts kultūrkapitāla fonda padomes locekļiem""" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Kultūras ministrija  D.Melbārde  E.Vērpe L.Šulca   Izskatīts MK un atlikts 
3.3.  VSS-1639
TA-594 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas ostā rekonstrukcijas akceptēšanu"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  L.Rituma G.Smilga V.Supe V.Silenieks A.Lukšēvics  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-735  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem, kas tiks finansēti no Kopējās lauksaimniecības politikas un Kopējās zivsaimniecības politikas īstenošanas instrumentiem"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  L.Jansone A.Lapiņš N.Sakss G.Trupovnieks M.Trautmanis T.Trubača   Izskatīts MK un atlikts 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  VSS-2088
TA-668 
Plāna projekts "Primārās veselības aprūpes attīstības plāns 2014.-2016.gadam"  Veselības ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
V. Informācija
5.1.  TA-666  Informatīvais ziņojums "Par rīcību ar Iekšlietu ministrijas valdījumā esošajiem nekustamajiem īpašumiem robežas šķērsošanas vietās ar Lietuvas Republiku"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  R.Rugevica   Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-686  Informatīvais ziņojums "Par AS "Latvenergo" līdzdalību SIA "Liepājas enerģija""  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  J.Spiridonovs R.Šņuka O.Bogdanova   Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-646  (iekļauts papildus) (atbalstīts VSS) Informatīvais ziņojums "Par izmēģinājumprojekta "Priekšlikumi klientu grupēšanai un nepieciešamā pakalpojumu apjoma noteikšanai" ieviešanas rezultātiem un priekšlikumiem turpmākai pakalpojumu sniegšanas organizēšanai valsts sociālās aprūpes centros"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
5.4.  SAN-114
 
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta "Vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābie gudrona dīķi" sanācijas darbi" ieviešanas gaitu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš  G.Puķītis M.Brencis K.Cirsis I.Ozoliņa I.Kravale I.Koļegova A.Stašāne E.Turka   Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-740  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumos Nr.817 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.4.aktivitāti "Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš  A.Lapiņš K.Cirsis E.Bistere E.Turka   Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-696  Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra rīkojuma Nr.50 8.1.apakšpunktā Tieslietu ministrijai noteiktā uzdevuma izpildi un tā rezultātiem"  Tieslietu ministrija  B.Broka  L.Medina O.Zeile A.Kore   Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  2015-120-k,  Konfidenciāli         
7.2.  2015-60-k; 119-s,  Konfidenciāli    R.Kozlovskis     
7.3.  TA-764  Konfidenciāli  Ekonomikas ministrija       
7.4.  TA-733  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrību "Reverta""  Finanšu ministrija  A.Vilks  L.Kļaviņa A.Zitcere R.Amtmane S.Deglava D.Berkolde   Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu