Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2015.gada 28.aprīļa sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2015.gada  24.aprīlī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2015.gada 28.aprīlī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-83
TA-814 
Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu"  Ministru prezidents  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-165
TA-702 
Likumprojekts "Par Protokolu par 2010. gada 23. augusta Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu grozījumiem"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-223  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2009.gada 16.janvāra rīkojuma Nr.28 "Par Ekonomisko partnerattiecību pagaidu nolīgumu starp Ganu, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses" atzīšanu par spēku zaudējušu" un par Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.3 14.§) "Par Ekonomisko partnerattiecību pagaidu nolīgumu starp Ganu, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses" 2., 3., 4., 5. un 6.punktā doto uzdevumu atzīšanu par aktualitāti zaudējušiem   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-791  Par Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.51 56.§) "Informatīvais ziņojums "Par iespēju Latvijas Republikā reģistrētām diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Savienības institūcijām un Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO) iesniegt iesniegumu pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa atmaksāšanai elektroniski"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-810
TA-605 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-795  Likumprojekts "Par Ieilgušo parādu pārvaldes līgumu starp Beļģijas Karalisti, Bulgārijas Republiku, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Īriju, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Horvātijas Republiku, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungāriju, Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Rumāniju, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Eiropas Investīciju banku, kas uzrauga maksājumu un atmaksu procedūras atbilstīgi Garantiju līgumam par Eiropas Investīciju bankas aizdevumiem investīciju projektiem Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīs un aizjūras zemēs un teritorijās"  Finanšu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-803  Likumprojekts "Par Garantiju līgumu starp Beļģijas Karalisti, Bulgārijas Republiku, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Īriju, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Horvātijas Republiku, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungāriju, Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Rumāniju, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Eiropas Investīciju banku par Eiropas Investīciju bankas aizdevumiem investīciju projektiem Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīs un aizjūras zemēs un teritorijās"  Finanšu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-166
TA-774 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.178 "Kārtība, kādā piemērojami starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu noteiktie nodokļu atvieglojumi""  Finanšu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-789  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas saistību palielināšanu pret Starptautisko Attīstības asociāciju "  Finanšu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-111
TA-762 
Rīkojuma projekts "Par Partnerības līguma Eiropas Savienības investīciju fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodam vadības grupas sastāvu"  Finanšu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-194
TA-758 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.augusta rīkojumā Nr.385 "Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām""  Finanšu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-790  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 8.aprīļa rīkojumā Nr.155 "Par Sabiedriskā labuma komisiju""  Finanšu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-145
TA-708 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ģimnāzijas ielā 12, Daugavpilī, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-197
TA-690 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2015./2016.mācību gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1006
TA-406 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-43
TA-715 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu "Siguldas iela", "P6" un "V101" Saulkrastu novadā nodošanu Saulkrastu novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-218
TA-796 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa P62 Krāslava-Preiļi-Madona rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-216
TA-799 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa P85 Rīgas HES-Jaunjelgava 48,7.-56,9.km un P87 Bauska-Aizkraukle 59,9.-61,2.km rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-898
TA-620 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-801  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija noteikumos Nr.664 "Kārtība, kādā tiek administrēts un uzraudzīts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, izveidojot kredītu fondu""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-772  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-811  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-815  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali Kultūras ministrijas programmas 19.00.00 "Profesionālā māksla" apakšprogrammā 19.03.00 "Filmu nozare""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-608  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.72 88.§) "Informatīvais ziņojums "Par "Expo Milano 2015" projekta īstenošanas statusu" un rīkojuma projekts "Par "Expo Milano 2015" projekta īstenošanu"" 5.punktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-269
TA-808 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Starptautiskās darba konferences 104.sesijā Ženēvā"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-809  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Labklājības ministrija  U.Augulis  I.Kārkliņa A.Leitāne-Šķēle  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-832  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-833  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-835  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK un atlikts 
2.7.  TA-842  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Japānas Izglītības, kultūras, sporta, zinātnes un tehnoloģiju ministrijas saprašanās memorandu par sadarbību izglītības, zinātnes, jaunatnes, sporta un kultūras jomās"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-1075
TA-354 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Plāna projekts "Latvijas Zušu krājumu pārvaldības plāns 2015.–2016.gadam"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  VSS-938
TA-716 
Informatīvais ziņojums "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvencijas ieviešanas rekomendācijām un to izpildes nodrošināšanu"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  A.Matīss  S.Helviga   Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-647  Informatīvais ziņojums "Par personas datu izmantošanas praksi tiesību aktos"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Medina A.Leitāne-Šķēle  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  SAN-765
 
Izglītības un zinātnes ministrijas informācija par Eiropas Kosmosa izstādes valdības un parlamenta dienu 2015.gada 5.maijā   Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  E.Papule   
V. Ar prezidentūru Eiropas Savienības Padomē saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  SAN-707
 
Par 2015.gada 20.-21.aprīlī notikušās neformālās Eiropas Savienības veselības ministru sanāksmes rezultātiem   Veselības ministrija  G.Belēvičs  E.Pole D.Trofimovs   Izskatīts MK sēdē 
5.2.  SAN-750
 
Par 2015.gada 15.-16.aprīļa neformālās Eiropas Savienības vides un enerģētikas ministru sanāksmes rezultātiem  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  D.Trofimovs J.Hermanis   Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-769  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-338  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2015-07-03   Satversmes tiesa  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-836  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokola trešā panta 3. un 4.punkta nosacījumu izpildi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-831  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par civillietu Nr.C30379315"  Finanšu ministrija  R.Kozlovskis  L.Vucēne E.Strazdiņa K.Līce   Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  2015-59-s,    E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu