Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2015.gada 13.oktobra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2015.gada  9.oktobrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2015.gada 13.oktobrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-282
TA-2067 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie spēki tiek iesaistīti sprādzienbīstamu priekšmetu iznīcināšanā vai spridzināšanas darbu veikšanā sauszemes teritorijā miera laikā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-2076  Rīkojuma projekts "Par Militārās aviācijas nelaimes gadījumu koordinācijas un informācijas centru"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-748
TA-2088 
Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Vesetas ielā 5, Rīgā pārņemšanu valsts īpašumā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-592
TA-2138 
Noteikumu projekts "Prasības biogāzes un no biomasas ražotās gāzes, kā arī gāzveida stāvoklī pārvērstas sašķidrinātās dabasgāzes ievadīšanai un transportēšanai dabasgāzes pārvades sistēmā"   Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-362
TA-2078 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās 1/2 domājamās daļas no dzīvokļa īpašuma "Jaunpakuļi 2"–12, Dzirniekos, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-694
TA-2045 
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamās mājas Asotes ielā 77 k-4, Rīgā, neprivatizētās daļas – dzīvokļa Nr.19 – nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-854
TA-2037 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 23.marta rīkojumā Nr.120 "Par nekustamā īpašuma "Ērgļu arodvidusskola" Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, daļas nodošanu privatizācijai""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-570
TA-2056 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.239 "Finanšu ministrijas nolikums""  Finanšu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-812
TA-2055 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Brīvības ielā, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā, nodošanu Jaunjelgavas novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-2145  Par Ministru kabineta 2014.gada 18.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 30.§) "Informatīvais ziņojums "Par Daugavpils cietokšņa turpmākās attīstības perspektīvām un to finansēšanas modeļiem"" 7.punktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-156
TA-1985 
Noteikumu projekts "Iekšējās drošības dienesta reģistrācijas kārtība"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-323
TA-1986 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts policija ceļu satiksmes negadījumā iesaistītam transportlīdzeklim anulē atļauju piedalīties ceļu satiksmē"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-795
TA-2083 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.241 "Kultūras ministrijas nolikums""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-660
TA-1900 
Noteikumu projekts "Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-650
TA-2082 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā zemesgabala Andrejostas ielā 1A, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-1134
TA-2017 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""  Tieslietu ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-684
TA-2073 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.24 Krišjāņa Valdemāra ielā 4, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-722
TA-2075 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.38 Indrānu ielā 8, Koknesē, nodošanu Kokneses novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-807
TA-1959 
Noteikumu projekts "Kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības kakao un šokolādes produktiem"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-2094  Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-2155  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1065 "Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-374
TA-1915 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumos Nr.776 "Valsts meža zemes atsavināšanas kārtība""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-806
TA-2029 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par atvasinātu publisku personu "Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts", "Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts", "Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts" un "Latvijas Valsts augļkopības institūts" reorganizāciju"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-808
TA-2096 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Smiltenes novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-2188  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par papildu saistību uzņemšanos projekta "Vienots informācijas logs jūrniecības un loģistikas datu administrēšanai" ietvaros"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-2185  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ārlietu ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-711
TA-2107 
Noteikumu projekts "Kārtība un kritēriji, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, un obligātās prasības pārcelšanai uz nākamo klasi"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  E.Papule I.Dundure I.Vanaga I.Kalniņa A.Melle K.Putniņa I.Priževoite K.Bērziņš I.Īvāne  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-851
TA-2142 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.942 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā""  Labklājības ministrija  U.Augulis  D.Jasjko A.Šmite I.Šatkovska M.Karnītis I.Balodis A.Bolis I.Neimane D.Veinberga  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-2165  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali asistenta pakalpojumu nodrošināšanai pašvaldībās"  Labklājības ministrija  U.Augulis  A.Grīnberga  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-2189  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par L.Lejiņas pārcelšanu Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra amatā uz nenoteiktu laiku"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  L.Lejiņa S.Liepiņa  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-776
TA-2018 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Matīss  M.Lazdovskis I.Liepa D.Buse   Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-2213  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par integrēto teritoriālo investīciju specifisko atbalsta mērķu finansējuma kopējo apjomu katram nacionālās nozīmes attīstības centram un kopējiem rezultatīvajiem rādītājiem nacionālas nozīmes attīstības centru grupai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  I.Raugze R.Bremšmits G.Arāja A.Eberhards B.Kņigins  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-389
TA-2203 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  S.Cakuls E.Bistere R.Bremšmits B.Kņigins  Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-2214  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Reģionālās attīstības koordinācijas padomes nolikums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  I.Raugze R.Bremšmits B.Kņigins  Izskatīts MK un atlikts 
III. Informācija
3.1.  VSS-341
TA-1476 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par Koncepcijā par korupcijas risku samazināšanu valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās" ietvertā risinājuma 3.variantā minēto uzdevumu īstenošanas gaitu"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  L.Straujuma  I.Jurča A.Strīķeris I.Ceicāne I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-2119  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Mikrouzņēmumu nodokļa likuma praktiskās īstenošanas gaitu un rezultātiem, kā arī mazās saimnieciskās darbības veicēju sociālo nodrošinājumu"  Labklājības ministrija  U.Augulis  L.Meņģelsone J.Hermanis  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1574  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Jauniešu garantijas īstenošanas progresu 2014.gadā"  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-2158  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  U.Augulis  G.Arāja  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-2104  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas sadarbību ar Ķīnu transporta un loģistikas jomā 16+1 valstu sadarbības formāta un Jaunā Zīda ceļa iniciatīvas ietvaros"  Satiksmes ministrija  A.Matīss    Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-2170  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Tiesas spriedumu lietā C 151/14 Eiropas Komisija pret Latvijas Republiku"  Tieslietu ministrija  K.Gerhards  I.Kalniņš  Izskatīts MK sēdē 
3.7.  VSS-950
TA-2202 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Madridē 2015.gada 20.–21.oktobrī notiekošajām ministru konferencēm par meža aizsardzību Eiropā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
4.1.  TA-2197  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskos apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C 326/15 DNB Banka  Tieslietu ministrija  K.Gerhards  D.Pelše A.Bogdanova I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2212  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dažu atmosfēru piesārņojošo vielu emisiju samazināšanu un Direktīvas 2003/35/EK grozīšanu  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola R.Vesere   Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-2219  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai sekmētu emisiju izmaksefektīvu samazināšanu un investīcijas mazoglekļa risinājumos"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola I.Prūse H.Rimša  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-2216  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropadomes 2015.gada 15.-16.oktobra sanāksmei  Ārlietu ministrija  M.Seile  K.Našeniece  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
5.1.  TA-2207  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Putnu fabrika Ķekava" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  K.Rumba  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
6.1.  2015-59-s,    M.Seile     

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu