Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2014.gada 19.novembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2014.gada 14.novembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2014.gada 19.novembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-798
TA-2552 
Likumprojekts "Grozījums Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-423
TA-2517 
Noteikumu projekts "Par Eiropas Savienības Tālās darbības identifikācijas un sekošanas sistēmas datu centra lietošanas noteikumiem"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-349
TA-2227 
Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā"  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-2587  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-282
TA-2414 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.1001 "Naturalizācijas iesnieguma pieņemšanas un izskatīšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-825
TA-2360 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-2563  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 1.jūlija noteikumos Nr.371 "Kārtība, kādā valsts finansē pirmsskolas izglītības programmas bērniem no piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai un pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas, kuras īsteno privātās izglītības iestādes""  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-734
TA-2571 
Rīkojuma projekts "Par studiju kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-733
TA-2572 
Rīkojuma projekts "Par studējošo kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-696
TA-2361 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas Tehniskās universitātes īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-903
TA-2491 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Ūdenstornis" Jaungulbenē, Jaungulbenes pagastā, Gulbenes novadā, un inženierkomunikāciju nodošanu bez atlīdzības Gulbenes novada pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-2521  Par Ministru kabineta 2014.gada 15.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.23 25.§) "Informatīvais ziņojums "Par izmēģinājumprojekta "Priekšlikumi klientu grupēšanai un nepieciešamā pakalpojumu apjoma noteikšanai" ieviešanas rezultātiem un priekšlikumiem turpmākai pakalpojumu sniegšanas organizēšanai valsts sociālās aprūpes centros"" 4.1.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-768
TA-2172 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1050 "Aerostatu lidojumu veikšanas kārtība"  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-761
TA-2173 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta noteikumos Nr.635 "Noteikumi par civilās aviācijas lidlauku izveidošanu, sertifikāciju un ekspluatāciju""  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-820
TA-2356 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.145 "Ultravieglo gaisa kuģu lidojumu veikšanas kārtība""  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-678
TA-2200 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumos Nr.950 "Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-774
TA-2191 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.535 "Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-2590  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 13.maija noteikumos Nr.243 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu investīciju veicināšanai lauksaimniecībā""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-227
TA-2581 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas valsts ģerboni""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  L.Broka H.Baranovs   Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-2594  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījums Plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības nacionālajā programmā 2008.-2015.gadam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola R.Vesere B.Kņigins   Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-2636  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Komisijas līdzfinansētā projekta "Kopīgas darbības mērinstrumentu tirgus uzraudzībā-MarketSurv MID" īstenošanai"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  I.Eglītis  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-2656  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par valsts nodevu būvniecības pakalpojumiem"   Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  G.Ābele I.Oša R.Šņuka A.Timofejeva  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-2659  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par subsidētās elektroenerģijas nodokļa izpildes progresu"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  A.Timofejeva  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
4.1.  TA-2644  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2014.gada 25.septembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/2195   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  R.Vesere  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2651  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Komisijas, Eiropas Investīciju bankas un Eiropas Savienības dalībvalstu īpašu uzdevumu darba grupu ar mērķi attīstīt investīciju projektus Eiropas Savienībā"  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs  L.Kļaviņa A.Eberhards E.Šadris B.Kņigins I.Alhasova A.Timofejeva  Izskatīts MK un atlikts 
4.3.  TA-2653  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2014.gada 26.septembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/0051  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  R.Šņuka S.Strautiņa Z.Sproģe   Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-2654  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2014.gada 25.novembra sanāksmei   Kultūras ministrija  Dz.Rasnačs  L.Pavļuta M.Apsalone   Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
5.1.  TA-2628  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  I.Gorbunovs  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-2624  Informatīvais ziņojums "Par apropriācijas pārdali no Finanšu ministrijas valsts pamatbudžeta apakšprogrammas 31.02.00. "Valsts parāda vadība" uz budžeta apakšprogrammu 41.01.00. "Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā""  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs  L.Kļaviņa A.Apse N.Sakss A.Timofejeva B.Kņigins I.Stepanova  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  VSS-666
TA-2601 
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas un Krievijas kopīgās demarkācijas komisijas darba un tās lēmumu īstenošanas finansējumu"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Stepanova Ē.Ivanovs U.Zemmers  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  VSS-432
TA-2613 
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas iekārtošanai nepieciešamo papildu finansējumu"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  U.Zemmers  Izskatīts MK sēdē 
6.4.    (jautājuma izskatīšana tiek atlikta) Diskusijas un lēmumu pieņemšana par Eiropas Komisijas atzinumā par Latvijas vispārējās valdības 2015.gada budžeta plānu ietvertajām rekomendācijām    E.Rinkēvičs  M.Selga J.Meļķe I.Kārkliņa Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Valsts kontroles, Prokuratūras, Tiesībsarga biroja, Tieslietu padomes, Fiskālās disciplīnas padomes, KNAB, NEPLP, SPRK, LPS, LTRK, LDDK, LBAS pārstāvji   

Jautājuma izskatīšana atlikta

VII. Ministru kabineta lieta (I)
7.1.  TA-2649  (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Ministru prezidents  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu