Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2015.gada 10.marta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2015.gada  6.martā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2015.gada 10.martā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-822
TA-123 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pieprasa un saņem Civilās aviācijas aģentūras atļauju būvēt, ierīkot un izvietot gaisa kuģu lidojumu drošumam potenciāli bīstamus objektus un veic gaisa kuģu lidojumiem bīstamu objektu uzskaiti"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1047
TA-65 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, privatizāciju"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-117
TA-445 
Rīkojuma projekts "Par grozījumiem Ministru kabineta 2013.gada 27.decembra rīkojumā Nr.675 "Par Koncepciju par jaunu darba samaksas sistēmu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-22
TA-280 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Rīkojuma projekts "Par Ērgļu Profesionālās vidusskolas likvidāciju"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK un atlikts 
1.5.  TA-106  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 7.decembra rīkojumā Nr.589 "Par Nākamās paaudzes platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstības koncepciju 2013.-2020.gadam"   Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-795
TA-107 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Nākamās paaudzes platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstības koncepcijā 2013.-2020.gadam"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-66
TA-337 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 17.marta noteikumos Nr.176 "Noteikumi par īpaša dokumenta formu un saturu krimināltiesiskajā sadarbībā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1105
TA-444 
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu finansēto projektu finanšu kontroles kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1152
TA-350 
Noteikumu projekts "Zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības komitejas nolikums"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-212  (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-27
TA-383 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas zemes fonda pārvaldītāju"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-461  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  R.Krieviņa  Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-136
TA-469 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-82
TA-467 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2015.gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-237  Rīkojuma projekts "Par darba grupu"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-468  (jautājuma izskatīšana tiek atlikta) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Liepājas Universitātes rektora vietas izpildītāja iecelšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK un atlikts 
2.3.  TA-470  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-387
TA-484 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos"  Pārresoru koordinācijas centrs  L.Straujuma  V.Bolēvics P.Salkazanovs I.Ošenieks A.Draudiņš A.Salmiņš E.Celmiņa I.Liepa M.Bičevskis K.Šļakota Ž.Glaudiņa N.Bergs T.Trubača T.Vectirāns M.Prikulis T.Mackare B.Barons V.Erte V.Elsters  Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
2.5.  VSS-385
TA-482 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumos Nr.341"Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumu un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu""  Pārresoru koordinācijas centrs  L.Straujuma  V.Bolēvics P.Salkazanovs I.Ošenieks A.Draudiņš A.Salmiņš E.Celmiņa N.Bergs T.Trubača T.Vectirāns M.Prikulis T.Mackare B.Barons V.Erte V.Elsters  Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
2.6.  VSS-386
TA-483 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumos Nr.599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība""  Pārresoru koordinācijas centrs  L.Straujuma  V.Bolēvics P.Salkazanovs I.Ošenieks A.Draudiņš A.Salmiņš E.Celmiņa N.Bergs T.Trubača T.Vectirāns M.Prikulis T.Mackare B.Barons V.Erte V.Elsters  Izskatīts MK un skatīt atkartoti MK 
III. Informācija
3.1.  TA-2411  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (skatīts MK) (2014.) Informatīvais ziņojums "Par Jaunsardzes attīstību 2015.-2024.gadā"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis  D.Kleins  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-1008
TA-238 
Informatīvais ziņojums "Par publiskās pārvaldes informācijas sistēmu konceptuālo arhitektūru"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Daugulis U.Bisenieks L.Linabergs G.Krasovskis   Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-73
TA-387 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas 2014.-2020.gadam Komitejā"  Labklājības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
3.4.  VSS-1113
TA-379 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Komisijas trešo Savienības rīcības programmu veselības jomā (2014.–2020.gadam) un Eiropas Komisijas trešās Savienības rīcības programmas veselības jomā (2014.–2020.gadam) 2014.gada Darba plānā ietvertajām aktivitātēm"  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
3.5.    (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Informatīvais ziņojums "Par VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" jaunā korpusa būvniecības un iekārtošanas finasējuma jautājumiem"    G.Belēvičs     

Jautājuma izskatīšana atlikta

3.6.  TA-473  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par ekspertu nosūtīšanu darbam Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā, Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā un Ukrainas Nacionālajā pretkorupcijas birojā, kā arī brīvprātīgo iemaksu veikšanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālās novērošanas misijas Ukrainā budžetā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  T.Trubača S.Ankrava V.Romanovskis B.Braže   Izskatīts MK sēdē 
3.7.  TA-458  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju progresu līdz 2014.gada 31.decembrim"  Finanšu ministrija  A.Matīss  A.Eberhards D.Rancāne E.Šadris A.Krūmiņa I.Liepa S.Cakuls A.Lapiņš A.Djakova G.Arāja A.Sviklis B.Kņigins I.Aleksandroviča A.Poča V.Čukste-Jurjeva  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-486  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Finanšu ministrija  A.Matīss  I.Sudare  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-443  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2015.gada 29.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/0074  Finanšu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  SAN-436
 
(iekļauts papildus) Par 2015.gada 13.marta Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Satiksmes ministrija  A.Matīss     

Izskatīts MK sēdē

5.3.  SAN-441
 
(iekļauts papildus) Par 2015.gada 16.marta Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs     

Izskatīts MK sēdē

5.4.  SAN-435
 
(iekļauts papildus) Par 2015.gada 6.-7.martā notikušās neformālās Eiropas Savienības ārlietu ministru sanāksmes rezultātiem  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK sēdē

5.5.  SAN-450
 
(iekļauts papildus) Par 2015.gada 12.marta neformālo Eiropas Savienības Attīstības sadarbības ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Grinberga   

Izskatīts MK sēdē

5.6.    (iekļauts papildus) Par 2015.gada 16.marta Eiropas Savienības Ārlietu ministru sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem     E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK sēdē

5.7.    (iekļauts papildus) Par 2015.gada 17.marta Eiropas Savienības Vispārējo lietu sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem    E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK sēdē

5.8.    (iekļauts papildus) Par 2015.gada 19.-20.marta Eiropas Savienības Eiropadomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem    E.Rinkēvičs  I.Skujiņa   

Izskatīts MK sēdē

5.9.  SAN-458
 
(iekļauts papildus) Par 2015. gada 12.-13. marta Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis     

Izskatīts MK sēdē

5.10.  SAN-460
 
(iekļauts papildus) Par 2015.gada 12.-13.marta Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem Tieslietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem   Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs     

Izskatīts MK sēdē

VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-419  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-437  Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420403414  Administratīvā rajona tiesa Rīgas Tiesu Nams  K.Gerhards  I.Stūre  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-335  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atteikumu atļaut saglabāt Latvijas pilsonību"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  J.Citskovskis  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-435  (iekļauts papildus) Konceptuālais ziņojums "Priekšlikumi kompensējošiem pasākumiem, lai segtu likumprojekta "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā" radīto negatīvo fiskālo ietekmi budžetā"  Finanšu ministrija  A.Matīss  J.Plūme A.Kaļāne I.Liepa J.Jalovecka I.Sudare   

Izskatīts MK sēdē

VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-391  Informatīvais ziņojums par paveikto un turpmāko rīcību valsts un pašvaldību institūciju informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras aizsardzībai no pakalpojumatteices uzbrukumiem (DDoS kiberuzbrukumiem)  Satiksmes ministrija  A.Matīss  E.Beļskis J.Bokta D.Ozoliņš B.Braže  Izskatīts MK sēdē 

Jautājuma izskatīšana atlikta

7.2.  TA-462  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi""  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis  G.Keiša  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  2015-59-s,    E.Rinkēvičs     

Jautājuma izskatīšana atlikta

Skatīt protokolu