Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2014.gada 25.novembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2014.gada  21.novembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2014.gada 25.novembrī
plkst. 10:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-730
TA-2409 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā būvju īpašuma nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-2374  Jautājums svītrots  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola     
1.3.  VSS-728
TA-2277 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pašvaldībām piešķir mērķdotāciju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta izmaksu nodrošināšanai"   Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-2549  Rīkojuma projekts "Par Nacionālo standartizācijas padomi"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-604
TA-2329 
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvokļu Nr.1, Nr.3, Nr.6 un Nr.7 "Laimās", Bauskas ielā 5, Bārbelē, Bārbeles pagastā, Vecumnieku novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-606
TA-2330 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Atpūtas ielā 3, Ventspilī, nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-2098
TA-2377 
Likumprojekts "Par likuma "Par atlīdzību mantas uzrādītājam muitas noteikumu un nodokļu likumu pārkāpumu gadījumos" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-749
TA-2265 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.776 "Mēneša pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-778
TA-2284 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.190 "Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-841
TA-2494 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.842 "Noteikumi par vispārējā valdības parāda klasifikāciju""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-805
TA-2493 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.875 "Noteikumi par budžetu finansēšanas klasifikāciju""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-840
TA-2530 
Noteikumu projekts "Revīzijas iestādes funkciju nodrošināšanas kārtība Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-445
TA-2386 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-870
TA-2438 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Kabiles pils" Kabilē, Kabiles pagastā, Kuldīgas novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-615
TA-2439 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Pļavu ielā 4, Rēzeknē, domājamo daļu pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-847
TA-2440 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-836
TA-2499 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.904 "Valsts policijas koledžas maksas pakalpojumu cenrādis""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-950
TA-2560 
Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Valmieras Profesionālajai vidusskolai"  Izglītības un zinātnes ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-740
TA-2404 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumos Nr.442 "Kārtība, kādā izsniedzamas, anulējamas vai uz laiku apturamas atļaujas starptautiskajiem kravas pārvadājumiem ar autotransportu""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-796
TA-2553 
Rīkojuma projekts "Par Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-500
TA-2489 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Olaines novada Olaines pilsētā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-180
TA-2551 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rēzeknes pilsētas pašvaldības īpašumā"  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-13
TA-1780 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumos Nr.378 "Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus""  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-534
TA-2368 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265 "Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība""   Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-635
TA-2401 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 8.oktobra noteikumos Nr.455 "Kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas kārtība un kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-1811
TA-1486 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  R.Vesere A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-2010
TA-2402 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.447 "Rāznas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-707
TA-2518 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgā nekustamā īpašuma Ezermalas ielā 9A, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-783
TA-2403 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-874
TA-2550 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-739
TA-2464 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.275 "Prasības tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  TA-2490  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.515 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-554
TA-2561 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pieprasāma un iegūstama informācija no transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra un traktortehnikas un tās vadītāju informatīvās sistēmas"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  TA-2652  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  TA-2735  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.241 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  TA-2710  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  TA-2671  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  TA-2674  (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas vienošanos par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas gaisa telpas patrulēšanas pastiprināšanas finansēšanu un izmaksu sadali 2014.gadā"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.39.  TA-2688  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par civilās ekspertes dalību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.40.  TA-2691  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvu"  Izglītības un zinātnes ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.41.  TA-2725  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ministru prezidents  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.42.  VSS-979
TA-2744 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanai vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.43.  TA-2736  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumos Nr.73 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.44.  TA-2780  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 20.oktobra rīkojumā Nr.784 "Par Satversmes aizsardzības biroja pārraudzības īstenošanu""   Ministru prezidents  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.45.  TA-2775  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.46.  TA-2776  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 31.janvāra rīkojumā Nr.53 "Par Latvijas-Krievijas starpvaldību komisiju""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-2569  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs"  Izglītības un zinātnes ministrija  G.Belēvičs  A.Bērziņa L.Šulca  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-747
TA-2565 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" peļņas daļu"  Veselības ministrija  G.Belēvičs  A.Kaļāne  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-743
TA-2566 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" peļņas daļu"  Veselības ministrija  G.Belēvičs  A.Kaļāne  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-742
TA-2567 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" peļņas daļu"  Veselības ministrija  G.Belēvičs  A.Kaļāne  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-746
TA-2564 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"" peļņas daļu"  Veselības ministrija  G.Belēvičs  A.Kaļāne  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-745
TA-2568 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" peļņas daļu"  Veselības ministrija  G.Belēvičs  A.Kaļāne  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-748
TA-2582 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" peļņas daļu"  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-2684  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Andra Liepiņa atbrīvošanu no Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amata"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-2686  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Mārtiņa Lazdovska iecelšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatā"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  M.Lazdovskis   Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-2687  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 26.septembra rīkojumā Nr.478 "Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdi""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-2695  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ģirta Greiškalna atbrīvošanu no Rīgas ostas valdes locekļa amata"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  TA-2694  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Arta Stuckas iecelšanu Rīgas ostas valdes locekļa amatā"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  A.Stucka   Izskatīts MK sēdē 
2.13.  TA-2692  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 24.decembra rīkojumā Nr.807 "Par valsts pārstāvju iecelšanu Rīgas ostas valdes locekļu amatos""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  TA-2693  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju Artim Stuckam savienot amatus"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  A.Stucka  Izskatīts MK sēdē 
2.15.  TA-2696  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Sandras Sondores-Kukules atbrīvošanu no Ventspils ostas valdes locekļa amata"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  TA-2698  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Gata Ābeles iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļa amatā"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  G.Ābele   Izskatīts MK sēdē 
2.17.  TA-2699  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 24.decembra rīkojumā Nr.808 "Par valsts pārstāvju iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļu amatos""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  TA-2697  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju Gatim Ābelem savienot amatus"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  G.Ābele  Izskatīts MK sēdē 
2.19.  TA-2702  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par R.A.Bebra atbrīvošanu no Rīgas ostas valdes locekļa amata"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  TA-2701  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Baibas Brokas iecelšanu Rīgas ostas valdes locekļa amatā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  B.Broka  Izskatīts MK sēdē 
2.21.  TA-2709  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 24.decembra rīkojumā Nr.807 "Par valsts pārstāvju iecelšanu Rīgas ostas valdes locekļu amatos""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  TA-2700  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju Baibai Brokai savienot amatus"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  TA-2703  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par O.Brieža atbrīvošanu no Ventspils ostas valdes locekļa amata"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  TA-2707  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par E.Važņa iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļa amatā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  E.Vaznis  Izskatīts MK sēdē 
2.25.  TA-2708  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 24.decembra rīkojumā Nr.808 "Par valsts pārstāvju iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļu amatos""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.26.  TA-2705  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju Edijam Vaznim savienot amatus"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.27.  TA-2716  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Dž.Innusas atbrīvošanu no Rīgas ostas valdes locekļa amata"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.28.  TA-2723  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par K.Ozoliņa atbrīvošanu no Ventspils ostas valdes locekļa amata"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.29.  TA-2717  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par K.Ozoliņa iecelšanu Rīgas ostas valdes locekļa amatā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.30.  TA-2722  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Dž.Innusas iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļa amatā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.31.  TA-2718  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 24.decembra rīkojumā Nr.807 "Par valsts pārstāvju iecelšanu Rīgas ostas valdes locekļu amatos""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.32.  TA-2721  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 24.decembra rīkojumā Nr.808 "Par valsts pārstāvju iecelšanu Ventspils ostas valdes locekļu amatos""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.33.  TA-2719  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju K.Ozoliņam savienot amatus"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.34.  TA-2720  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju Dž.Innusai savienot amatus"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.35.  TA-2758  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  G.Belēvičs  G.Arāja B.Kņigins  Izskatīts MK sēdē 
2.36.  TA-2759  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.3.apakšaktivitāti "Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība""  Izglītības un zinātnes ministrija  G.Belēvičs  G.Arāja G.Rača A.Siliņš I.Kalviņš I.Muižnieks T.Juhna A.Zeps A.Ērglis J.Bernāts J.Gardovskis T.Baumanis B.Kņigins  Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-572
TA-2137 
Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāna projekts 2014.-2015.gadam un informatīvais ziņojums "Par Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānā 2013.-2014.gadam iekļauto uzdevumu izpildi"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  I.Beināre I.Lore   Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-2622  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas apguvi līdz 2014.gada 30.septembrim"  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Eberhards D.Rancāne E.Pieķis K.Ancāne G.Silovs B.Kņigins A.Lapiņš  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1622  (2013.) Informatīvais ziņojums "Par ārsta palīga atzīšanu citās EEZ valstīs problēmsituācijas izvērtējumu, kā arī pamatojumu ārsta palīga profesijas nepieciešamībai Latvijas veselības aprūpes sistēmā"  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-2510  Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2014.gada 6.maija sēdē (prot. Nr.26 22.§ 5.punkts) dotā uzdevuma izpildes gaitu"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  L.Stauvere   Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-2779  Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem Krievijas ekonomisko sankciju negatīvo seku mazināšanai"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-2728  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Zemkopības ministrijas pamatbudžeta programmas 96.00.00 "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā" apropriācijas pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  J.Šnore J.Briedis  Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-2755  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par sabiedrības līdzdalības veicināšanas pasākumiem, gatavojoties Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē"  Ministru prezidents  L.Straujuma  L.Kučinska  Izskatīts MK sēdē 
4.7.  TA-2742  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Proves birojs" papildu nepieciešamo finansējumu"  Finanšu ministrija  J.Reirs  I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-2524  (jautājuma izskatīšana atlikta) Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par grozījumiem normatīvajos aktos, kas dotu iespēju kompetentām institūcijām darboties ārkārtējās situācijas novēršanā īpašā tiesiskā režīmā valsts apdraudējuma ilgumam atbilstošā laika periodā)  Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK un atlikts 
VI. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi
6.1.  TA-2745  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2750  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  E.Ābele  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-2781  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli""  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Kaļāne S.Mačivka  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-2711  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas "Par ES kopējās nostājas projektiem pievienošanās sarunu ar Melnkalni 18.sadaļā Statistika, 28.sadaļā Patērētāju un veselības aizsardzība, 29.sadaļā Muitas savienība un 33.sadaļā Finanšu un budžeta nosacījumi"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  E.Lase  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-2746  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes 2014.gada 1.decembra sanāksmē izskatāmajos Veselības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-2768  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2014.gada 27.novembra sanāksmē izskatāmajos Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Satiksmes ministrija  A.Matīss  E.Šimiņa-Neverovska E.Beļskis   Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-2777  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2014.gada 27.novembra sanāksmē izskatāmajos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Daugulis G.Ozols   Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-2778  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Līgumslēdzēju pušu konferences 20.sesiju un Kioto protokola Līgumslēdzēju pušu sanāksmes 10.sesiju, kā arī Pakļautās izpildinstitūcijas (SBI) 41.sesiju, Zinātniskās un tehnoloģiskās konsultatīvās padomes (SBSTA) 41.sesiju un Īpašās darba grupas par Durbanas Paplašinātās rīcības platformu (ADP) 2.sesijas 7.turpinājumu Limā, Peru, 2014.gada 1.–12.decembrī"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  R.Vesere I.Prūse I.Vonda   Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar prezidentūru Eiropas Savienības Padomē saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
8.1.  TA-2681  (iekļauts papildus) Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandāts "Padomes secinājumi par turpmāko ES vienotā tirgus politiku"   Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  I.Apsīte R.Bērziņš   Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-2733  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandāts "Padomes un Komisijas Vienotais ziņojums 2015 par stratēģiskā ietvara Eiropas sadarbībai izglītībā un apmācībā (IA 2020) ieviešanu un prioritārām sadarbības jomām trešajā darbības periodā: 2015-2017"   Izglītības un zinātnes ministrija  G.Belēvičs  A.Babiča  Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-2739  (iekļauts papildus) Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandātiem Ārlietu ministrijas kompetences jomā  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  R.Bambals  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
9.1.  TA-2650  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Ukrainas Republikas Aizsardzības ministrijas pieredzes apmaiņas semināram bruņoto spēku reformu realizācijas nodrošināšanai"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
9.2.  TA-2760  (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Izglītības un zinātnes ministrija  G.Belēvičs  A.Kiopa L.Šulca  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu