Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2014.gada 2.decembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2014.gada  28.novembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2014.gada 2.decembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-954
TA-2713 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.271 "Ekonomikas ministrijas nolikums""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  TA-2788  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Apbalvošanas padomi"  Ministru prezidents  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-710
TA-2791 
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija instrukcijā Nr.7 "Ārvalstu finanšu instrumentu finansētu civiltiesisku līgumu izstrādes un slēgšanas instrukcija valsts tiešās pārvaldes iestādēs""  Ministru prezidents  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-2784  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 21.maija rīkojumā Nr.230 "Par iemaksu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajai novērošanas misijai Ukrainā""  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-2763  Rīkojuma projekts "Par Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomi"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-2712  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.999 "Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-712
TA-2648 
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas Honkongas īpašā administratīvā reģiona valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem un tā protokolu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-2764  Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-346
TA-2555 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumos Nr.928 "Noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-347
TA-2556 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumos Nr.808 "Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-2660  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 14.novembra noteikumos Nr.390 "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz pašvaldībām informāciju par iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumiem""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-899
TA-2672 
Noteikumu projekts "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-900
TA-2673 
Noteikumu projekts "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība komercsabiedrībām, kuras sniedz pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, un uzskaites veidlapu paraugi"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  TA-2562  Par Ministru kabineta 2011.gada 8.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.8 9.§) "Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2008.gada 23.decembra rīkojuma Nr.881 "Par darba grupu" atzīšanu par spēku zaudējušu"" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-789
TA-2771 
Noteikumu projekts "Noteikumi par apsardzes sertifikātu izsniegšanas un pagarināšanas kārtību un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-967
TA-2743 
Noteikumu projekts "Kontrolšāvienu izdarīšanas kārtība un valsts nodevas maksāšanas kārtība un apmērs"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  TA-2740  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  TA-2756  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 7.oktobra rīkojumā Nr.675 "Par pārstāvju norīkošanu Latvijas un Krievijas kopīgajā demarkācijas komisijā""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  TA-2738  Par Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.67 142.§) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē drošības jautājumu darba grupas uzdevumu izpildi"" doto uzdevumu izpildi  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  TA-2638  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumos Nr.248 "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2014./2015.mācību gadā""  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  TA-2734  Rīkojuma projekts "Par finansējuma sadalījumu starp reģionālajiem olimpiskajiem centriem, kuriem 2015.gadā plānoto biedrībai "Latvijas Olimpiskā komiteja" izsniegto valsts galvoto aizdevumu atmaksa daļēji tiks veikta 2014.gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  TA-2669  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta noteikumos Nr.665 "Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-957
TA-2690 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa P40 Alūksne-Zaiceva rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-955
TA-2772 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa P121 Tukums-Kuldīga rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-956
TA-2773 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa P121 Tukums-Kuldīga rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-853
TA-2584 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 13.janvāra noteikumos Nr.9 "Centrālās medicīnas ētikas komitejas nolikums""  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.26.  TA-2004  (atbalstīts MKK) Par Ministru kabineta 2013.gada 28.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 23.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 5.decembra noteikumos Nr.421 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu""" 2. un 3.punktā dotā uzdevuma izpildi  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.27.  TA-2752  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1483 "Savvaļā dzīvojošo medījamo dzīvnieku piebarošanas noteikumi""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.28.  TA-2793  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 9.septembra rīkojumā Nr.484 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.29.  TA-2846  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.oktobra rīkojumā Nr.608 "Par humānās palīdzības sniegšanu Ukrainai""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.30.  TA-2812  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammām 2014.gadā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.31.  TA-2821  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Kultūras ministrijas pamatbudžeta programmas 96.00.00 "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanu 2015.gadā" apropriācijas pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
2.32.  TA-2824  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par nacionālās koordinācijas mehānismu Latvijas kā vadošās valsts uzdevumu veikšanai Eiropas Savienības dalībvalstu konsorcijā Eiropas Savienības robežu pārvaldības programmas Centrālāzijai 9.fāzē"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.33.  TA-2826  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
2.34.  TA-2828  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.576 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.35.  TA-2794  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1471 "Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa par valsts kapitāla izmantošanu""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.36.  TA-2840  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 17.jūlija rīkojumā Nr.359 "Par pasākumiem Āfrikas cūku mēra izplatīšanās ierobežošanai""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.37.  VSS-610
TA-2293 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.300 "Ministru kabineta kārtības rullis""  Pārresoru koordinācijas centrs  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.38.  VSS-609
TA-2294 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi"  Pārresoru koordinācijas centrs  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
2.39.  TA-2830  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 15.jūlija rīkojumā Nr.354 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Iekšlietu ministrijai ar transportlīdzekļu iegādi saistītu izdevumu segšanai Latvijas Republikas prezidentūras laikā Eiropas Savienības Padomē""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.40.  TA-2836  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.41.  TA-2335  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" dāvināšanai (ziedošanai) paredzēto finanšu apjomu un dāvināšanas (ziedošanas) kārtību 2014.gadā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-2782  Saeimas lēmumprojekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītajā operācijā Afganistānā"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis  J. Garisons A.Mačiņš   Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-882
TA-2634 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Radio" peļņas daļu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  A.Dimants J.Siksnis L.Šulca  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-2823  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par studiju virziena atvēršanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību ""HOTEL SCHOOL" Viesnīcu biznesa koledža"""  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  A.Kiopa J.Pasnaka J.Bernāts M.Strads  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-2842  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra noteikumos Nr.700 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.2.aktivitātes "Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem" 2.3.2.2.3.apakšaktivitāti "Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā uzņēmējdarbības attīstībai"""  Finanšu ministrija  J.Reirs  E.Šadris S.Cakuls E.Bistere   Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-2844  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Maksātnespējas likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-2845  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
3.7.  TA-2831  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto akciju sabiedrības "Grindeks" un akciju sabiedrības "Valmieras stikla šķiedra" kapitāla daļu pārdošanu"  Labklājības ministrija  U.Augulis  V.Loginovs I.Šmitiņa   Izskatīts MK un atlikts 
3.8.  TA-2625  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Par likumprojektiem, kuru izskatīšana iesākta 11.Saeimā un būtu turpināma 12.Saeimā   LR Saeimas prezidijs  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
3.9.  TA-2834  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali”   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Draudiņš  Izskatīts MK sēdē 
3.10.  TA-2835  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Draudiņš  Izskatīts MK sēdē 
3.11.  TA-2839  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Draudiņš  Izskatīts MK sēdē 
3.12.  TA-2843  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Draudiņš  Izskatīts MK sēdē 
3.13.  TA-2850  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  A.Mičule  Izskatīts MK sēdē 
3.14.  TA-2851  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  A.Mičule V.Voins E.Šneps   Izskatīts MK sēdē 
3.15.  VSS-886
TA-2603 
(iekļauts papildus) (skatīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par lēmumu pieņemšanu darījumiem ar lauksaimniecības zemi"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  S.Sproģe K.Cinkus  Izskatīts MK sēdē 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  VSS-695
TA-2799 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Pamatnostādņu projekts "Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam"   Ministru prezidents  L.Straujuma  E.Upīte  Izskatīts MK un atlikts 
4.2.  VSS-727
TA-2534 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Plāna projekts "Pasākumu plāns administratīvā sloga samazināšanai un administratīvo procedūru vienkāršošanai privātā sektora darbības dokumentēšanas un dokumentu glabāšanas jomā"  Ministru prezidents  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
V. Informācija
5.1.  VSS-576
TA-2482 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem administratīvā sloga samazināšanai platjoslas elektronisko sakaru tīkla attīstībai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2620  Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos programmas "Jaunatne darbībā" pasākumu īstenošanai, kuriem tiek nodrošināts Eiropas Savienības finansiālais ieguldījums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-2783  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par apropriācijas pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām Tieslietu ministrijas pamatbudžeta programmas 96.00.00 "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā" ietvaros"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-2827  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par finansējuma piešķiršanu Ventspils Starptautiskā Radioastronomijas centra Irbenes radioteleskopu kompleksa renovācijai" un rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"   Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  A.Kiopa L.Treimane G.Rēvalde J.Berka V.Avotiņš  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta
6.1.  TA-2459  Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par operatīvā medicīniskā transporta nodrošinājumu Rīgas reģionālajā centrā)  Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija  G.Belēvičs  D.Mūrmane-Umbraško A.Ploriņš  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2855  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Turkmenistānas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi
7.1.  TA-2730  Likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā"   Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  J.Spiridonovs R.Šņuka J.Zakovics R.Irklis   Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-2802  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""  Finanšu ministrija  J.Reirs  T.Trenko L.Mazprecniece A.Kaļāne  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-2803  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Ruškule L.Mazprecniece   

Jautājuma izskatīšana atlikta

7.4.  TA-2805  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs     

Jautājuma izskatīšana atlikta

7.5.  TA-2825  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  E.Papule L.Švirksta R.Kārkliņš L.Šulca   

Jautājuma izskatīšana atlikta

7.6.  TA-2798  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
7.7.  TA-2731  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  I.Oša   

Jautājuma izskatīšana atlikta

7.8.  TA-2801  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""  Finanšu ministrija  J.Reirs  S.Āmare-Pilka G.Pužule A.Janvars   

Jautājuma izskatīšana atlikta

7.9.  TA-2838  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  A.Kiopa M.Strads   

Jautājuma izskatīšana atlikta

7.10.  TA-2800  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Kaļāne I.Veinberga   

Jautājuma izskatīšana atlikta

7.11.  TA-2804  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""  Finanšu ministrija  J.Reirs     

Jautājuma izskatīšana atlikta

7.12.  TA-2814  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija  J.Reirs     

Jautājuma izskatīšana atlikta

VIII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
8.1.  TA-2854  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2014.gada 3.decembra sanāksmē izskatāmajos Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Satiksmes ministrija  A.Matīss  E.Šimiņa-Neverovska  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-2868  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2014.gada 9.decembra sanāksmē izskatāmajos Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  J.Spiridonovs R.Šņuka A.Timofejeva   Izskatīts MK sēdē 
8.3.  TA-2864  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2014.gada 4.-5.decembra sanāksmē izskatāmajos Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  A.Skrjabina  Izskatīts MK sēdē 
8.4.  TA-2866  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmi 2014.gada 4.-5.decembrī  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  T.Rinmane  Izskatīts MK sēdē 
8.5.  TA-2859  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2014.gada 5.decembra sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  A.Kiopa  Izskatīts MK sēdē 
8.6.  TA-2871  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2014.gada 4.decembra sanāksmē izskatāmajos Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  I.Balode K.Soms I.Apsīte  Izskatīts MK sēdē 
8.7.  TA-2869  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Padomes direktīvai par aprēķinu metožu un datu ziņošanas prasību noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti"   Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  A.Timofejeva S.Cīrule   Izskatīts MK sēdē 
8.8.  TA-2870  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par divpusējām sarunām ar Eiropas Komisiju"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  O.Barānovs Č.Gržibovskis  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ar prezidentūru Eiropas Savienības Padomē saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
9.1.  TA-2809  Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandātiem Finanšu ministrijas kompetences jomā  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa  Izskatīts MK sēdē 
9.2.  TA-2860  (iekļauts papildus) Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē mandāts "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par zemes novērošanas satelītdatu izplatīšanu komerciālos nolūkos"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  A.Kiopa K.Karolis   Izskatīts MK sēdē 
X. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
10.1.  TA-2760  (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  L.Šulca M.Strads R.Jansons   

Jautājuma izskatīšana atlikta

Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
11.1.  TA-2789  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Aizsardzības ministrijas sadarbību ar Amerikas Savienoto Valstu Vācijas Maršala fondu 2015.gadā"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu