Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2015.gada 19.maija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - iekšlietu ministrs
Rihards Kozlovskis

Rīgā, 2015.gada 15.maijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2015.gada 19.maijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-24
TA-883 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānā 2014.-2015.gadam"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1083
TA-760 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-256
TA-785 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 3.jūnija rīkojumā Nr.301 "Par valsts dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-232
TA-759 
Rīkojuma projekts "Par neprivatizētās valsts dzīvojamās mājas Vidzemes ielā 6, Ogrē, Ogres novadā, nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1032
TA-763 
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-908  Par Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.49 5.§) "Noteikumu projekts "Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-223
TA-735 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 18.janvāra noteikumos Nr.55 "Noteikumi par speciālo līdzekļu veidiem un kārtību, kādā tos lieto policijas darbinieki un robežsargi""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-928  Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts izglītības satura centra maksas pakalpojumu cenrādi XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pasākumu nodrošināšanai"  Izglītības un zinātnes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-807  Par Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.27 29.§) "Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.1.1.1. aktivitāti "Zinātnes un inovāciju politikas veidošanas un administratīvās kapacitātes stiprināšana""" 7.1. un 7.3.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi  Izglītības un zinātnes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-877  Par Ministru kabineta 2014.gada 23.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 47.§) "Informatīvais ziņojums "Par pilsētvides un policentriskās attīstības investīciju ieviešanas principiem Eiropas Savienības fondos 2014.-2020.gadam"" 12.punktā dotā uzdevuma izpildi  Izglītības un zinātnes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-794  Par Ministru kabineta 2012.gada 17.augusta ārkārtas sēdes protokollēmuma (prot. Nr.47 4.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2012.gadam""" 8.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Kultūras ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-870  Par Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.66 104.§) "Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi sociālās drošības sistēmas pilnveidošanai"" 2.2., 2.3., 2.4., 2.5.apakšpunktā un 3.punktā doto uzdevuma par aktualitāti zaudējušu  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-178
TA-606 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 29.oktobra rīkojumā Nr.617 "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2015.gada budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-42
TA-805 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 5.janvāra noteikumos Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība""  Veselības ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1108
TA-822 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2009.gada 23.decembra rīkojuma Nr.898 "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai" atcelšanu daļā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-857  Par Ministru kabineta 2014.gada 3.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.31 46.§) "Informatīvais ziņojums "Par pārrobežu sadarbības stiprināšanu Latvijas – Igaunijas un Latvijas – Lietuvas Starpvaldību komisijās"" 3.4.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-120
TA-602 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 9.decembra noteikumos Nr.753 "Zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas kritēriji, kā arī ražotāju grupu darbības nosacījumi un tās kontroles kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-159
TA-616 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1015 "Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-215
TA-673 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumos Nr.1455 "Medību saimniecības attīstības fonda nolikums""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-948  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 10.septembra noteikumos Nr.815 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" īstenošanas kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-956  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-957  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.971 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.2.1.aktivitāti "Ilgtspējīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstība"""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-958  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 14.oktobra noteikumos Nr.857 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.3.aktivitāti "Lielo ostu infrastruktūras attīstība "Jūras maģistrāļu" ietvaros"""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-961  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.212 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.1.aktivitāti "TEN-T autoceļu tīkla uzlabojumi"""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-962  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.306 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.1.aktivitāti "Valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu sakārtošana"""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-963  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.866 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.5.aktivitāti "Publiskais transports ārpus Rīgas"""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-964  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.743 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.1.2.aktivitāti "Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās"""  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-969  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētku maksas pakalpojumu cenrādis"  Kultūras ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-259
TA-965 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.5. specifiskā atbalsta mērķa "Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana" īstenošanas noteikumi"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-938  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-468  (jautājuma izskatīšana tiek atlikta) Rīkojuma projekts "Par Liepājas Universitātes rektora vietas izpildītāja iecelšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  U.Augulis  A.Kiopa I.Ozola  Izskatīts MK un atlikts 
2.3.  VSS-512
TA-686 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Energoefektivitātes likums"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-318
TA-777 
(jautājuma izskatīšana tiek atlikta) Noteikumu projekts "Ceļu satiksmes noteikumi"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  J.Teteris J.Golubevs T.Vectirāns A.Lukstiņš I.Liepa   Izskatīts MK un atlikts 
2.5.  VSS-118
TA-868 
(saņemts satiksmes ministra priekšlikums jautājuma izskatīšanu atlikt) (skatīts MK) (2014.) Noteikumu projekts "Vispārīgās valsts autoceļu būvdarbu izpildes un kvalitātes prasības atbilstoši autoceļu noslogojumam"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  T.Vectirāns A.Bērziņš Z.Brunavs   Izskatīts MK un atlikts 
2.6.  TA-944  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atklāta konkursa uz Eiropas Savienības Vispārējās tiesas tiesneša amatu izsludināšanu"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  D.Pelše  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-1099
TA-907 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Atbalstāmo investīciju projekta apstiprināšanas un īstenošanas kārtība"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  R.Aleksejenko E.Fernāts  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-947  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  U.Augulis  E.Turka D.Šatrovska I.Liepa A.Dimants A.Ķēniņš O.Paipala T.Trubača  Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-908
TA-893 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Konceptuāls ziņojums "Jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešana Latvijā"  Izglītības un zinātnes ministrija  U.Augulis  A.Kiopa I.Grigorjeva J.Vētra J.Bernāts   Izskatīts MK un atlikts 
IV. Informācija
4.1.  TA-943  Informatīvais ziņojums "Par ministriju un to padotībā esošo iestāžu pārskatiem "Par padarīto 2014.gada II pusgadā atbilstoši izvirzītajiem valsts pārvaldes attīstības mērķiem""  Ministru prezidents  L.Straujuma  E.Upīte  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-628  (saņemts kultūras ministres priekšlikums jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt) (2014.) Informatīvais ziņojums "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera" finanšu un juridiskā audita rezultātiem"  Kultūras ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK un atlikts 
4.3.  TA-827  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstības koncepcijā ietvertās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS) un Nodarbinātības valsts aģentūras Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas (BURVIS) attīstību"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-960  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" dividendēm"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-982  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Globālo partnerību nabadzības mazināšanai un ilgtspējīgai attīstībai pēc 2015.gada"  Ārlietu ministrija  A.Matīss  A.Grinberga  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-993  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2015.gada 26.marta formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/0150  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  I.Apsīte E.Šaicāns   Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-917  Atbildes projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420203015   Administratīvā rajona tiesa Rīgas Tiesu Nams  D.Reizniece-Ozola  J.Spiridonovs R.Šņuka O.Bogdanova S.Strautiņa I.Liepa A.Lukšēvics   Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-905  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  I.Gorbunovs  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  VSS-148
TA-756 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām""  Labklājības ministrija  U.Augulis  I.Alliks D.Trušinska P.Leiškalns I.Eriņš D.Kalsone I.Liepa T.Trubača N.Sakss   Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-1639  (skatīts MK) (2014.) Likumprojekts "Grozījumi Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā"  Labklājības ministrija  U.Augulis  E.Celmiņa T.Trubača  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-825  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Temura Matua izdošanu Krievijas Federācijai"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  V.Krutko M.Viļums N.Duļevskis  Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-2848  (iekļauts papildus) (skatīts MK) (2014.) Rakstveida viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2014-35-03   Satversmes tiesa  D.Reizniece-Ozola  J.Spiridonovs   
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  2015-193-s,  (saņemts aizsardzības ministrijas priekšlikums jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijā (2014.gads)     J.Dūklavs  J.Garisons   

Atlikts

7.2.  2015-59-s,    A.Matīss     
Skatīt protokolu