Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2015.gada 24.marta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā -

iekšlietu ministrs R.Kozlovskis

Rīgā, 2015.gada  20.martā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2015.gada 24.martā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1009
TA-384 
Likumprojekts "Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā"  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1010
TA-390 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.936 "Kārtība, kādā Latvijas Republikas Zemessardze sniedz atbalstu valsts un pašvaldību institūcijām likumpārkāpumu novēršanā, sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanā""   Aizsardzības ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1975
TA-88 
Likumprojekts "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1976
TA-89 
Likumprojekts "Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likums"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-8
TA-492 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.664 "Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-3
TA-498 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumos Nr.116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-544  Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2015.gada 1.aprīļa līdz 30.jūnijam"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-905
TA-313 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"   Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-7
TA-309 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 2.jūnija rīkojumā Nr.271 "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai""   Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-10
TA-311 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.8 Rīgas ielā 29, Valkā, Valkas novadā, nodošanu Valkas novada pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-110
TA-436 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienestam sniedz informāciju likumā "Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par starptautisko nodokļu pienākumu izpildes uzlabošanu un likuma par ārvalstu kontu nodokļu pienākumu izpildi (FATCA) ieviešanu" noteikto prasību izpildes nodrošināšanai"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-15
TA-292 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""   Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-37
TA-349 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-89
TA-381 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Indriķa ielā 8B, Rīgā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-64
TA-382 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Varšavas ielā 52A, Daugavpilī, pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-88
TA-433 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Celtniecības ielā 8B, Līvānos, Līvānu novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-108
TA-456 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Dienvidu ielā 6, Tukumā, Tukuma novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-521  Par Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.61 29.§) "Informatīvais ziņojums "Par iespējām palielināt ieņēmumus"" 2.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-518  Rīkojuma projekts "Par rīcības komitejas izveidi 2015.gada Eiropas čempionāta finālturnīra basketbolā vīriešiem grupas turnīra organizēšanas uzraudzībai"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-339  Par Ministru kabineta 2013.gada 19.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.61 10.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.289 "Noteikumi par valsts nodevu par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata pienākumu veikšanai""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-849
TA-537 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.951 "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ziņas par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-848
TA-538 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-345  Noteikumu projekts "Noteikumi par autoceļu lietošanas nodevas elektroniskās iekasēšanas sistēmas pakalpojumu sniedzēju reģistrāciju, uzraudzību un izslēgšanu no reģistra"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-649
TA-291 
Likumprojekts "Grozījumi Zemes ierīcības likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-446
TA-394 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas Stradiņa universitātes īpašumā"  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-963
TA-281 
Noteikumu projekts "Zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes noteikumi"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-352  Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Ražošanas un tirdzniecības plāni""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-525  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumos Nr.716 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Ražotāju grupas"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-141
TA-539 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumos Nr.841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-70
TA-380 
Rīkojuma projekts "Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma Peldu ielā 28, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  TA-566  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  TA-567  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas dalību GEANT tīklā no 2015.gada 1.maija"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  TA-568  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.166 "Noteikumi par Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmu sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa piemērošanas nodrošināšanai""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  TA-471  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 31.marta rīkojumā Nr.139 "Par Finanšu sektora attīstības plānu 2014.–2016.gadam""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  VSS-129
TA-472 
(iekļauts papildus) (atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Grozījumi Finanšu sektora attīstības plānā 2014.–2016.gadam"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-564  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-387
TA-484 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (skatīts MK) Noteikumu projekts "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos"  Pārresoru koordinācijas centrs  L.Straujuma    Izskatīts MK un atlikts 
2.3.  VSS-385
TA-482 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (skatīts MK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumos Nr.341 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumu un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu""  Pārresoru koordinācijas centrs  L.Straujuma    Izskatīts MK un atlikts 
2.4.  VSS-386
TA-483 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (skatīts MK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumos Nr.599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība""  Pārresoru koordinācijas centrs  L.Straujuma    Izskatīts MK un atlikts 
2.5.  TA-555  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Jūras akadēmijas rektora apstiprināšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  A.Kiopa J.Bērziņš L.Treimane  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-554  (jautājuma izskatīšana uz divām nedēļām atlikta) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atteikumu atvērt studiju virzienu "Sociālā labklājība" sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Sociālo tehnoloģiju augstskola""  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK un atlikts 
2.7.  TA-570  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija noteikumos Nr.500 "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  I.Apsīte E.Šaicāns   Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-571  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 9.decembra noteikumos Nr.755 "Gāzes balonu aprites, uzraudzības un kontroles kārtība""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  I.Apsīte E.Šaicāns   Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-573  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumos Nr.960 "Noteikumi par kārtību, kādā iepērk un realizē melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus un izsniedz licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā, kā arī par valsts nodevas likmi par licenci metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un valsts nodevas maksāšanas kārtību""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  I.Apsīte E.Šaicāns   Izskatīts MK sēdē 
2.10.  TA-565  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  M.Čentoricka I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-465  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās darbu 2014.gadā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  K.Līce   Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-507  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Informatīvais ziņojums "Par situāciju Latvijas tranzīta nozarē Krievijas ekonomisko sankciju ietekmē"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  A.Maldups S.Āmare-Pilka I.Antāne  Izskatīts MK un atlikts 
3.3.  TA-536  (jautājuma izskatīšana atlikta) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" ieviešanu 2015.gadā"  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK un atlikts 
3.4.  SAN-486
 
(jautājuma izskatīšana atlikta) Informatīvais ziņojums "Par VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" jaunā korpusa būvniecības un iekārtošanas finansējuma jautājumiem"  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK un atlikts 
3.5.  VSS-787
TA-3124 
(jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par e-lietas projekta īstenošanu Eiropas Savienības 2014.-2020.gada struktūrfondu plānošanas periodā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK un atlikts 
IV. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
4.1.  TA-535  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību saistībā ar finansējumu no dalības starptautiskajā emisijas vienību tirdzniecībā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2101  (skatīts MK) (2012.) Vēstules projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420655310   Administratīvā rajona tiesa  D.Reizniece-Ozola  K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-437  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (skatīts MK) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420403414   Administratīvā rajona tiesa Rīgas Tiesu Nams  M.Seile  R.Kārkliņš  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-514  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Finanšu ministrijas prasību pret biedrību "Zinātnes, inovāciju un testēšanas centrs""  Finanšu ministrija  J.Reirs  G.Šulca I.Liepa D.Rancāne  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-588  (jautājums tiks skatīts slēgtajā daļā Mazajā zālē kā 5.1.jautājums (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Satiksmes ministrija  A.Matīss  Dž.Innusa I.Jansons   Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
5.1.  TA-556  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par izvirzītajiem pretendentiem Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesneša amatam"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Pildegovičs K.Līce A.Puriņš K.Ozoliņš  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  2015-59-s,    E.Rinkēvičs J.Dūklavs     

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu