Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2015.gada 5.maija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2015.gada 29.aprīlī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2015.gada 5.maijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-191
TA-1678 
(skatīts VSS) Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Sūtnieku māja" Dundagas pagastā, Dundagas novadā, nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-254
TA-750 
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Rustēnu ielas sarkanajās līnijās, Rīgā"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-255
TA-749 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rustēnu ielas sarkanajās līnijās, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-848  Rīkojuma projekts "Par Padziļinātās sadarbības programmas komisiju"  Finanšu ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-210
TA-754 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Zosēnu pagastā, Jaunpiebalgas novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-867
TA-614 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu""  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-258
TA-693 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 8.novembra noteikumos Nr.859 "Noteikumi par privātpersonai atlīdzināmo juridiskās palīdzības izmaksu maksimālo apmēru""  Tieslietu ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-142
TA-508 
Rīkojuma projekts "Grozījums Akvakultūras daudzgadu stratēģiskajās pamatnostādnēs 2014.–2020.gadam"  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1015
TA-865 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā konsulārajā reģistrā iekļauj un izmanto informāciju par paredzamu īslaicīgu uzturēšanos ārvalstīs"  Ārlietu ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-353
TA-874 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju Tieslietu ministrijai uzņemties jaunas valsts budžeta ilgtermiņa saistības Eiropas cietumu un korekcijas dienestu organizācijā (EuroPris)"  Tieslietu ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-847  Rīkojuma projekts "Par K.Līci"   Ārlietu ministrija  R.Vējonis  K.Līce  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-591  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 30.jūlija rīkojumā Nr.353 "Par Latvijas Zinātnes padomes sastāvu""  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-838  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Murjāņu sporta ģimnāzijas esošo būvju rekonstrukcijas un multifunkcionālas slēgtas sporta manēžas būvniecības projekta īstenošanai 2015.gadā paredzēto valsts budžeta līdzekļu daļēju pārdali"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-837  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 31.oktobra rīkojumā Nr.508 "Par Murjāņu sporta ģimnāzijas esošo būvju rekonstrukcijas un multifunkcionālas slēgtas sporta manēžas būvniecības projekta īstenošanu""  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-835  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"""  Zemkopības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK un atlikts 
2.6.  TA-737  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūciju"  Pārresoru koordinācijas centrs  L.Straujuma  V.Vesperis I.Liepa   Izskatīts MK un atlikts 
2.7.  TA-738  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta)(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.815 "Pārresoru koordinācijas centra nolikums""   Pārresoru koordinācijas centrs  L.Straujuma  V.Vesperis I.Liepa   Izskatīts MK un atlikts 
2.8.  TA-575  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā"   Ekonomikas ministrija  L.Straujuma  V.Vesperis  Izskatīts MK un atlikts 
2.9.  VSS-629
TA-875 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  M.Baltmanis A.Salmiņš A.Šults   Izskatīts MK un atlikts 
2.10.  TA-887  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 15.marta rīkojumā Nr.131 "Par Latvijas izvirzīto ad hoc tiesnešu sarakstu un Paskaidrojošo rakstu Eiropas Cilvēktiesību tiesai""  Ārlietu ministrija  R.Vējonis  K.Līce  Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-791
TA-241 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Pamatnostādņu projekts "Iekļaujošas nodarbinātības pamatnostādnes 2015.–2020.gadam"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-834  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par valsts atbalsta programmu, kas tiek īstenotas finanšu instrumentu veidā, novērtējuma izstrādes gaitu"   Finanšu ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-507  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Informatīvais ziņojums "Par situāciju Latvijas tranzīta nozarē Krievijas ekonomisko sankciju ietekmē"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  A.Maldups J.Krastiņa I.Liepa   Izskatīts MK un atlikts 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  VSS-148
TA-756 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām""  Labklājības ministrija  U.Augulis  I.Alliks D.Trušinska  Izskatīts MK un atlikts 
VI. Ar prezidentūru Eiropas Savienības Padomē saistītie jautājumi
6.1.  TA-892  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Padomes Augsta līmeņa konkurētspējas un izaugsmes darba grupas neformālās sanāksmes, kas notiks 2015.gada 15.-16.jūnijā Rīgā/Jūrmalā, iekļaušanu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē Latvijā notiekošo pasākumu kalendārā"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  M.Rone  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar prezidentūru Eiropas Savienības Padomē saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  SAN-757
 
Par 2015.gada 11.maija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Zemkopības ministrija  U.Augulis     

Izskatīts MK sēdē

7.2.  SAN-766
 
Par 2015.gada 7.maija Eiropas Savienības Ārlietu padomes sanāksmē (Kopējās tirdzniecības politika) izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  R.Vējonis  M.Kreitus   

Izskatīts MK sēdē

7.3.  SAN-774
 
(iekļauts papildus) Par 2015.gada 18.–19.maija Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem   Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  E.Severs A.Babiča V.Šķēle   

Izskatīts MK sēdē

7.4.  TA-876  (iekļauts papildus) Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandāts "Politikas debates "Stratēģiskā ietvara Eiropas sadarbībai izglītībā un apmācībā (IA 2020) vidusposma izvērtēšana un Vienotā ziņojuma 2015 sagatavošana""  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  A.Babiča  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
8.1.  TA-873  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2015.gada 26.marta formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/0149  Tieslietu ministrija  G.Belēvičs  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
IX. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
9.1.  TA-200  (skatīts MK) Atbildes projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2015-05-03   Satversmes tiesa  D.Reizniece-Ozola  J.Spiridonovs A.Timofejeva   Izskatīts MK sēdē 
X. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
10.1.  2015-127-k,    D.Reizniece-Ozola     

Izskatīts MK sēdē

10.2.  2015-143-s,    R.Vējonis     

Izskatīts MK sēdē

10.3.  TA-721  (saņemts satiksmes ministra priekšlikums jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt) Dienesta vajadzībām  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK un atlikts 
10.4.  2015-145-s,    G.Belēvičs     

Izskatīts MK sēdē

10.5.  TA-764  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par Ministru kabineta 2015.gada 17.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.9 31.§) 3.4.apakšpunktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Finanšu ministrija  R.Vējonis    Izskatīts MK sēdē 
10.6.  2015-59-s,    R.Vējonis     

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu