Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2015.gada 3.marta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs
Jānis Reirs
Rīgā, 2015.gada 26.februārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2015.gada 3.martā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-866
TA-3151 
Instrukcijas projekts "Par uzņemošās valsts atbalsta nodrošināšanu"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-686
TA-198 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1042 "Noteikumi par karavīru sociālajām garantijām""  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-310  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 8.aprīļa rīkojumā Nr.155 "Par Sabiedriskā labuma komisiju""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-385  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Rīkojuma projekts "Par likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2016.gadam" sagatavošanas grafiku"   Finanšu ministrija  J.Reirs  J.Plūme J.Šints T.Trubača Z.Adijāne I.Liepa L.Ūbele  Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-350
TA-105 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ziņo par sprāgstvielu prekursoriem"  Iekšlietu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-612
TA-2956 
Noteikumu projekts "Pārrobežu skaidras naudas pārvadājumu atļaujas izsniegšanas kārtība un valsts nodevas apmērs un maksāšanas kārtība"  Iekšlietu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1132
TA-104 
Rīkojuma projekts "Par finansējumu Eiropas Migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta darbības nodrošināšanai"  Iekšlietu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1122
TA-286 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumos Nr.129 "Ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība un kritēriji""  Izglītības un zinātnes ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-369  Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 97.02.00. "Nozares vadības atbalsta pasākumi" uz 62.resora "Mērķdotācijas pašvaldībām" programmu 01.00.00 "Mērķdotācijas izglītības pasākumiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-251  Par Ministru kabineta 2013.gada 3.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.64 48.§) "Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem, kas tiks veikti, lai Izglītības un zinātnes ministrija būtiski uzlabotu finanšu līdzekļu plānošanu, finanšu sistēmas sakārtošanu un budžeta līdzekļu izlietošanas kontroli, aprēķinot un sadalot līdzekļus pedagogu darba samaksai turpmāk un par izveidojušos situāciju ar trūkstošo finansējumu 2013./2014. mācību gadā pedagogu darba samaksas nodrošināšanai privātajām izglītības iestādēm" 5.7.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi  Izglītības un zinātnes ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-191  Par Ministru kabineta 2014.gada 20.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.29 24.§) "Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajām izmaiņām Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros" 1.un 2.kārtas īstenošanas nosacījumos un Jauniešu garantijas īstenošanā Latvijā 2014.-2018.gadā"" 5.3.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi  Izglītības un zinātnes ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1045
TA-242 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumos Nr.484 "Noteikumi par zvērināta notāra profesionālās kvalifikācijas celšanu""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-1097
TA-226 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.225 "Noteikumi par valsts nodevu par preču zīmju tiesisko aizsardzību""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-968
TA-353 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu un projektu īstenošanai un veic maksājumus"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-28
TA-255 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumos Nr.420 "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku, to spermas, olšūnu un embriju sertifikācijas kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1153
TA-289 
Noteikumu projekts "Prasības fasētas pārtikas marķējumam"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-1126
TA-172 
Noteikumu projekts "Noteikumi par zvejas un akvakultūras produktu papildu marķējumā lietojamiem sugu tirdzniecības nosaukumiem"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-401  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.835 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-409  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-55
TA-410 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma Valteru iela 18, Siguļi, Carnikavas novadā daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām - pretplūdu aizsargdambja būvniecībai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-54
TA-411 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma Riču iela 9, Siguļos, Carnikavas novadā daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām - pretplūdu aizsargdambja būvniecībai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-234
TA-1175 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (skatīts MK) (2014.) Likumprojekts "Repatriācijas likums"  Iekšlietu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-407  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par vienreizējā sociālā pabalsta piešķiršanu Ilonai Lipičai sakarā ar trīnīšu piedzimšanu"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-12
TA-418 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par ilgtermiņa saistībām Iekšlietu ministrijai Valsts policijas funkciju nodrošināšanai nepieciešamo transportlīdzekļu nomas izdevumu segšanai"  Iekšlietu ministrija  A.Matīss  R.Fila I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-1832
TA-2296 
(atbalstīts MKK) Pamatnostādņu projekts "Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un nodrošināšanas pamatnostādnes 2015.–2020.gadam"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  J.Macuka L.Mantiņa   Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-598
TA-2357 
(atbalstīts MKK) Koncepcijas projekts "Par adopcijas un ārpusģimenes aprūpes sistēmu pilnveidošanu"  Labklājības ministrija  U.Augulis  J.Jansons Ā.Martukāne  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-436
TA-210 
Plāna projekts "Tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanas un kompetenču attīstīšanas plāns 2015.-2020.gadam"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  I.Kucina I.Viša  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-376  Informatīvais ziņojums "Par dabasgāzes tirgus reformu"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  J.Spiridonovs R.Šņuka O.Bogdanova M.Nullmeiers M.Zemzaris I.Krūmiņa R.Miķelsons R.Irklis D.Palčevska A.Kampars A.Tarlaps  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  SAN-400
 
Par 2015.gada 6.marta Eiropas Savienības Vides padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola Ž.Mikosa  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  SAN-410
 
Par 2015.gada 9.marta Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-3127  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par semināru "Valsts apdraudējuma pārvarēšana""  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis  V.Otzulis A.Pildegovičs B.Braže  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-368  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā līdz 2015.gada 31.augustam un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2015.gada 1.februārim"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  D.Pelše  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-276  Paskaidrojuma projekts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai lietā Nr.C27-1118-15/6  Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa  Dz.Rasnačs  L.Berga   Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-422  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par iepirkuma "Valsts autoceļu horizontālo apzīmējumu atjaunošanas darbu veikšana 2015.–2020.gadā" atklāta konkursa nolikuma projekta, līguma projekta un tehniskās specifikācijas atbilstību valsts interesēm"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-413  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  K.Lore   Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-331  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-199  Par Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.45 59.§) "Par priekšlikumiem Latvijas mazākumtautību iedzīvotāju pētījuma "Piederības sajūta Latvijai. 2014.gada maijs-jūnijs" konstatēto problēmjautājumu novēršanai" 6.punktā dotā uzdevuma izpildi  Izglītības un zinātnes ministrija  D.Melbārde  A.Pūķe B.Braže  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-442  Dienesta vajadzībām  Valsts kanceleja      Izskatīts MK sēdē 
7.4.  2015-77-k,    J.Reirs  K.Līce   

Izskatīts MK sēdē

7.5.  2015-79-k,    J.Reirs  K.Līce   

Izskatīts MK sēdē

7.6.  2015-76-k,    J.Reirs  K.Līce   

Izskatīts MK sēdē

7.7.  2015-78-k,    J.Reirs  K.Līce   

Izskatīts MK sēdē

7.8.  2015-59-s,    J.Reirs     

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu