Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2014.gada 23.decembra sēdes darba kārtība. Sēdes sākums plkst. 10.00

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - satiksmes ministrs
Anrijs Matīss
Rīgā, 2014.gada 19.decembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2014.gada 23.decembrī
plkst. 10:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-856
TA-2892 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izņēmuma stāvokļa laikā valsts aizsardzības un nacionālās drošības vajadzībām iegūst turējumā personas īpašumu un atlīdzina ar to saistītos zaudējumus"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-645
TA-2976 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 206-14 "Koka konstrukciju projektēšana""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-644
TA-2978 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 204-14 "Tērauda konstrukciju projektēšana""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-404
TA-2548 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.693 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-3055  Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2015.gada 1.janvāra līdz 31.martam"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-974
TA-2714 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu Padures pagastā, Kuldīgas novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1003
TA-3010 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.95 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām""  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-927
TA-2774 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Līgo pļava" Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-926
TA-2806 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Mežirbes" Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-985
TA-2807 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Mālkalnes prospektā 1, Ogrē, Ogres novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-895
TA-2607 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1012 "Šaujamieroču, lielas enerģijas pneimatisko ieroču un gāzes pistoļu (revolveru) vienotās uzskaites kārtība""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-84
TA-1132 
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā Valsts robežsardze izsniedz un anulē speciālās caurlaides, un speciālo caurlaižu paraugiem"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-85
TA-1134 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts robežsardze reģistrē kuģošanas līdzekļus un transportlīdzekļus, kas tiek izmantoti iekšējos ūdeņos, pa kuriem noteikta ārējā robeža"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-735
TA-2410 
(atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības pašvaldību īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1118
TA-3053 
Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Daugavpils Profesionālajai vidusskolai"   Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-937
TA-2995 
Noteikumu projekts "Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību"   Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-3035  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.484 "Noteikumi par valsts mērķdotāciju apmēru un nosacījumiem sociālo darbinieku amatalgu paaugstināšanai""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-3036  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2015.gadā"   Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-620
TA-2858 
Noteikumu projekts "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība vardarbībā cietušajām un vardarbību veikušajām pilngadīgajām personām"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-119
TA-2749 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-784
TA-2602 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 20.augusta noteikumos Nr.620 "Noteikumi par sakaru, navigācijas un novērošanas iekārtām, kas izvietotas uz zemes, to drošības prasībām un tehnisko ekspluatāciju""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-759
TA-2957 
Noteikumu projekts "Civilās aviācijas gaisa kuģa ekspluatanta apliecības izsniegšanas kārtība"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-930
TA-2959 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 17.jūlija noteikumos Nr.493 "Noteikumi par izpletņlēcēju desantēšanu un izpletņlēcēju desantēšanas atļaujas izsniegšanas kārtību""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-907
TA-2965 
Noteikumu projekts "Gaisa kuģu akrobātisko lidojumu veikšanas kārtība"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-723
TA-2891 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.121 "Kārtība, kādā izsniedz, anulē vai uz laiku aptur speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz autopārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-924
TA-2961 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.decembra noteikumos Nr.1393 "Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-2670  Par Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41 40.§) "Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vidē"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-2748  Par Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.75 41.§) "Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem elektroniskā paraksta plašākas lietošanas nodrošināšanai"" 4.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-241
TA-2682 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-240
TA-2685 
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  TA-2808  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija rīkojumā Nr.232 "Par Preventīvo piespiedu līdzekļu koncepciju""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-680
TA-2767 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā zvejas licences turētājiem un zvejas kuģu kapteiņiem tiek piemērota Eiropas Savienības tiesību aktos par kopējās zivsaimniecības politiku noteiktā soda punktu sistēma"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-15
TA-2223 
Noteikumu projekts "Amerikas peru puves uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība bitēm"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  TA-2989  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumos Nr.177 "Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  VSS-163
TA-2211 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra noteikumos Nr.34 "Veterinārās prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  VSS-1038
TA-3049 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.753 "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  VSS-1062
TA-3043 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  VSS-1020
TA-3045 
Noteikumu projekts "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.39.  VSS-1024
TA-3091 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.40.  TA-3070  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā 2015.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju pašvaldībām, kurām ir zemākie vērtētie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas"  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.41.  TA-3071  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā 2015.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju novadu pašvaldībām, lai nodrošinātu vērtētos ieņēmumus pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas, finanšu nepieciešamības neizlīdzināmās apakšējās robežas 99 procentu līmenī"  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.42.  TA-3072  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2015.gadā"   Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.43.  TA-3081  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 2015.gadā par personām, kuras ievietotas sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim"  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.44.  TA-3082  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.464 "Noteikumi par 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai""   Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.45.  VSS-1046
TA-3068 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumos Nr.13 "Noteikumi par komercķīlas reģistrācijas valsts nodevu""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.46.  VSS-1055
TA-3064 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumos Nr.261 "Noteikumi par valsts atbalstu ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.47.  VSS-1073
TA-3080 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas periodā" īstenošanas uzraudzības noteikumi"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.48.  TA-3074  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.49.  TA-3085  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 18.marta noteikumos Nr.149 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" projektu iesniegumu atklāta konkursa "Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.50.  TA-3087  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.836 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.51.  TA-3094  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1059 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.3.aktivitāti "Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.52.  TA-3093  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.402 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.4.aktivitāti "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.53.  TA-3092  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumos Nr.490 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.2.1.apakšaktivitāti "Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.54.  TA-3086  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.55.  VSS-1025
TA-3041 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.56.  TA-3005  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par informācijas sniegšanu valsts iestādēm un amatpersonām no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.57.  VSS-834
TA-3101 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.58.  VSS-916
TA-3104 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" īstenošanas noteikumi"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.59.  TA-3108  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas kandidatūrām dalībai Eiropas Savienības Reģionu komitejā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.60.  TA-3116  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Uzglabāšanas atbalsts""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.61.  TA-3130  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.983 "Noteikumi par atbalsta piešķiršanu tehnoloģiju pārneses un riska kapitāla jomā""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.62.  TA-2968  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2016.gadam"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-230
TA-3008 
Noteikumu projekts "Soda naudas apmēra noteikšanas kārtība elektroenerģijas un dabasgāzes apgādē"   Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  J.Spiridonovs R.Šņuka O.Bogdanova R.Irklis E.Bergmane I.Krūmiņa  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-3025  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likums"  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-3028  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Noguldījumu garantiju likums"  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-3046  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-3023  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-3027  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā"  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-3095  Rīkojuma projekts "Par studiju virziena "Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne" atvēršanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Ekonomikas un kultūras augstskola""  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  L.Treimane G.Veismane   Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-3040  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1040 "Piena kvotu administrēšanas noteikumi""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-3014  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  I.Višņevska O.Gabrusenoks  Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-3015  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1019 "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  I.Višņevska O.Gabrusenoks  Izskatīts MK sēdē 
2.11.  TA-3017  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.46 "Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība""   Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  I.Višņevska O.Gabrusenoks  Izskatīts MK sēdē 
2.12.  TA-3063  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.898 "Noteikumi par zemesgrāmatu nostiprinājuma lūguma formām""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  TA-3078  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""  Veselības ministrija  G.Belēvičs  M.Karnītis Ē.Miķītis   Izskatīts MK sēdē 
2.14.  TA-3079  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.595 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu ārstniecības personām""  Veselības ministrija  G.Belēvičs  D.Mūrmane-Umbraško  Izskatīts MK sēdē 
2.15.  TA-3088  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  TA-3089  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  TA-3097  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Moldovas Republikai" un informatīvais ziņojums "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Moldovas Republikai"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  U.Barkāns  Izskatīts MK sēdē 
2.18.  TA-3073  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību""  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs  S.Āmare-Pilka G.Pužule B.Šmite-Roķe   Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-1029
TA-3118 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 27.septembra noteikumos Nr.731 "Noteikumi par akcīzes preču apvienotā Kopienas tarifa (TARIC) nacionālajiem kodiem un to piemērošanas kārtību""  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Jaunmuktāne  Izskatīts MK sēdē 
2.20.  TA-3098  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek piešķirts un aprēķināts valsts atbalsts par bērnu no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  E.Papule  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-2514  Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumu sagatavošanu paraugnolikumam valsts pārvaldes iestāžu elektroenerģijas iepirkumam"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  J.Spiridonovs R.Šņuka O.Bogdanova   Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-3033  (jautājuma izskatīšana uz divām nedēļām atlikta) Informatīvais ziņojums "Par paveikto saistībā ar Satiksmes ministrijas izvirzītajiem priekšlikumiem Krievijas ekonomisko sankciju negatīvo seku mazināšanai tranzīta un loģistikas jomā"  Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK un atlikts 
3.3.  TA-3034  (jautājuma izskatīšana uz divām nedēļām atlikta) Likumprojekts "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā"   Finanšu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK un atlikts 
3.4.  TA-3105  (jautājuma izskatīšana tiek atlikta) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola" īstenoto izglītības programmu turpmāku attīstību un saimnieciskās darbības stabilizāciju ilgtermiņā"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK un atlikts 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  SAN-2072
 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Valsts kontrolei (par kārtības ieviešanu Latvijas ostu pārvaldē)  Valsts kontrole  A.Matīss  A.Maldups A.Starikova    

Izskatīts MK sēdē

4.2.  SAN-2219
 
(skatīts MK) Informatīvais ziņojums "Par "Expo Milano 2015" projekta īstenošanas statusu" un rīkojuma projekts "Par "Expo Milano 2015" projekta īstenošanu"   LR Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  D.Reizniece-Ozola  J.Vaskāns R.Stafeckis Ģ.Majors    

Izskatīts MK sēdē

V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
5.1.  TA-3123  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.2 "Par Latvijas dalību atvērtas pārvaldības partnerības iniciatīvā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  K.Mekons  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar prezidentūru Eiropas Savienības Padomē saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-3106  (iekļauts papildus) Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandāti "Ceturtās dzelzceļa paketes tehniskā pīlāra tiesību akti"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  E.Šimiņa-Neverovska  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-3026  Rīkojuma projekts "Par Nacionālo bruņoto spēku iesaistīšanu drošības pasākumos, kas saistīti ar Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis  J.Garisons E.Svarenieks  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1748  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā Latvijā notiekošo pasākumu precizēto kalendāru"   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Skujiņa K.Pommere V.Kleinberga A.Ābele E.Luca- Ratfeldere M.Rone L.Lejiņa E.Šimiņa-Neverovska A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-3125  (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-3126  (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu