Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2014.gada 3.jūnija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2014.gada  30.maijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2014.gada 3.jūnijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
1.1.  2015-134-k,  Rīkojuma projekts "Par kritiskās infrastruktūras kopumu"     R.Kozlovskis  D.Trofimovs   

Izskatīts MK sēdē

1.2.  TA-3516  (2013.) Par Ministru kabineta 2013.gada 8.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.43 10.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts pārvaldes iestāžu datortīklu infrastruktūras pielāgošanu darbam ar dokumentiem "dienesta vajadzībām" un datu centru valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem darbināšanas vajadzībām" un rīkojuma projekts "Par projekta "Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem izveidošana" informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu"" 13.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš  S.Zvidriņa    

Izskatīts MK sēdē

1.3.  2015-164-k,    E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK sēdē

1.4.  2015-165-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas Lielās palātas 2014.gada 25.marta spriedumu lietā "Vistiņš un Perepjolkins pret Latviju"    E.Rinkēvičs  K.Līce L.Priedīte-Kancēviča   

Izskatīts MK sēdē

1.5.    Ierobežotas pieejamības informācija    U.Augulis     

Izskatīts MK sēdē

1.6.  TA-1096  Dienesta vajadzībām  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis     
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  TA-1098  Likumprojekts "Likums par Saprašanās memorandu starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālo Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas Nacionālo Aizsardzības ministriju, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību un Saprašanās memorandu starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālo Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas Nacionālo Aizsardzības ministriju, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju, kā arī Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos funkcionālām attiecībām"  Aizsardzības ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-309
TA-990 
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai-biedrībai "Latvijas Automobiļu federācija""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-1768
TA-638 
Likumprojekts "Statistikas likums"   Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-387
TA-2891 
(skatīts VSS) (2010.) Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Šampētera ielā 17A, Rīgā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-2132
TA-985 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"   Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-966  Par Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.57 42.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.241 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde"""" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu   Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-174
TA-971 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.augusta rīkojumā Nr.385 "Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām""  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-295
TA-1017 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-1697
TA-820 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""   Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-278
TA-855 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Liepājas ielā 40, Ludzā, Ludzas novadā, valstij piederošās 1/6 domājamas daļas pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-277
TA-870 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Blāzmas", Blāzmā, Puzes pagastā, Ventspils novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-222
TA-872 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-276
TA-968 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Flotes ielā 1C, Rīgā, nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-1870
TA-54 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izdara kontrolšāvienus ar vītņstobra šaujamieročiem"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  TA-1093  Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības policijas misijā Afganistānā (EUPOL AFGHANISTAN)"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-179
TA-854 
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai "Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  VSS-124
TA-941 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  VSS-60
TA-876 
Noteikumu projekts "Noteikumi par jūrnieku veselības atbilstību darbam uz kuģa"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-98
TA-940 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "V1002" Rundāles novadā nodošanu Rundāles novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-205
TA-907 
Noteikumu projekts "Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas izsniegšanas noteikumi"  Tieslietu ministrija  B.Broka    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-201
TA-742 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumos Nr.84 "Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-194
TA-915 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1056 "Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība""  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-195
TA-919 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Talsu novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  TA-1131  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par 2013.gada valsts pamatbudžeta ieņēmumiem un valsts pamatbudžeta izpildi, ilgtermiņa stabilizācijas rezerves ienākumiem, finanšu darījumiem un ar tiem saistītajiem maksājumiem un no ilgtermiņa stabilizācijas rezerves finansētajiem pasākumiem"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-181
TA-1130 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""  Veselības ministrija  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.26.  TA-1137  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Mongolijas valdības līgumu par vīzu prasības atcelšanu diplomātisko, dienesta un oficiālo pasu turētājiem"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.27.  TA-1157  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Tadžikistānas Republikas valdības nolīgumu par sadarbību tūrisma jomā"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-1120  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  I.Druviete    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-2021
TA-408 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  B.Broka    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1138  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas kandidatūru Eiropas Komisijas locekļa amatam"  Ministru prezidents  L.Straujuma  V.Dombrovskis A.Balode  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-1136  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par nodokļu atlaidi sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Baltic New Technologies" ieguldījumu projektam "Naftas-ķīmijas rūpnīca BNT""  Satiksmes ministrija  A.Matīss  O.Mihalevičš I.Sarmulis D.Berkolde G.Galauska  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-1151  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par vienreizējā sociālā pabalsta piešķiršanu Karinai Adamaitei-Jākabsonei sakarā ar trīnīšu piedzimšanu"   Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-1149  (iekļauts papildus) Plāna projekts "Partnerības līgums Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam"  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Eberhards E.Šadris S.Šķiltere B.Kņigins A.Siliņš I.Kalviņš G.Rača S.Cakuls E.Bistere J.Radvila  Izskatīts MK sēdē 
3.7.  VSS-70
TA-1142 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likums"  Finanšu ministrija  A.Vilks  A.Eberhards S.Ozola L.Barbara S.Šķiltere A.Siliņš I.Kalviņš G.Rača S.Cakuls E.Bistere  Izskatīts MK sēdē 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  VSS-18
TA-626 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plāna projekts 2014.–2016.gadam  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  D.Trofimovs J.Nikoļenko  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1081  Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) attīstības koncepcijas projekts  Izglītības un zinātnes ministrija  I.Druviete  A.Sviklis R.Kalvāns L.Šulca  Izskatīts MK sēdē 
V. Informācija
5.1.  VSS-312
TA-993 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par augsta līmeņa starpinstitucionālās darba grupas ES Vienotā tirgus jautājumos izveidi"  Ekonomikas ministrija  V.Dombrovskis    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1023  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2014.gada 31.martam"  Finanšu ministrija  A.Vilks    Izskatīts MK un atlikts 
5.3.  TA-655  Informatīvais ziņojums "Par darba tirgus īstermiņa prognozēm 2014.gadam un bezdarbnieku un darba meklētāju prioritārajiem apmācību virzieniem"  Labklājības ministrija  U.Augulis  I.Lipskis  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  VSS-307
TA-1061 
Informatīvais ziņojums "Par pārrobežu sadarbības stiprināšanu Latvijas–Igaunijas un Latvijas–Lietuvas Starpvaldību komisijās"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš  S.Cakuls I.Kravale E.Bistere L.Djačenko  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-1104  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām pārvaldības un kontroles sistēmu un ieviešanu Latvijā 2014.-2020.gada plānošanas periodā"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta
6.1.  TA-1141  Likumprojekts "Grozījums Autoceļu lietošanas nodevas likumā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  A.Lubāns R.Nīmanis  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-1155  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2014.gada 5.-6.jūnija sanāksmē izskatāmajos Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  K.Āboliņš  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1159  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2014.gada 5.-6.jūnija sanāksmei   Satiksmes ministrija  A.Matīss  E.Šimiņa-Neverovska  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-1161  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Interneta politika un pārvaldība-Eiropas uzdevumi interneta pārvaldības nākotnes veidošanā""  Satiksmes ministrija  A.Matīss  M.Andžāns  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-1160  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Klimata un enerģētikas politikas satvaru laikposmam no 2020.gada līdz 2030.gadam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Naudiņš  A.Ozola H.Rimša   Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-1165  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2014.gada 5.-6.jūnija sanāksmē izskatāmajos Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos   Tieslietu ministrija  B.Broka  A.Skrjabina  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  TA-1070  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas valdības komentāriem par Eiropas Komisijas pret rasismu un neiecietību starpposma rekomendāciju īstenošanu"   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-1069  (skatīts MK) Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" peļņas daļu par 2013.gadu"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  A.Strakšas Dž.Innusa D.Berkolde U.Magonis A.Kaļāne I.Dzenīte M.Litvins  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu