Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2015.gada 14.aprīļa sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2015.gada  9.aprīlī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2015.gada 14.aprīlī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-124
TA-595 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā deleģē valsts pārvaldes uzdevumu – zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu slēgšanu, šo līgumu izpildes kontroli un neizpirktās zemes nodošanu pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-131
TA-597 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumos Nr.1106 "Zemes izpirkuma (pirkuma) līguma noslēgšanas kārtība""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-887
TA-546 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-995
TA-547 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās dzīvojamās mājas Kustes dambī 4, Ventspilī, nodošanu privatizācijai"   Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-101
TA-601 
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu "Vītolnieki" Jēkabpilī"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-102
TA-600 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Vītolnieki" Jēkabpilī nodošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-609  Likumprojekts "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-703  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-106
TA-530 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Katlakalna ielā 20, Baložos, Ķekavas novadā, atsavināšanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-127
TA-560 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes "Goftembergi", Stropos, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, atsavināšanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-65
TA-561 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ieroču ielā 12, Rīgā, domājamo daļu pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-173
TA-596 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ojāra Vācieša ielā 4, Rīgā, nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-126
TA-652 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Aizputes ielā 6, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, nodošanu Kuldīgas novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-737
TA-598 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-175
TA-648 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgā nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 22B, Saldū, Saldus novadā, nodošanu Saldus novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-622  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 20.novembra rīkojumā Nr.550 "Par finansējuma precizēšanu, kas paredzēts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Cēsu ugunsdzēsības depo telpu Ata Kronvalda ielā 52, Cēsīs, un Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes telpu Daugavpils cietoksnī nomas maksai, aprīkojuma iegādei un uzturēšanas izdevumu segšanai""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-706  Par Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 53 30.§) "Informatīvais ziņojums "Par Jaunatnes politikas pamatnostādņu 2009.-2018.gadam īstenošanu no 2009.gada līdz 2013.gadam"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-1092
TA-695 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1. pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanas noteikumi"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-1079
TA-500 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.213 "Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrējamo kuģošanas līdzekļu reģistrācijas kārtība""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-95
TA-688 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu valsts autoceļa P121 Tukums–Kuldīga rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-79
TA-687 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts autoceļa P121 Tukums–Kuldīga rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-80
TA-714 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts autoceļa P53 Duči-Limbaži rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-1644
TA-441 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par higiēnas prasībām tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanai un speciālajām prasībām tetovēšanas līdzekļiem"  Veselības ministrija  J.Dūklavs  J.Feldmane   Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-1154
TA-502 
Noteikumu projekts "Īpašās vides prasības ādu apstrādei (miecēšanai)"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-504  Par Ministru kabineta 2014.gada 4.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.14 29.§) "Informatīvais ziņojums "Par drošu un aizsargātu dokumentu apriti publiskajā pārvaldē"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-815
TA-480 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 10.septembra noteikumos Nr.768 "Prasības veterinārmedicīniskās prakses iestādēm un veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējiem, to reģistrācijas un reģistrācijas anulēšanas kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-48
TA-528 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Pilssalas ielā 5, Jelgavā nodošanu Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-689  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.381"Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-724  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu nodrošināšanu Zemkopības ministrijas valsts budžeta apakšprogrammai "Kredītprocentu likmju pieauguma kompensācija akciju sabiedrībai "Attīstības finanšu institūcija"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  TA-728  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumos Nr.257 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu atklāta konkursa "Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  TA-719  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.marta noteikumos Nr.162 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" īstenošanas kārtība""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  TA-720  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.763 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" neliela apjoma grantu shēmu "Kultūras mantojuma saglabāšana" un "Kultūras apmaiņa" atklāta konkursa nolikums""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  TA-722  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par civilās ekspertes dalību Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  TA-736  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  TA-680  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas programmas noteikumi"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  TA-748  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Ministru prezidents  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  TA-700  (iekļauts papildus) Par Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa sēdes protokollēmumu (prot. Nr.18 32.§) "Likumprojekts "Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā""  Ministru prezidents  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  TA-696  (iekļauts papildus) Par Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa sēdes protokollēmumu (prot. Nr.18 33.§) "Likumprojekts "Grozījums Publisko iepirkumu likumā""  Ministru prezidents  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-737  (jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt) Rīkojuma projekts "Par valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūciju"  Pārresoru koordinācijas centrs  L.Straujuma   V.Vesperis I.Liepa   Izskatīts MK un atlikts 
2.2.  TA-738  (jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.815 "Pārresoru koordinācijas centra nolikums""   Pārresoru koordinācijas centrs  L.Straujuma  V.Vesperis I.Liepa  Izskatīts MK un atlikts 
2.3.  TA-682  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos Nr.1002 "Kārtība, kādā ieviešams programmdokuments "Latvijas Lauku attīstības plāns Lauku attīstības programmas īstenošanai 2004.-2006.gadam"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  L.Jansone   Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-731  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Baltijas Starptautiskās akadēmijas rektora vietas izpildītāja iecelšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  A.Kiopa S.Smane  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-733  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  L.Jansone O.Karčevskis M.Stirāns S.Semjonovs M.Trons  Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  TA-694  Plāna projekts "Rīcības plāns Latgales reģiona izaugsmei 2015.-2017.gadam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  I.Raugze R.Bremšmits M.Dzelme A.Gendele   Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-645  Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2014.gada 23.septembra sēdes protokola Nr.50 45.§ "Informatīvais ziņojums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieskaitīšanas kārtības maiņu"" 5.punktā dotā uzdevuma izpildes gaitu"  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Kaļāne D.Avotiņa T.Trenko S.Šķiltere J.Gaiķis V.Narnicka U.Bisenieks I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-553  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par izmēģinājumprojekta "Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem valsts vai pašvaldību dibinātās izglītības iestādēs" īstenošanu"  Labklājības ministrija  U.Augulis  I.Lipskis   Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  2015-TA-509, MK vēstules projekts Saeimai  Vēstules projekts Saeimas frakcijai Saskaņa (par trūkumu novēršanu pensiju sistēmā un pensiju kapitāla aktualizēšanu)  Latvijas Republikas Saeimas frakcija "Saskaņa"  U.Augulis     

Izskatīts MK sēdē

5.2.  TA-495  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (par finanšu pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu)  LR Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  J.Reirs  I.Raugze R.Bremšmits D.Buse A.Dravniece  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  SAN-646
 
(iekļauts papildus) Par 2015.gada 20.aprīļa Eiropas Savienības Ārlietu padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK sēdē

6.2.  SAN-647
 
(iekļauts papildus) Par 2015.gada 21.aprīļa Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK sēdē

6.3.  SAN-648
 
(iekļauts papildus) Par 2015.gada 21.-22.aprīļa Eiropas Savienības darba un sociālo lietu ministru neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Labklājības ministrija  U.Augulis     

Izskatīts MK sēdē

6.4.  SAN-649
 
(iekļauts papildus) Par 2015.gada 20.aprīļa Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs     

Izskatīts MK sēdē

VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-2944  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (2013.) Par Administratīvās apgabaltiesas 2015.gada 16.marta spriedumu lietā Nr.A420582712  Administratīvā rajona tiesa Rīgas Tiesu Nams  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  2015-97-s,  Informatīvais ziņojums "Par Satversmes aizsardzības biroja darbību 2014.gadā"    J.Maizītis     

Izskatīts MK sēdē

8.2.  2015-141-s,    R.Vējonis     

Izskatīts MK sēdē

8.3.  2015-59-s,    E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK sēdē

8.4.  TA-752  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra rīkojumā Nr.808 "Par papildu finansējuma piešķiršanu 2016.–2018.gadam, lai nodrošinātu uzņemošās valsts atbalstu sabiedroto spēkiem""  Aizsardzības ministrija  R.Vējonis  A.Mikiško   
Skatīt protokolu