Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2014.gada 20.maija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2014.gada 16 .maijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2014.gada 20.maijā
plkst. 10:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-9
TA-674 
Noteikumu projekts "Noteikumi par to valsts aizsardzības vajadzībām paredzēto navigācijas tehnisko līdzekļu un militāro jūras novērošanas tehnisko līdzekļu sarakstu, ap kuriem nosakāmas aizsargjoslas, aizsargjoslu platumu un tajās nosakāmajiem būvniecības ierobežojumiem"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-209
TA-767 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumos Nr.61 "Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru""  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-945  Rīkojuma projekts "Par iemaksu EDSO speciālajai novērošanas misijai Ukrainā"  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1933
TA-849 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par ārpus pastāvīgās saimnieciskās vai profesionālās darbības vietas noslēgto līgumu"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  L.Kauliņš D.Brūklis  Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1934
TA-850 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par distances līgumu"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  L.Kauliņš D.Brūklis  Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1730
TA-725 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-541  Par Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 9.§) "Likumprojekts "Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā"" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-956  Par Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 11.§) "Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas valdījumā esoša nekustamā īpašuma Rīgas ielā 10B, Olainē, Olaines novadā, nodošanu Tieslietu ministrijas valdījumā"" 3.3. apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-962  Par Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.56 37.§) "Informatīvais ziņojums "Par optimālu prokuratūras iestāžu izvietošanu darbam piemērotās telpās Rīgā"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-198
TA-718 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2014./2015.mācību gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-967  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.266 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" otro projektu iesniegumu atlases kārtu""  Izglītības un zinātnes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-972  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Rīkojuma projekts "Par atteikumu atvērt studiju virzienu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "International College of Business and Finance""  Izglītības un zinātnes ministrija  U.Augulis  E.Alksne D.Vasiļevska  Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-120
TA-661 
Noteikumu projekts "Noteikumi par minimālo drošības un servisa pakalpojumu līmeni kravas transportlīdzekļu novietošanai paredzētajos stāvlaukumos"  Satiksmes ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1920
TA-654 
Likumprojekts "Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā"  Veselības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-371
TA-957 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 21.marta noteikumos Nr.229 "Uztura padomes nolikums""  Veselības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-982  Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu atklāta konkursa "Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām" nolikums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1107
TA-609 
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbībām emisijas reģistrā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-796  Par Ministru kabineta 2011.gada 24.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 26.§) "Informatīvais ziņojums "Par plānošanas reģionu turpmāko statusu un darbību"" 2.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-1634
TA-711 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aitu sugas dzīvniekiem veic slimības Maedi-Visna uzraudzību, kontroli un apkarošanu"  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-1004  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1487 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.3.apakšaktivitāti "Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-226
TA-1005 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-1010  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.951 "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ziņas par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-1011  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.976 "Noteikumi par brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-1024  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajām izmaiņām Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros" 1.un 2.kārtas īstenošanas nosacījumos un Jauniešu garantijas īstenošanā Latvijā 2014.-2018.gadā"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-421  (iekļauts papildus) (skatīts MK) Likumprojekts "Par valsts atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām elektroenerģijas izmaksu segšanai"  Labklājības ministrija  U.Augulis  T.Trubača  Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-973  Rīkojuma projekts "Par vienreizējā sociālā pabalsta piešķiršanu Ingai Gulbei sakarā ar trīnīšu piedzimšanu"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1935
TA-496 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā policija noskaidro, vai bērnam ir īpašas vajadzības, pieaicina kompetentu speciālistu un nodrošina apstākļus bērna īpašo vajadzību apmierināšanai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  I.Opolais  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-122
TA-786 
Rīkojuma projekts "Grozījums Pasākumu plānā administratīvā sloga samazināšanai, administratīvo procedūru vienkāršošanai un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai uzņēmējiem un iedzīvotājiem"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  D.Lagzdiņš J.Vaivods  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-998  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektora apstiprināšanu"  Zemkopības ministrija  U.Augulis  I.Pilvere  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-1042  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par palīdzības sniegšanu Bosnijai un Hercegovinai plūdu radīto seku likvidēšanas pasākumos un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  I.Zitāns  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-980  Informatīvais ziņojums "Par ministriju un to padotībā esošo iestāžu pārskatiem "Par padarīto 2013.gada II pusgadā atbilstoši izvirzītajiem mērķiem administratīvā sloga mazināšanā un valsts pārvaldes efektīvākā darbībā""  Ministru prezidents  L.Straujuma  E.Upīte  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-200
TA-824 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas turpmāko dalību Ziemeļu Ministru padomes sadarbības programmās"  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-254
TA-838 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas ekonomisko interešu pārstāvēšanu Starpvaldību komisijās un Apvienotajās komitejās divpusējo sadarbības līgumu ietvaros 2013.gada otrajā pusē"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-858  Informatīvais ziņojums "Par Eirokodeksa standartu nacionālā ieviešanas plāna 2013.-2014.gadam izpildes gaitu 2013.gadā"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.5.  VSS-1958
TA-903 
Informatīvais ziņojums "Par ministriju valdījumā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, kuri nav uzmērīti un ierakstīti zemesgrāmatā"  Finanšu ministrija  R.Vējonis  J.Upeniece J.Balode  Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-974  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" līdzfinansētā projekta "Zināšanu un labās prakses apmaiņa deinstitucionalizācijas jautājumos" īstenošanai"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
3.7.  TA-231  Informatīvais ziņojums "Par tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanas sistēmas pirmo darbības gadu"  Tieslietu ministrija  B.Broka  I.Ilgaža  Izskatīts MK sēdē 
3.8.  TA-950  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Baltijas kultūras ministru saprašanās memoranda parakstīšanu "Par Baltijas valstu dalību viesu valsts statusā Londonas grāmatu tirgū 2018.gadā""  Kultūras ministrija  D.Melbārde  L.Buševica J.Oga   Izskatīts MK sēdē 
3.9.  TA-1045  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par enerģētikas politikas finansēšanu laika posmā no 2014.-2020.gadam"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  J.Spiridonovs R.Šņuka A.Timofejeva   Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-905  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Finanšu ministrija  R.Vējonis  K.Elsta J.Upeniece A.Siliņš  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1022  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Veselības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1016  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Par Nolīgumu par iemaksu pārskaitīšanu uz vienoto noregulējuma fondu un to kopīgošanu"  Finanšu ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-1013  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības valstu un valdību vadītāju 2014.gada 27.maija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis  K.Našeniece I.Rūse  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1033  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, atbildot uz celto prasību Eiropas Savienības Tiesas lietā C-151/14 Eiropas Komisija/Latvijas Republika  Tieslietu ministrija  B.Broka  I.Kalniņš  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1043  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2014.gada 26.maija sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Izglītības un zinātnes ministrija  U.Augulis  B.Beinaroviča K.Karolis   Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-1044  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2014.gada 26.maija sanāksmē izskatāmajos Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  A.Skrjabina I.Apsīte A.Lubāns   Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-995  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par privatizācijas objekta pirkuma maksas atmaksāšanu"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  I.Oša  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu