Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2015.gada 29.septembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2015.gada 25.septembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2015.gada 29.septembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-2020  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra rīkojumā Nr.713 "Par Ministru kabineta Apbalvošanas padomi""  Ministru prezidents  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-2113  Noteikumu projekts "Par Sadarbības memorandu par valsts frankofono iniciatīvu (2015.–2018.gadam) programmas "Franču valoda starptautiskajās attiecībās" ietvaros"  Ministru prezidents  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-2095  Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Ministru prezidents  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1992
TA-1681 
(atbalstīts VSS) (2014.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumos Nr.215 "Kārtība, kādā veicama smadzeņu un bioloģiskās nāves fakta konstatēšana un miruša cilvēka nodošana apbedīšanai""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1994
TA-1683 
(atbalstīts VSS) (2014.) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1995
TA-1685 
(atbalstīts VSS) (2014.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265 "Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-933
TA-2064 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 20.novembra noteikumos Nr.779 "Kārtība, kādā rezerves karavīrus un rezervistus reģistrē un uzskaita, rezerves karavīrus iesauc aktīvajā dienestā, kā arī pieprasa un izsniedz informāciju par rezerves karavīriem un rezervistiem""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-930
TA-2065 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 6.augusta noteikumos Nr.468 "Noteikumi par profesionālā dienesta karavīru un zemessargu veselības aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas nosacījumiem, apmaksājamo pakalpojumu veidiem un izdevumu apmaksas kārtību""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-931
TA-2066 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-19
TA-1589 
Noteikumu projekts "Noteikumi par militārā lidlauka un militārās aviācijas poligona darbības drošībai potenciāli bīstamo objektu marķēšanu un aprīkošanu ar aizsarggaismām"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-20
TA-1754 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pieprasa un saņem Aizsardzības ministrijas atļauju būvēt, ierīkot un izvietot konkrētu militāro lidlauku un militārās aviācijas poligonu darbības drošībai potenciāli bīstamus objektus un veic to uzskaiti"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-754
TA-1844 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 25.novembra rīkojumā Nr.806 "Par valsts dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-680
TA-1857 
Noteikumu projekts "Noteikumi par uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas perioda deklarāciju un avansa maksājumu aprēķinu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-2070  Rikojuma projekts "Par Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomi"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-813
TA-1948 
Rīkojuma projekts "Par kopējām valsts pārvaldē auditējamām prioritātēm 2016.gadam"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-679
TA-1840 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Zvīņu ielā 1, Jūrmalā, nodošanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-715
TA-1854 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-811
TA-1881 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-2000  Par Ministru kabineta 2008.gada 5.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.56 4.§) "Par Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes nodrošināšanu ar darbam piemērotām telpām un par turpmāko rīcību būvniecības nodrošināšanai Rīgā, Rūdolfa ielā 5" 6.punktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-798
TA-1875 
Noteikumu projekts "Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-799
TA-1876 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.913 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti""  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-709
TA-1837 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ausekļa ielā 25B, Valmierā, nodošanu bez atlīdzības Valmieras pilsētas pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-627
TA-1880 
Noteikumu projekts "Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-716
TA-1851 
Rīkojuma projekts "Par Ērgļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Straumes A" pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-776
TA-2018 
(saņemts satiksmes ministra priekšlikums jautājuma izskatīšanu atlikt) Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-482
TA-1619 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-481
TA-1618 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-845
TA-1841 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.737 "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-794
TA-1757 
(skatīts MK) Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2016.gada budžeta apstiprināšanu"  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-721
TA-1969 
Likumprojekts "Par 1991.gada 25.februāra Espo Konvencijas par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā pirmo un otro grozījumu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-720
TA-1970 
Likumprojekts "Par 1991.gada 25.februāra Espo Konvencijas par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā 2003.gada 21.maija Protokolu par stratēģisko vides novērtējumu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-685
TA-1911 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.28 Puškina ielā 52, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-805
TA-1856 
Noteikumu projekts "Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  TA-2031  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra noteikumos Nr.60 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam "Ražotāju grupu un organizāciju izveide"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  TA-1904  Noteikumu projekts "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība lauksaimniecības nozarē"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  TA-1889  Noteikumu projekts "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība zvejniecības un akvakultūras nozarē"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  TA-1888  Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Galīga zvejas darbību pārtraukšana""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  TA-2085  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.39.  TA-2097  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.40.  TA-2103  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi
2.1.  TA-2084  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  A.Timofejeva  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-2129  Likumprojekts "Par valsts budžetu 2016.gadam"  Finanšu ministrija  J.Reirs  J.Plūme L.Kļaviņa A.Eberhards J.Platais N.Sakss I.Vasaraudze I.Komisare M.Brencis I.Šņucins D.Gulbe J.Šints I.Liepa I.Vanaga I.Kalniņa J.Endziņš L.Caune E.Rītiņa B.Vīlipa A.Melle E.Turka Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Valsts kontroles, Prokuratūras, Tiesībsarga biroja, Tieslietu padomes, NEPLP, SPRK, LPS, LTRK, LDDK, LBAS, Fiskālās disciplīnas padomes pārstāvji  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-2127  Likumprojekts "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam"  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa J.Plūme I.Šņucins N.Sakss I.Vasaraudze M.Brencis G.Trupovnieks J.Šints I.Vanaga I.Kalniņa A.Melle J.Endziņš L.Caune E.Rītiņa B.Vīlipa E.Turka Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Valsts kontroles, Prokuratūras, Tiesībsarga biroja, Tieslietu padomes, NEPLP, SPRK, LPS, LTRK, LDDK, LBAS, Fiskālās disciplīnas padomes pārstāvji  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-2126  Plāna projekts "Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna projekts 2016.gadam"  Finanšu ministrija  J.Reirs  L.Kļaviņa N.Sakss G.Trupovnieks M.Brencis I.Vasaraudze I.Vanaga I.Kalniņa A.Melle J.Endziņš L.Caune E.Rītiņa B.Vīlipa E.Turka Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Valsts kontroles, Prokuratūras, Tiesībsarga biroja, Tieslietu padomes, NEPLP, SPRK, LPS, LTRK, LDDK, LBAS, Fiskālās disciplīnas padomes pārstāvji  Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-1955  (jautājuma izskatīšana atlikta) Par Ministru kabineta 2015.gada 15.septembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.47 33.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts pamatbudžeta programmas 96.00.00. "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā" izpildi"  Ārlietu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK un atlikts 
3.2.  VSS-742
TA-2039 
(skatīts MKK) Likumprojekts "Piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  I.Baldiņa V.Reitere   Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-743
TA-2040 
(skatīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  I.Baldiņa   Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-1818  (skatīts MK) Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras reorganizāciju"  Veselības ministrija  G.Belēvičs  J.Zvejnieks A.Žuniņa E.Jurševics D.E.Sīle J.Lībķens A.Ritene I.Valeine V.Skrīvelis R.Dūrēja J.Bundulis I.Adoviča K.Blumfelde S.Čulkstena P.Leiškalns D.Arājs P.Apinis V.Dzērve I.Liepa V.Sīlis D.Krieviņš V.Boka A.Čakša E.Buša A.Slokenberga  Noraidīts 
3.5.  TA-1823  (skatīts MK) Likumprojekts "Grozījumi Farmācijas likumā"  Veselības ministrija  G.Belēvičs  J.Zvejnieks A.Žuniņa D.E.Sīle J.Lībķens A.Ritene I.Valeine I.Adoviča K.Blumfelde S.Čulkstena D.Arājs P.Apinis V.Dzērve V.Sīlis  Noraidīts 
3.6.  TA-2106  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 20.augusta rīkojumā Nr.433 "Par speciālās starpdisciplinārās komisijas izveidi Valsts drošības komitejas dokumentu izpētei''  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
3.7.  VSS-711
TA-2107 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība un kritēriji, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, un obligātās prasības pārcelšanai uz nākamo klasi"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  E.Papule I.Dundure I.Vanaga I.Kalniņa A.Melle K.Putniņa  Izskatīts MK un atlikts 
3.8.  VSS-803
TA-2108 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par jaunās politikas iniciatīvai "Rīga – Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2014.gadā" piešķirtā finansējuma novirzīšanu Latvijas kā tūrisma galamērķa atpazīstamības veicināšanai"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  I.Šīrava  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-2021  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par faktiski veikto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu pensiju apdrošināšanai ietekmi uz personu sociālo nodrošinājumu"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2025  Informatīvais ziņojums "Par Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 3., 28., 29., 30. un 31.punktā paredzēto noteikumu īstenošanas gaitu un rezultātiem"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  I.Briede   Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-2102  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par VAS "Latvijas Pasts" dividendēs izmaksājamo peļņas daļu"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-2104  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas sadarbību ar Ķīnu transporta un loģistikas jomā 16+1 valstu sadarbības formāta un Jaunā Zīda ceļa iniciatīvas ietvaros"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK un atlikts 
4.5.  TA-1553  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par atbalstāmajām darbībām un priekšatlases kritērijiem 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" ietvaros"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  G.Arāja E.Šadris   Izskatīts MK sēdē 
4.6.  SAN-1655
 
(iekļauts papildus) Informācija par Izglītības un zinātnes ministrijas atbildi Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībai  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile     
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  SAN-1529
 
Atbildes projekts Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (par finanšu līdzekļu piešķiršanu 4.maija Deklarācijas klubam)  LR Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  J.Reirs  I.Liepa M.Brencis J.Antropova  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  SAN-1572
 
Rīkojuma projekts "Indikatīvais rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā"  Valsts prezidents  R.Kozlovskis  I.Raugze A.Piebalgs Ģ.Greiškalns A.Vanaga S.Zalcmane A.Bērziņš T.Mackare D.Akule I.Mežs A.Kamenska R.Pīpiķe R.Dimante E.Volinska D.Holma I.Vaivare  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
6.1.  TA-2116  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Latvijas nostāja Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2015.gada 5.oktobra sanāksmē izskatāmajos jautājumos"  Labklājības ministrija  U.Augulis  I.Elksne  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2131  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2015.gada 1.oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  Dz.Kauliņš  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-2043  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  I.Gorbunovs  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-2015  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par atteikumu atļaut saglabāt Latvijas pilsonību"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  J.Citskovskis  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-2019  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā līdz 2016.gada 1.februārim un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2015.gada 31.augustam"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  D.Pelše I.Liepa   Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-2109  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par kandidātu nominēšanu Eiropas Komisijas Tieslietu un patērētāju ģenerāldirektorāta Augsta līmeņa grupai par nediskrimināciju, līdztiesību un dažādību"  Ārlietu ministrija  J.Reirs  I.Skujiņa K.Brusbārdis I.Jankovska   Izskatīts MK un atlikts 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  2015-59-s,    J.Reirs     

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu