Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2014.gada 6.novembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2014.gada 10.novembrī
pēc Ministru kabineta komitejas sēdes 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-461
TA-2390 
Rīkojuma projekts "Par dzīvokļu īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-767
TA-2433 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2001.gada 14.marta rīkojuma Nr.140 "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Bulgārijas Republikas Aizsardzības ministrijas līgumu par sadarbību aizsardzības jomā" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-914
TA-2516 
Rīkojuma projekts "Par iemaksām Āfrikas ātrās reaģēšanas miera uzturētāju partnerības projekta, ANO Norobežošanas novērošanas spēku misijas un ANO Augstā komisāra bēgļu lietās biroja Ukrainas iekšēji pārvietoto personu fonda budžetos"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-732
TA-2394 
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas pievienošanos 2012.gada 24.maija Līgumam par sadarbību liecinieku aizsardzības jomā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-283
TA-2448 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.975 "Latvijas pilsonības zaudēšanas un atjaunošanas kārtība""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-2546  Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības policijas misijā Afganistānā (EUPOL AFGHANISTAN)"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-850
TA-2432 
Rīkojuma projekts "Par Zemkopības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-921
TA-2477 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 1.jūlija noteikumos Nr.361 "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ciltsgrāmatas kārtošanas noteikumi""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-2589  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos saistībā ar Eiropas Komisijas Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorāta izsludināto Eiropas Savienības Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansēto projektu konkursa "Jūras telpiskās plānošanas projekti" 2.loti "Baltijas jūras reģions""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-812
TA-2570 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-811
TA-2575 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-781
TA-2576 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija noteikumos Nr.523 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-711
TA-2592 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas sastāvu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-823
TA-2545 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par pabalstu par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-2591  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras administrēto pakalpojumu izmaksu nodrošināšanai 2014.gadā"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-2593  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Autortiesību likumā"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-351
TA-1567 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 31.augusta noteikumos Nr.304 "Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  T.Trubača   Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-2606  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs  E.Šadris B.Kņigins L.Barbara S.Cakuls E.Bistere   Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-2604  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.2.aktivitātes "Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem " 2.3.2.2.3.apakšaktivitāti "Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā uzņēmējdarbības attīstībai""  Finanšu ministrija  J.Reirs  E.Šadris B.Kņigins L.Barbara S.Cakuls E.Bistere   Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-2596  (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par Ungārijas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministrijas un Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministrijas tehnisko vienošanos par finanšu atbalsta mehānisma izveidi Austrumu partnerības valstu iesaistīšanai kopējās drošības un aizsardzības politikas darbībās"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis  K.Vētra I.Grūbe   Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-2381  Informatīvais ziņojums "Par valdības rīcības plāna 128.3.pasākuma "Uzsākt koncepcijas par valsts finansēta nevalstisko organizāciju fonda izveidi izstrādi, t.sk. līdz 2014.gada 1.oktobrim sagatavojot starpziņojumu izskatīšanai Ministru kabinetā par koncepcijas izstrādes gaitu" īstenošanas gaitu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  S.Vēvere  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
4.1.  TA-2605  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas 2014.gada 18.novembra Eiropas Savienības aizsardzības ministru sanāksmē Ārlietu padomē un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdē aizsardzības ministru sastāvā izskatāmajos jautājumos  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis  E.Kiukucāns  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2595  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2014.gada 17.novembra sanāksmei  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  E.Stiprais I.Lasis  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-2597  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par 2014.gada 21.novembra Eiropas Savienības Ārlietu padomes sanāksmi Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  M.Manika G.Pelnēns  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-2599  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2014.gada 18. un 19.novembra sanāksmei   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Eberhards K.Ancāne I.Skujiņa   Izskatīts MK sēdē 
V. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-2608  Informatīvais ziņojums "Par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2015.-2017.gadā"  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa I.Vasaraudze M.Āboliņš J.Kekļa N.Sakss I.Šņucins K.Bāra J.Plūme I.Stepanova I.Bule E.Turka I.Kārkliņa M.Selga J.Meļķe B.Vīlipa K.Stafecka A.Veidemanis L.Oliņa E.Palma-Jansone A.Strode Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Valsts kontroles, Prokuratūras, Tiesībsarga biroja, Tieslietu padomes, Fiskālās disciplīnas padomes, KNAB, NEPLP, SPRK, LPS, LTRK, LDDK, LBAS pārstāvji  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  SAN-1876
 
Informatīvais ziņojums "Par aktualizēto valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2015., 2016. un 2017.gadam"  Tieslietu ministrija  J.Reirs  J.Plūme I.Stepanova I.Bule E.Turka I.Kārkliņa M.Selga J.Meļķe B.Vīlipa K.Stafecka A.Veidemanis E.Palma-Jansone A.Strode Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Valsts kontroles, Prokuratūras, Tiesībsarga biroja, Tieslietu padomes, Fiskālās disciplīnas padomes, KNAB, NEPLP, SPRK, LPS, LTRK, LDDK, LBAS pārstāvji  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  SAN-1800
 
Informatīvais ziņojums "Par ministriju iesniegtajiem priekšlikumiem likumā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" 2015.gadam un turpmākajiem gadiem paredzētajam finansējumam jauno politikas iniciatīvu īstenošanai un citu ministriju iesniegto pasākumu, kas pozitīvi ietekmē fiskālās telpas apjomu, izdevumu izvērtējums"  Kultūras ministrija  J.Reirs  J.Plūme I.Stepanova K.Stafecka I.Bule E.Turka I.Kārkliņa M.Selga J.Meļķe B.Vīlipa I.Mikiško A.Veidemanis E.Palma-Jansone A.Strode Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Valsts kontroles, Prokuratūras, Tiesībsarga biroja, Tieslietu padomes, Fiskālās disciplīnas padomes, KNAB, NEPLP, SPRK, LPS, LTRK, LDDK, LBAS pārstāvji   
5.4.  TA-2611  Informatīvais ziņojums "Par iespējām palielināt ieņēmumus"  Finanšu ministrija  J.Reirs  I.Šņucins D.Avotiņa I.Bule E.Turka I.Kārkliņa M.Selga J.Meļķe B.Vīlipa E.Šidlovskis D.Auniņš J.Krastiņa T.Trenko K.Stafecka A.Veidemanis E.Palma-Jansone V.Burkāns A.Strode Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Valsts kontroles, Prokuratūras, Tiesībsarga biroja, Tieslietu padomes, Fiskālās disciplīnas padomes, KNAB, NEPLP, SPRK, LPS, LTRK, LDDK, LBAS pārstāvji  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-2612  Informatīvais ziņojums "Fiskālo risku deklarācija"  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa N.Sakss G.Trupovnieks I.Bule E.Turka I.Kārkliņa M.Selga J.Meļķe B.Vīlipa K.Stafecka A.Veidemanis E.Palma-Jansone A.Strode Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Valsts kontroles, Prokuratūras, Tiesībsarga biroja, Tieslietu padomes, Fiskālās disciplīnas padomes, KNAB, NEPLP, SPRK, LPS, LTRK, LDDK, LBAS pārstāvji  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-1111  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par ilgtermiņa saistību uzņemšanos Tiesībsarga biroja starptautiskās sadarbības nodrošināšanai"  Tiesībsargs  J.Reirs  J.Plūme I.Stepanova I.Luste   Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
6.1.  TA-2465  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par pilnvarojumu pārstāvēt Latvijas Republikas valdību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas 2011.gada Vīnes dokumentā noteiktajās bruņojuma kontroles vizītēs un Atvērto debesu līguma novērošanas lidojumos un diplomātisko pasu izsniegšanu amatpersonām"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2579  Rīkojuma projekts "Par Norvēģijas bruņojuma un transportlīdzekļu iepirkuma piedāvājumu"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis  I.Angere  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  2015-342-k,  (iekļauts papildus) Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Alekseeva pret Latviju"    E.Rinkēvičs   K.Līce   

Izskatīts MK sēdē

6.4.  2015-347-s,  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp budžeta programmām un pasākumiem 2014.gadā"     R.Vējonis     

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu