Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2015.gada 13.janvāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2015.gada 9.janvārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2015.gada 13.janvārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
1.1.      E.Rinkēvičs     
1.2.  TA-62  (iekļauts papildus) Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandātu Ārlietu ministrijas kompetences jomā  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  V.Heniņš  Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  VSS-862
TA-2680 
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra instrukcijā Nr.1 "Kārtība, kādā valsts pārvaldes iestādes sniedz informāciju par tehnisko noteikumu projektiem""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-861
TA-2877 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.848 "Noteikumi par informācijas apmaiņu iekšējā tirgus informācijas sistēmas ietvaros, informācijas apmaiņā iesaistīto iestāžu atbildību un informācijas apmaiņas uzraudzību""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-864
TA-2678 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumu Nr.416 "Noteikumi par ūdenssildāmajiem katliem" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-978
TA-2747 
Noteikumu projekts "Par 2013.gada Pasta maksājumu pakalpojumu reglamentu"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-971
TA-3144 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa P121 Tukums–Kuldīga rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-237
TA-2573 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-236
TA-2972 
Likumprojekts "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-239
TA-2973 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-21  Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-3138  Par Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 38.§) "Informatīvais ziņojums "Par elektronisko cigarešu statusu, lai noteiktu līdzvērtīgus ierobežojošus nosacījumus šo produktu realizācijai, reklāmai, lietošanai un aplikšanai ar akcīzes nodokli"" 2., 3., 4. un 5.punktā doto uzdevumu izpildi  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-933
TA-3149 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  TA-41  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.106 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu piena produktu piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.13.  TA-42  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  TA-25  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par konkursa Latvijas ekspertu izvirzīšanai ievēlēšanai Eiropas Komitejā spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai norisi"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.15.  TA-27  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un Latvijas institūta tiesībām lietot logo Latvijas starptautiskās atpazīstamības veicināšanai"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  TA-44  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  TA-48  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 13.augusta noteikumos Nr.589 "Noteikumi par papildu atlīdzības noteikšanu amatpersonām (darbiniekiem), kuras iesaistītas Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā sagatavošanā un norisē""  Finanšu ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  TA-77  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  TA-78  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.14 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.1.aktivitātes "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" otro un trešo projektu iesniegumu atlases kārtu""  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  TA-79  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra noteikumos Nr.729 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.3.apakšaktivitāti "Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība"""  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  TA-80  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 23.septembra noteikumos Nr.571 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.2.aktivitātes "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās" otro projektu iesniegumu atlases kārtu""  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-3113  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 13.februāra rīkojumā Nr.72 "Par koncepciju par korupcijas risku samazināšanu valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-958
TA-17 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu valsts autoceļa P121 Tukums–Kuldīga rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  SAN-1962
 
Rīkojuma projekts "Par atteikumu atvērt studiju virzienu "Tiesību zinātne" sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Ekonomikas un kultūras augstskola""  Ekonomikas un kultūras augstskola  M.Seile  A.Kiopa G.Veismane I.Stūre  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-2823  (iekļauts papildus) (skatīts MK) Rīkojuma projekts "Par atteikumu atvērt studiju virzienu "Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija" sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "HOTEL SCHOOL" Viesnīcu biznesa koledža"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK un atlikts 
IV. Informācija
4.1.  TA-3013  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par būvniecības izmaksu indeksēšanas slieksni 2015.gadā noslēgtiem līgumiem"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-3033  (jautājuma izskatīšana tiek atlikta) Informatīvais ziņojums "Par paveikto saistībā ar Satiksmes ministrijas izvirzītajiem priekšlikumiem Krievijas ekonomisko sankciju negatīvo seku mazināšanai tranzīta un loģistikas jomā"  Finanšu ministrija  M.Seile  S.Āmare-Pilka J.Krastiņa G.Pužule  Izskatīts MK un atlikts 
4.3.  TA-3034  Likumprojekts "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā"   Finanšu ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-2925  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu un to vadītāju nodrošinājumu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Rīgas reģionālajam centram" un rīkojuma projekts "Par atļauju Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam uzņemties ilgtermiņa saistības par Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Rīgas reģionālajam centram nepieciešamā operatīvā medicīniskā transporta iegādi līzingā"  Veselības ministrija  G.Belēvičs  A.Ploriņš  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-2967  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Tiesībsargam (par apdrošināšanas iemaksu algas indeksu)  Tiesībsargs  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-85  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-32  Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2014.gada 24.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2014/0520   Satiksmes ministrija  A.Matīss  L.Rituma  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-63  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2014.gada 24.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2014/052  Kultūras ministrija  D.Melbārde  R.Gulbis  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-82  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Starptautiskās atjaunojamās enerģijas aģentūras (IRENA) Asamblejas piekto sesiju 2015.gada 17.-18.janvārī"   Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  J.Spiridonovs E.Pētersone   Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar prezidentūru Eiropas Savienības Padomē saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-68  (iekļauts papildus) Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandāts "Politikas diskusijas par kohēzijas politiku"  Finanšu ministrija  M.Seile  K.Ancāne  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-83  (iekļauts papildus) Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandāts "Padomes Eksporta kredīta darba grupa"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  K.Soms   Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1.  TA-34  (jautājuma izskatīšana tiek atlikta) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par iespējām un veicamajām darbībām, lai nodrošinātu Latvijas dalības Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts statusā atlikšanu līdz 2018.gadam"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  A.Kiopa K.Karolis O.Spārītis M.Cēbere P.Irbins A. L.Grapa I.Suija-Markova U.Cābulis V.Avotiņš J.Žaleiko V.Z.Beldavs J.Balodis K.Salmiņš  Izskatīts MK un atlikts 
8.2.  TA-3069  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda Ex-ante 7.1. un 7.3. nosacījumu a) ii) kritēriju un 7.2. nosacījuma a) kritērija izpildi"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu