Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2015.gada 24.februāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2015.gada 20.februārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2015.gada 24.februārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-285  Rīkojuma projekts "Par darba grupu nacionālā ziņojuma par cilvēktiesību situāciju Latvijas Republikā Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējā periodiskā pārskata 2.cikla ietvaros sagatavošanai"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-756
TA-233 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1102
TA-185 
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Daugavgrīvas ielā 29A, Rīgā"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1101
TA-186 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Daugavgrīvas ielā 29A, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"   Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1002
TA-300 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā atsevišķām muitas uzraudzībā esošajām nefasētajām šķidrajām precēm piemēro dabisko zudumu apmērus"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-2527  Noteikumu projekts "Noteikumi par speciālo ekonomisko zonu un brīvostu kapitālsabiedrību un pašvaldību pārskatu veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1142
TA-177 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.541 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmu""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-121  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.934 "Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-34
TA-320 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 11.septembra rīkojumā Nr.691 "Par operacionālās programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" projektu""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-35
TA-322 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta rīkojumā Nr.625 "Par operacionālās programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" projektu""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-36
TA-323 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 4.septembra rīkojumā Nr.674 "Par operacionālās programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" projektu""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-940
TA-134 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Gaujas ielā 1, Rīgā, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Latvijas Mākslinieku savienība""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-1120
TA-153 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Esplanādes ielā 2A, Rīgā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1048
TA-166 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Krustpils ielā 64, Rīgā, domājamo daļu pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-702
TA-202 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.943 "Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra nolikums""  Iekšlietu ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-174  Par Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.8 33.§) "Informatīvais ziņojums "Par psihologu profesionālās darbības regulējuma nepieciešamību"" 5.punktā dotā uzdevuma izpildi  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-284  Par Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.40 44.§) "Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, rekonstrukcijas, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-765
TA-201 
Noteikumu projekts "Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa piešķiršanas kārtība un statusa piešķiršanai nepieciešamie dokumenti"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-1042
TA-38 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.892 "Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-931
TA-3143 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 7.jūnija noteikumos Nr.439 "Noteikumi par kuģu karoga valsts uzraudzības īstenošanu""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-16
TA-330 
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-304  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests uzrauga nosacīti notiesātās, nosacīti pirms termiņa no soda izciešanas atbrīvotās, nosacīti no kriminālatbildības atbrīvotās personas un personas, kurām piemērots papildsods – probācijas uzraudzība"   Tieslietu ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-334  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-1063
TA-3109 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-993
TA-18 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.491 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-459
TA-301 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1348 "Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-343  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-360  (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par Nolīguma starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Islandi, no otras puses, par Islandes dalību Eiropas Savienības, tās dalībvalstu un Islandes saistību kopīgajā izpildē Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējai konvencijai par klimata pārmaiņām pievienotā Kioto protokola otrajā saistību periodā parakstīšanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-259  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likums"  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Dravniece D.Buse J.Abāšins J.Lucaus  Izskatīts MK sēdē 
1.30.  TA-362  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.867 "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  TA-363  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas ikgadējās sanāksmēs Vašingtonā 2015.gada 17.–19.aprīlī un Limā 2015.gada 9.–11.oktobrī"   Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-925
TA-332 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanas uzraudzības, izvērtēšanas un Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014.-2020.gadam izveides un izmantošanas kārtība"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-329  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā iemaksā un izmaksā depozītu juridiskās personas maksātnespējas procesā un fiziskās personas maksātnespējas procesā"  Tieslietu ministrija  D.Melbārde  E.Ābele E.Stafeckis  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-324  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā deponējami un izmaksājami naudas līdzekļi, ja maksātnespējas procesā pārdota parādnieka manta, kas kalpo par nodrošinājumu nodrošinātā kreditora prasījumam, kura prasījuma tiesības atkarīgas no nosacījuma iestāšanās"   Tieslietu ministrija  D.Melbārde  E.Ābele E.Stafeckis  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-325  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumos Nr.1038 "Maksātnespējas procesa administratoru pretendentu apmācības un maksātnespējas procesa administratoru sertificēšanas kārtība""  Tieslietu ministrija  D.Melbārde  E.Ābele E.Stafeckis  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-326  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.993 "Biedrības "Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija" maksas pakalpojumu cenrādis""  Tieslietu ministrija  D.Melbārde  E.Ābele E.Stafeckis  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-327  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumos Nr.1003 "Noteikumi par maksātnespējas procesa administratora darbības pārskatu un tā aizpildīšanas kārtību""  Tieslietu ministrija  D.Melbārde  E.Ābele E.Stafeckis  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-328  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumos Nr.1001 "Kārtība, kādā Maksātnespējas administrācija izvēlas un iesaka tiesai maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu""  Tieslietu ministrija  D.Melbārde  E.Ābele E.Stafeckis  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-340  Informatīvais ziņojums "Par Revīzijas iestādes 2014.gada Eiropas Savienības fondu revīzijas rezultātiem"  Finanšu ministrija  J.Reirs  N.Lasmane I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-341  Informatīvais ziņojums "Par revīzijas iestādes 2014.gada Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta revīziju rezultātiem"  Finanšu ministrija  J.Reirs  N.Lasmane I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-359  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Starptautiskās Automobiļu federācijas pasaules rallijkrosa čempionāta posma sarīkošanu Latvijā 2016.–2020.gadā"   Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  E.Severs J.Naglis R.Strokšs A.Lukstiņš A.Aksenoks  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  VSS-826
TA-366 
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par paveikto un turpmāko rīcību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas nodrošināšanai"   Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  G.Arāja  Izskatīts MK sēdē 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  VSS-816
TA-3083 
(atbalstīts MKK) Koncepcijas projekts "Kultūras ministrijas padotībā esošo profesionālās vidējās kultūrizglītības iestāžu attīstības koncepcija"   Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-598
TA-2357 
(atbalstīts MKK) Koncepcijas projekts "Par adopcijas un ārpusģimenes aprūpes sistēmu pilnveidošanu"  Labklājības ministrija  U.Augulis  L.Liepiņa  Izskatīts MK un atlikts 
4.3.  VSS-1832
TA-2296 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (atbalstīts MKK) Pamatnostādņu projekts "Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un nodrošināšanas pamatnostādnes 2015.–2020.gadam"  Tieslietu ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK un atlikts 
4.4.  VSS-1137
TA-303 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Plāna projekts "Attīstības sadarbības politikas plāns 2015.gadam"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-358  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskos apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C 542/14 VM Remonts u.c.  Tieslietu ministrija  D.Melbārde  D.Pelše J.Treijs-Gigulis  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  SAN-353
 
(iekļauts papildus) Par 2015.gada 2.marta Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem   Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
5.3.  SAN-354
 
(iekļauts papildus) Par 2015.gada 5.marta Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem   Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-377  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par otro Eiropas Savienības kopējo interešu projektu sarakstu, ko apkopo saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.347/2013 ar ko nosaka Eiropas energoinfrastruktūras pamatnostādnes un atceļ Lēmumu Nr.1364/2006/EK, groza Regulu (EK) Nr.713/2009, Regulu (EK) Nr.714/2009 un Regulu (EK) Nr.715/2009"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  J.Spiridonovs R.Šņuka O.Bogdanova   Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar prezidentūru Eiropas Savienības Padomē saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-371  (iekļauts papildus) Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandāts "2015.gada Eiropas semestris"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-372  (iekļauts papildus) Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandāts "Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) regulas priekšlikums, ar ko izveido Eiropas Stratēģisko investīciju fondu, groza (ES) regulu Nr.1291/2013 un (ES) regulu Nr.131 6/2013"  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-375  (iekļauts papildus) Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandātiem Ārlietu ministrijas kompetences jomā  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  V.Heniņš  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-250  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas noslēgto tiesiskās palīdzības līgumu ar trešajām valstīm civiltiesiskās sadarbības jautājumos pārslēgšanu"  Tieslietu ministrija  D.Melbārde  D.Palčevska  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-315  Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrību "Reverta""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  V.Loginovs G.Sloka S.Deglava A.Grafs   Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-365  Dienesta vajadzībām  Satversmes aizsardzības birojs      Izskatīts MK sēdē 
8.3.  2015-59-s,    E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu