Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2015.gada 3.februāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2015.gada  30.janvārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2015.gada 3.februārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1096
TA-19 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1033
TA-96 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 15.augusta rīkojumā Nr.387 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-2131
TA-1179 
(skatīts VSS) Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās dzīvojamās mājas "Rosība" Barkavas pagastā, Madonas novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-170
TA-1180 
(skatīts VSS) Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās dzīvojamās mājas "Kurpnieki" Barkavas pagastā, Madonas novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-171
TA-1181 
(skatīts VSS) Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās dzīvojamās mājas "Rušiņi", Īvānos, Aiviekstes pagastā, Pļaviņu novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-176  Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"   Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-175  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra noteikumos Nr.700 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.2.aktivitātes "Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem" 2.3.2.2.3.apakšaktivitāti "Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā uzņēmējdarbības attīstībai"""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-179  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.91 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.1.aktivitāti "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai"""   Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-178  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.843 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.2.1.aktivitāti "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai"""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-51  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 18.decembra rīkojumā Nr.667 "Par Latvijas Republikas valsts robežas integrētas pārvaldības koncepciju 2013.–2018. gadam""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-814
TA-39 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumos Nr.271 "Noteikumi par izsaucēja - izsaucošās elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāja galiekārtas - atrašanās vietas datu noteikšanu, apstrādi, uzturēšanu un nodošanu""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1040
TA-37 
Noteikumu projekts "Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu apsardzes darbībā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-1106
TA-60 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumos Nr.1016 "Latvijas Nacionālā vēstures muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-296
TA-1356 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1114
TA-109 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.338 "Noteikumi par valsts statistikas pārskatiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1125
TA-182 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa P76 Aizkraukle-Jēkabpils rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1080
TA-184 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)-Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-1058
TA-2993 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-148  Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-167  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumam "Ražotāju grupu un organizāciju izveide""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-1127
TA-204 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.493 "Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-217  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Aizsardzības ministrijas civilā eksperta dalību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-171  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra pilnvarām Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-3033  Informatīvais ziņojums "Par paveikto saistībā ar Satiksmes ministrijas izvirzītajiem priekšlikumiem Krievijas ekonomisko sankciju negatīvo seku mazināšanai tranzīta un loģistikas jomā"  Finanšu ministrija  J.Reirs  S.Āmare-Pilka J.Krastiņa G.Pužule K.Briškens M.Ankalniņš N.Krūmiņš I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-578
TA-3065 
Noteikumu projekts "Muitas noliktavu darbības noteikumi"  Finanšu ministrija  J.Reirs  J.Krastiņa K.Briškens M.Ankalniņš N.Krūmiņš I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-120  Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2014.gada 9.septembra sēdes protokola Nr.48 29.§ 6.punktā minētā uzdevuma izpildi"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  I.Kalniņš  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  VSS-1943
TA-1129 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (skatīts MK) (2014.) Informatīvais ziņojums "Par kompetento un atbildīgo iestādi, kura nodrošinās kvalificētu un kvalificētu paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzēju uzraudzību"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Daugulis R.Guds  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  VSS-1170
TA-724 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (skatīts MK) (2013.) Likumprojekts "Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Daugulis R.Guds  Izskatīts MK sēdē 
3.6.  VSS-415
TA-743 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (skatīts MK) (2014.) Informatīvais ziņojums "Par prasībām, lai nodrošinātu ar Latvijas Republikā izsniegtu kvalificētu sertifikātu elektroniski parakstītu dokumentu pārrobežu apstrādi un atzīšanu Eiropas Savienībā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Daugulis G.Ozols A.Stirna  Izskatīts MK sēdē 
3.7.  TA-234  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par vienošanos starp Latvijas Republikas un Luksemburgas Lielhercogistes valdībām par prezidentūras Eiropas Savienības Padomē pienākumu veikšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošās Kodolenerģijas aģentūras darba formātos Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  SAN-2274
 
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumu iesniegšanu Parakstu vākšanas tiešsaistes sistēmas situācijas risināšanai"  Centrālā vēlēšanu komisija  K.Gerhards  A.Daugulis I.Gaile R.Muciņš   Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-154  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas simtgades rīcības komiteju"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.    Informācija par 2015.gada 9.februāra Eiropas Savienības Ārlietu padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem    E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK sēdē

5.2.    Informācija par 2015.gada 10.februāra Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem    E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK sēdē

5.3.    Informācija par 2015.gada 12.februāra neformālo Eiropadomes sanāksmi    E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK sēdē

VI. Ar prezidentūru Eiropas Savienības Padomē saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-230  (iekļauts papildus) Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandāts "Par augsta līmeņa konkurētspējas un izaugsmes grupu"   Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  Z.Liepiņa L.Stauvere   Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-209  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Ministru prezidents  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-3140  (skatīts MK) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420419514   Administratīvā rajona tiesa Rīgas Tiesu Nams  M.Seile  A.Mičule E.Severs  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-1276  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (2013.) Paskaidrojuma projekts Augstākai tiesai kasācijas sūdzības lietā Nr.A420387913  Administratīvā rajona tiesa Rīgas Tiesu Nams  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-222  Informatīvais ziņojums "Par Salaspils kodolreaktora drošas uzturēšanas pasākumiem un likvidēšanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola R.Vesere E.Šadris I.Muižnieks G.Rača I.Stikute T.Trubača   Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.      E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK sēdē

8.2.  TA-232  Ierobežotas pieejamības informācija  Ministru prezidents  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu