Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2015.gada 22.aprīļa sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2015.gada 17.aprīlī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2015.gada 22.aprīlī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-115
TA-619 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.602 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem) valsts tiešās pārvaldes amatpersonām (darbiniekiem), karavīriem, prokuroriem un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtība""   Aizsardzības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-953
TA-626 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 1999.gada 26.maija rīkojuma Nr.245 "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Ungārijas Republikas Aizsardzības ministrijas līgumu par divpusējiem kontaktiem un sadarbību militārajā jomā" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Aizsardzības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-727  Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"  Ārlietu ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-904
TA-679 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"   Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-860
TA-668 
Rīkojuma projekts "Par neapdzīvojamās telpas Nr.602 Krišjāņa Barona ielā 3, Rīgā, nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"   Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-45
TA-631 
Likumprojekts "Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likums"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-591  (jautājuma izskatīšana atlikta uz divām nedēļām) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 30.jūlija rīkojumā Nr.353 "Par Latvijas Zinātnes padomes sastāvu""  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK un atlikts 
1.8.  VSS-824
TA-449 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu objektu iekļaušanu nacionālās sporta bāzes Rīgas pilsētas pašvaldības sporta kompleksa "Arkādija" sastāvā"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-135
TA-641 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumos Nr.1031 "Rundāles pils muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  Kultūras ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-113
TA-490 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēs 2012.–2018.gadam"  Kultūras ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1978
TA-166 
(2014.) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 20.oktobra rīkojumā Nr.542 "Par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēm 2012.-2018.gadam""  Kultūras ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-851
TA-446 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.972 "Ceļu drošības audita noteikumi""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-463  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.februāra rīkojumā Nr.76 "Par darba grupas izveidi""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-114
TA-718 
Noteikumu projekts "Valsts budžeta līdzekļu Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu finansējuma saņēmējiem no Latvijas piešķiršanas kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-47
TA-629 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā""  Zemkopības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-204
TA-771 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-765  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.374 "Līdzfinansējuma piešķiršanas, vadības, uzraudzības un kontroles kārtība sabiedrības integrācijas veicināšanai un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanai""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-775  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Jaunceltnes ielā 11, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā atsavināšanu valsts aizsardzības vajadzībām"  Aizsardzības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-961
TA-788 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra noteikumos Nr.801 "Noteikumi par sēra satura ierobežošanu atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-761  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-691  Rīkojuma projekts "Par Aldi Baumani"   Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  A.Kiopa A.Baumanis  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-408
TA-2547 
(skatīts MK) (2014.) Pasākumu plāna projekts 2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošanai un organizēšanai  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  A.Žīgure M.Behmane I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-103
TA-755 
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta ilgtermiņa saistībām jaunajai politikas iniciatīvai "2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošana un organizēšana" un datu apstrādei līdz 2023.gadam"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  A.Žīgure M.Behmane  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-780  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu zinātniskās izpētes likums"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  K.Kangeris G.Liepiņš J.Lazdiņš B.Daukšts R.Anspaks I.Liepa A.Kiopa M.Strads  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-802  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likums"  Ministru prezidents  L.Straujuma  Ģ.Blumers G.Jankovs J.Jurašs L.Šikore J.Streļčenoks I.Jurča A.Borovkovs  Izskatīts MK un atlikts 
2.7.  TA-812  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Citadele banka" investoru piesaisti"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  K.Lore V.Loginovs A.Grafs  Izskatīts MK sēdē 
III. Ministru kabineta lieta
3.1.  TA-448  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts tiesībsargam (par bērnu tiesību nodrošināšanu pašvaldību institucionālajā aprūpē)  Tiesībsargs  U.Augulis  A.Draudiņš   Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
4.1.  TA-792  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2015.gada 26.februāra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2014/0354  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola R.Vesere   Izskatīts MK sēdē 
4.2.  SAN-723
 
(iekļauts papildus) Par 2015.gada 23.aprīļa Eiropadomes ārkārtas sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  A.Matīss  K.Našeniece    

Izskatīts MK sēdē

V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
5.1.  TA-778  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo precizējumu Ministru kabineta 2014.gada 13.maija sēdes protokollēmuma Nr.28, 42.§ 2.punktā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-779  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par divpusējām sarunām ar Eiropas Komisiju"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  Č.Gržibovskis  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
6.1.  TA-810  (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām  Ministru prezidents  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-640  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Dienesta vajadzībām  Kultūras ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-781  (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-813  (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
6.5.      R.Kozlovskis     
Skatīt protokolu