Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2014.gada 26.maija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2014.gada 23.maijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2014.gada 26.maijā
pēc Ministru kabineta komitejas sēdes 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-992  Par Ministru kabineta 2013.gada 3.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.64 52.§) "Informatīvais ziņojums "Par Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) rekomendācijām un to izpildes nodrošināšanu"" 4.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-1030  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma iegādi aizsardzības nozares vajadzībām"  Aizsardzības ministrija  J.Dūklavs  V.Jaksons U.Līkops J.Balčūnas S.Belrus  Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-228
TA-827 
Likumprojekts "Par Partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Singapūras Republiku, no otras puses"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-1031  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā tiek identificētas personas, kas iesniedz elektroniskos dokumentus"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-771  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 18.decembra rīkojumā Nr.667 "Par Latvijas Republikas valsts robežas integrētas pārvaldības koncepciju 2013.-2018.gadam""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-155
TA-790 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 1B, Barkavā, Barkavas pagastā, Madonas novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-152
TA-826 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Zviedru ielā 8, Liepājā, domājamo daļu pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-1051  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-2045
TA-803 
Noteikumu projekts "Jaunatnes konsultatīvās padomes nolikums"  Izglītības un zinātnes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-1055  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.augusta noteikumos Nr.649 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.2.apakšaktivitāti "Izglītības iestāžu informatizācija"""  Izglītības un zinātnes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-880  Par Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.66 104.§) "Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi sociālās drošības sistēmas pilnveidošanai"" 2.1. apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-217
TA-1003 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa P45 Viļaka–Kārsava rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-303
TA-1008 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)-Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-304
TA-991 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības pirkšanu valsts autoceļa P45 Viļaka–Kārsava rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-329
TA-960 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 22.oktobra noteikumos Nr.1176 "Cilvēka audu un šūnu izmantošanas kārtība""  Veselības ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-1039  Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-1038  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.576 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-1041  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.766 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otro, trešo, ceturto un piekto kārtu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-242
TA-910 
Noteikumu projekts "Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-426
TA-1076 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.218 "Augu karantīnas noteikumi""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-739  Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-308
TA-839 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Gruzijas valdības līgumu par sadarbību civilo ārkārtējo situāciju novēršanas, gatavības un reaģēšanas jomā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1032  Rīkojuma projekts "Par Ilonu Jurševsku"  Labklājības ministrija  U.Augulis  I.Jurševska  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-369
TA-981 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par darba dienu pārcelšanu 2015.gadā"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-1056  Rīkojuma projekts "Par Rolanda Artura Bebra iecelšanu Rīgas ostas valdes locekļa amatā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš  R.A.Bebris J.Rauga  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-1058  Rīkojuma projekts "Par atļauju Rolandam Arturam Bebrim savienot amatus"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš  J.Rauga  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-1057  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 24.decembra rīkojumā Nr.807 "Par valsts pārstāvju iecelšanu Rīgas ostas valdes locekļu amatos""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš  J.Rauga  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-1049  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-193
TA-1064 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par izsaucēja atrašanās vietas datu noteikšanu, apstrādi, uzturēšanu un nodošanu"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  S.Koritko J.Rītiņš   Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-1069  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" peļņas daļu par 2013.gadu"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  A.Strakšas Dž.Innusa U.Magonis M.Bremze D.Berkolde  Izskatīts MK un atlikts 
2.9.  TA-1075  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās""  Satiksmes ministrija  A.Matīss  A.Maldups I.Sarmulis U.Reimanis D.Berkolde A.Starikova  Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-1079  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas Republikas valdības līgumu par abpusējiem bezvīzu braucieniem diplomātisko pasu turētājiem"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-1084  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Komercdarbības atbalsta kontroles likumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Dravniece A.Zitcere D.Berkolde  Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-229
TA-1067 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas, iekasēšanas un administrēšanas kārtība"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  A.Lubāns J.Lange  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  2015-REZ-111-1/43-785, MP rezolūcija (iniciatīvā)  Jautājums svītrots    L.Straujuma     
3.2.  TA-1088  Informatīvais ziņojums "Par vienotā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāla izveides ieceri"  Ministru prezidents  L.Straujuma  S.Līce A.Apsītis  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1026  Informatīvais ziņojums "Par tautsaimniecības attīstību un kopbudžeta izpildes gaitu 2014.gada 1.ceturksnī"  Finanšu ministrija  A.Vilks  L.Kļaviņa N.Sakss I.Vasaraudze M.Āboliņš I.Stepanova K.Bāra G.Trupovnieks  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-909  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanu 2013.gadā"  Finanšu ministrija  A.Vilks  U.Lielpēters I.Builis  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  VSS-253
TA-1048 
Informatīvais ziņojums "Par virzību uz indikatīvo valsts energoefektivitātes mērķi 2014.–2016.gadā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 25.oktobra Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  J.Spiridonovs A.Timofejeva   Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-1073  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" peļņas daļu"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  A.Lukstiņš I.Paeglītis Dž.Innusa D.Berkolde R.Nīmanis  Izskatīts MK sēdē 
3.7.  TA-1065  Informatīvais ziņojums "Par fotoradaru tehnoloģiskajiem risinājumiem un ieviešanas gaitu"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  I.Paeglītis J.Golubevs A.Lubāns R.Nīmanis  Izskatīts MK sēdē 
3.8.  TA-933  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu VAS "Latvijas Pasts" Euro ieviešanas kārtības likumā noteikto euro ieviešanas pasākumu nodrošināšanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  E.Beļskis E.Strazdiņš A.Andreičika D.Kalsone  Izskatīts MK sēdē 
3.9.  TA-1066  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  A.Andreičika D.Kalsone  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-656  Atbildes projekts Saeimas Pieprasījumu komisijai (par iespēju paplašināt Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā projekta "Nacionālais integrācijas centrs" funkcijas un piešķirt tam papildus valsts budžeta finansējumu)  Saeimas Pieprasījumu komisija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-258  Par kopējo viedokli attiecībā uz vienota kibernoziedzības novēršanas un apkarošanas centra izveidi  Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija  J.Dūklavs  E.Neimane  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
5.1.  TA-1068  Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2014.gada 29.-30.maija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  K.Brusbārdis  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-1062  Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2014.gada 28.marta formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2014/0260  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš  R.Vesere   Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-875  Informatīvais ziņojums "Par kuģu vraku un nogrimušu priekšmetu, kas atrodas Latvijas valsts jurisdikcijā esošajos jūras ūdeņos, apskates kontroles sistēmas izveidošanu"  Aizsardzības ministrija  J.Dūklavs  J.Garisons A.Mikiško  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-664  Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2014-10-03   Satversmes tiesa  A.Vilks  I.Liepa A.Zitcere J.Stengrevics I.Gailīte   Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-243  Informatīvais ziņojums "Par Baltijas valstu integrācijas iespējām ES iekšējā elektroenerģijas tirgū"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  J.Spiridonovs R.Šņuka   Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-2194  (2013.) Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo papildu finansējumu Datu valsts inspekcijai, lai nodrošinātu no Eiropas Savienības tiesību aktiem izrietošu uzdevumu izpildi"  Tieslietu ministrija  B.Broka  S.Plūmiņa L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  2015-156-s,  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijā (2013.gads)"    J.Dūklavs  G.Brūmane   

Izskatīts MK sēdē

8.3.  2015-60-k,  Konfidenciāli    E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK sēdē

8.4.  2015-159-k,    V.Dombrovskis     

Izskatīts MK sēdē

8.5.  2015-160-k,    V.Dombrovskis     

Izskatīts MK sēdē

8.6.  TA-1096  Dienesta vajadzībām  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis  M.Lazdovskis K.Lore A.Spridzāns V.Loginovs D.Berkolde A.Zitcere   

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu