Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2014.gada 9.decembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2014.gada  4.decembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2014.gada 9.decembrī
plkst. 12:00

 12.45 ES Padomes ģenerālsekretāra uzruna

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-2867  Likumprojekts "Par Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Rietumāfrikas valstīm, Rietumāfrikas valstu ekonomikas kopienu un Rietumāfrikas ekonomisko un monetāro savienību, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-2876  Rīkojuma projekts "Par papildu iemaksu ANO Augstā komisāra bēgļu lietās biroja Ukrainas iekšēji pārvietoto personu fonda budžetā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-2374  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumos Nr.293 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.2.aktivitāti "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai"""  Ekonomikas ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-817
TA-2372 
(atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Sēmes pagastā, Tukuma novadā, privatizāciju"  Ekonomikas ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-818
TA-2509 
(atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-235
TA-2645 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Lašu ielā 12, Jūrmalā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-830
TA-2646 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Birzes ielā 3, Rīgā, privatizācijas izbeigšanu"  Ekonomikas ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-2513  Par Ministru kabineta 2013.gada 11.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 34.§) "Informatīvais ziņojums "Par hipotekārās kreditēšanas tiesiskā regulējuma nepilnību izvērtējumu un priekšlikumiem tā pilnveidošanai"" 5.punktā dotā uzdevuma izpildi  Ekonomikas ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-941
TA-2632 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Kalēju ielā 19A, Ventspilī, un nekustamā īpašuma Kalēju ielā 19, Ventspilī, domājamo daļu pārdošanu"  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-2249  Par Ministru kabineta 2014.gada 9.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 33.§) "Informatīvais ziņojums "Par publisko pakalpojumu sniegšanas efektivitātes paaugstināšanas izvērtēšanu, veicot pakalpojumu sniegšanas termiņa vai maksas diferencēšanu"" 4.punktā dotā uzdevuma termiņa pagarināšanu  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-580
TA-2633 
Rīkojuma projekts "Par Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020.gadam atbildīgajām iestādēm"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-2580  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 22.novembra rīkojumā Nr.564 "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnēm 2014.–2020.gadam""   Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-2829  Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-766
TA-2615 
Rīkojuma projekts "Par pašvaldības nekustamā īpašuma Apšu ielā 3a un Dārza ielā 12, Liepājā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-262
TA-1652 
(skatīts MK) Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-2890  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" un informatīvais ziņojums "Par AS "Pasažieru vilciens" sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos 2013.gadā un 2014.gadā"  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-918
TA-2618 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru un darbinieku prasījumu garantiju fondā ieskaitāmās nodevas daļu 2015.gadā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  E.Ābele B.Banga  Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-2585  (saņemts veselības ministra priekšlikums jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt) Rīkojuma projekts "Par Centrālās medicīnas ētikas komitejas personālsastāvu"  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-473
TA-2797 
Noteikumu projekts "Prasības lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu sūtījumu pārbaudei, par kuriem pastāv aizdomas, ka tiek sūtīti elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-800
TA-2557 
Rīkojuma projekts "Par Alūksnes novada administratīvajā teritorijā esošo publisko ūdeņu un zem tiem esošās zemes nodošanu Alūksnes novada pašvaldības valdījumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-854
TA-2619 
Rīkojuma projekts "Par Balvu novada administratīvajā teritorijā esošā Balvu ezera un Pērkonu ezera un zem tiem esošās zemes nodošanu Balvu novada pašvaldības valdījumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-833
TA-2818 
Noteikumu projekts "Zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas kritēriji, kā arī ražotāju grupu darbības nosacījumi un tās kontroles kārtība"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-2815  Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Datu vākšana""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-718
TA-2222 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" pamatkapitālā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-2901  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-2916  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-2904  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-2917  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par pirmtiesību izmantošanu uz bezmantinieku mantu – nekustamo īpašumu "Kadaga 8"–33 Kadagā, Ādažu novadā, – un tā nodošanu Ādažu novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-2910  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par diplomātiskā un konsulārā dienesta amatiem, kādus var ieņemt personas, kuras nav ierēdņi"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  TA-2921  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par iemaksām Austrumeiropas Energoefektivitātes un vides partnerības fonda budžetā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  TA-2922  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.jūlija rīkojumā Nr.442 "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas uzraudzības padomes sastāvu""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  TA-2918  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  TA-2937  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  TA-2938  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  TA-2831  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto akciju sabiedrības "Valmieras stikla šķiedra" kapitāla daļu pārdošanu   Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-2761  Rīkojuma projekts "Par Eiropas Tālmācības augstskolas rektora apstiprināšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  A.Kiopa N.Gūtmanis  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-189
TA-2442 
Noteikumu projekts "Gāzes balonu aprites, uzraudzības un kontroles kārtība"  Ekonomikas ministrija  R.Vējonis  I.Apsīte E.Šaicāns B.Vītoliņa O.Ķiecis M.Stirāns S.Semjonovs K.Adamovičs   Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-951
TA-2811 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1478 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto un brīvprātīgo iemaksu objekta maksimālo apmēru""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-2908  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 65, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu 2014.gadā no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-988
TA-2906 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" līdzekļu izlietojumu"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis  I.Dambe S.Belrus J.Vaļēviča  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-2954  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-855
TA-2905 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Apsardzes darbības licencēšanas noteikumi, prasības apsardzes vadības centram un speciālās atļaujas (licences) darbības laikā pildāmās prasības"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-2936  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par R.Muciņa pārcelšanu"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  G.Belēvičs  R.Muciņš  Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-2932  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Solvitas Zvidriņas pārcelšanu"   Veselības ministrija  G.Belēvičs  S.Zvidriņa  Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-2945  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-2948  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-695
TA-2799 
Pamatnostādņu projekts "Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam"   Ministru prezidents  L.Straujuma  E.Upīte I.Raugze   Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-2523  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas standartizācijas samita rīkošanu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā"  Ekonomikas ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1009  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par izmaksām, kas saistītas ar tiesu varai piederīgajām personām uzdoto funkciju īstenošanu, un par normatīvajos aktos noteiktajām zvērināta notāra amata darbībām un jomām, kurās ir noteikta zvērināta notāra amata darbības veikšanas nepieciešamība"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  VSS-692
TA-2533 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem, kurus paredzēts īstenot Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam turpmākās rīcības plānojuma uzdevumu 3.1. "Publiskās pārvaldes IKT centralizētu platformu izveide" un 3.2. "Publiskās pārvaldes pakalpojumu elektronizācija" ietvaros"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-2524  Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par grozījumiem normatīvajos aktos, kas dotu iespēju kompetentām institūcijām darboties ārkārtējās situācijas novēršanā īpašā tiesiskā režīmā valsts apdraudējuma ilgumam atbilstošā laika periodā)  Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK un atlikts 

Jautājuma izsaktīšana atlikta

VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
6.1.  TA-2923  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2014.gada 16.decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Skujiņa I.Ķīse  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi
7.1.  TA-2612  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Fiskālo risku deklarācijas projekts  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-2953  Likumprojekts "Par valsts budžetu 2015.gadam"  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs  J.Plūme L.Kļaviņa A.Eberhards J.Platais N.Sakss I.Vasaraudze I.Komisare I.Stepanova I.Šņucins D.Gulbe J.Šints M.Selga J.Meļķe K.Bāra T.Trenko Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Valsts kontroles, Prokuratūras, Tiesībsarga biroja, Tieslietu padomes, Fiskālās disciplīnas padomes, KNAB, NEPLP, SPRK, LPS, LTRK, LDDK, LBAS pārstāvji  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-2950  Likumprojekts "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam"  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs  L.Kļaviņa J.Plūme I.Šņucins N.Sakss I.Vasaraudze I.Stepanova G.Trupovnieks J.Šints M.Selga J.Meļķe, Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Valsts kontroles, Prokuratūras, Tiesībsarga biroja, Tieslietu padomes, Fiskālās disciplīnas padomes, KNAB, NEPLP, SPRK, LPS, LTRK, LDDK, LBAS pārstāvji  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
8.1.  TA-2411  Informatīvais ziņojums "Par Jaunsardzes attīstību 2015.-2024.gadā"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis  D.Kleins  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  VSS-408
TA-2547 
Pasākumu plāna projekts 2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošanai un organizēšanai  Ekonomikas ministrija  R.Vējonis  K.Misāns M.Behmane I.Stepanova  Izskatīts MK sēdē 
8.3.  VSS-203
TA-2170 
Instrukcijas projekts "Tiesībaizsardzības iestāžu sadarbības kārtība noziedzības novēršanas un apkarošanas politikas īstenošanas jomā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
8.4.  TA-513  (saņemts kultūras ministres priekšlikums jautājuma izskatīšanu atlikt) (skatīts MK) Koncepcijas projekts "Valsts kultūrkapitāla fonda finansēšanas modeļa koncepcija"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK un atlikts 
8.5.  VSS-797
TA-2405 
(saņemts kultūras ministres priekšlikums jautājuma izskatīšanu atlikt) Informatīvais ziņojums "Par valsts atzinību izciliem starptautiskiem Latvijas kultūras sasniegumiem"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK un atlikts 
8.6.  TA-1133  Informatīvais ziņojums "Par turpmāku valsts pabalstu izmaksas ierobežojumu noteikšanas pamatotību"  Labklājības ministrija  U.Augulis  E.Baldzēns R.Porniece P.Leiškalns   Izskatīts MK sēdē 
8.7.  VSS-598
TA-2357 
(saņemts labklājības ministra priekšlikums jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt) Koncepcijas projekts "Par adopcijas un ārpusģimenes aprūpes sistēmu pilnveidošanu"  Labklājības ministrija  U.Augulis  L.Liepiņa  Izskatīts MK un atlikts 
8.8.  VSS-731
TA-2235 
Rīkojuma projekts "Par valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" publiskās un privātās partnerības iepirkuma procedūras uzsākšanu"  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis  R.Freimanis J.Tauriņš A.Bērziņš Z.Brunavs J.Lange  Izskatīts MK sēdē 
8.9.  VSS-809
TA-2515 
Koncepcijas projekts "Grozījumi Koncepcijā par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs  A.Draudiņš G.Kaminskis   Izskatīts MK sēdē 
8.10.  VSS-1943
TA-1129 
(atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par kompetento un atbildīgo iestādi, kura nodrošinās kvalificētu un kvalificētu paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzēju uzraudzību"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs  A.Daugulis R.Guds  Izskatīts MK sēdē 
8.11.  VSS-1170
TA-724 
(atbalstīts MKK) (2013.) Likumprojekts "Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs  A.Daugulis R.Guds  Izskatīts MK sēdē 
8.12.  VSS-415
TA-743 
Informatīvais ziņojums "Par prasībām, lai nodrošinātu ar Latvijas Republikā izsniegtu kvalificētu sertifikātu elektroniski parakstītu dokumentu pārrobežu apstrādi un atzīšanu Eiropas Savienībā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs  A.Daugulis U.Bisenieks G.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
8.13.  VSS-442
TA-1628 
(jautājuma izskatīšana tiek atlikta) Informatīvais ziņojums "Par pašreizējo situāciju meža ugunsdzēsībā Valsts meža dienestā un priekšlikumi situācijas risināšanai"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK un atlikts 
IX. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
9.1.  TA-2930  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2014.gada 12.decembra sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  A.Babiča S.Brūna   Izskatīts MK sēdē 
9.2.  TA-2931  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības ministru 2014.gada 12.decembra sanāksmei un Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2014.gada 15.decembra sanāksmei   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Lasis A.Grinberga B.Zariņa  Izskatīts MK sēdē 
9.3.  TA-2933  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2014.gada 11.decembra sanāksmē izskatāmajos Labklājības ministrijas un Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos   Labklājības ministrija  U.Augulis  I.Tāre  Izskatīts MK sēdē 
9.4.  TA-2952  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2014.gada 15.-16.decembra sanāksmei  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
X. Ar prezidentūru Eiropas Savienības Padomē saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
10.1.    Ministru kabineta locekļu un Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretāra diskusija par Padomes darba metodēm un Latvijas prezidentūras ES Padomē programmas īstenošanu    U.Korsepius     
10.2.  TA-2907  (iekļauts papildus) Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandātiem Ārlietu ministrijas kompetences jomā  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Grinberga  Izskatīts MK sēdē 
10.3.  TA-2955  (iekļauts papildus) Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandātiem Zemkopības ministrijas kompetences jomā  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
11.1.  TA-1748  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā Latvijā notiekošo pasākumu kalendāra sagatavošanu"   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK un atlikts 
Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
12.1.  TA-2415  Dienesta vajadzībām  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
12.2.  TA-2942  Dienesta vajadzībām  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
12.3.  2015-356-k,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par valsts materiālo rezervju nomenklatūru"     R.Kozlovskis      

Izskatīts MK sēdē

12.4.  2015-364-k,  Rīkojuma projekts "Par papildu finansējuma piešķiršanu uzņemošās valsts atbalsta nodrošināšanai sabiedroto spēkiem 2016.-2018.gadam"     R.Vējonis   A.Mikiško V.Otzulis A.Mezītis    

Izskatīts MK sēdē

12.5.  TA-2951  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Publisko iepirkumu likuma 3.panta trešās daļas 2.punkta piemērošanu Latvijas Nacionālās bibliotēkas nepārtrauktas elektroapgādes nodrošināšanai"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Skujiņa A.Krusts  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu