Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2015.gada 10.novembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2015.gada  6.novembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2015.gada 10.novembrī
plkst. 10:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1035
TA-2379 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju""  Ekonomikas ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-613
TA-2186 
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.maija instrukcijā Nr.5 "Kārtība, kādā valsts pārvaldes iestādes sadarbojas valsts robežas drošības jautājumos""  Iekšlietu ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-737
TA-2259 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.77 "Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām""  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-2415  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 4.decembra rīkojumā Nr.727 "Par Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvu""  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-2381  Par Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.51 17.§) "Informatīvais ziņojums "Par vienota tiesu ekspertīžu centra izveidi"" 3.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-2348  Par Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 38.§) "Informatīvais ziņojums "Par elektronisko cigarešu statusu, lai noteiktu līdzvērtīgus ierobežojošus nosacījumus šo produktu realizācijai, reklāmai, lietošanai un aplikšanai ar akcīzes nodokli"" 4. un 5.punktā doto uzdevumu izpildi  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-2389  Par Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.46 34. §) "Par Zāļu valsts aģentūras 2014.gada budžeta apstiprināšanu" 5.punktā dotā uzdevuma izpildi  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-856
TA-2224 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Kandavas novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-924
TA-2311 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 5.jūlija noteikumos Nr.489 "Noteikumi par izglītības programmu minimālajām prasībām veterinārārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai un par institūcijām, kuru tiešā kontrolē var apgūt praktisko izglītību veterinārārsta profesijā""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-907
TA-2326 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumos Nr.1114 "Noteikumi par dzīvnieku kapsētu iekārtošanas, reģistrācijas, uzturēšanas, darbības izbeigšanas un likvidēšanas kārtību un aizsargjoslu noteikšanas metodiku ap dzīvnieku kapsētām""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-2390  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumos Nr.132 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-392
TA-2452 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs  S.Cakuls R.Bremšmits E.Šadris E.Bistere  Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-2298  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  D.Melbārde  I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-2299  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-671
TA-2254 
(jautājuma izskatīšana tiek atlikta) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem""  Satiksmes ministrija  U.Augulis (satiksmes ministrs)  Ģ.Verners M.Riekstiņš V.Lokenbahs   Izskatīts MK un atlikts 
2.4.  VSS-669
TA-2257 
(jautājuma izskatīšana tiek atlikta) Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis (satiksmes ministrs)  Ģ.Verners M.Riekstiņš V.Lokenbahs   Izskatīts MK un atlikts 
2.5.  TA-2253  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa noteikumos Nr.194 "Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  J.Lazdiņš M.Trons I.Liepa B.Ingiļāvičute B.Šmite-Roķe I.Reinšmite  Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-207
TA-1496 
(skatīts MKK) Koncepcijas projekts "Koncepcija par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas un Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas vienotas sistēmas izveidi"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  S.Šķiltere U.Bisenieks   Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  VSS-703
TA-2196 
Informatīvais ziņojums "Par administratīvā sloga mazināšanu un administratīvo procedūru vienkāršošanu privātā sektora darbības dokumentēšanas un dokumentu glabāšanas jomā"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  L.Batalauska   Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-751
TA-2356 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par elektroenerģijas obligātā iepirkuma un subsidētās elektroenerģijas nodokļa ietekmi uz siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem"  Ekonomikas ministrija  J.Dūklavs  A.Timofejeva  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-2380  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas prezidēšanu Ziemeļu Dimensijas Sabiedrības veselības un sociālās labklājības partnerībā"  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-2465  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par 2016.gadam nepieciešamo valsts budžeta līdzekļu apmēru mērķdotācijām pašvaldībām un privātajām izglītības iestādēm pedagogu darba samaksas nodrošināšanai"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
4.5.  VSS-611
TA-2392 
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par valsts vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena ieviešanu"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-2453  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centra izveidi reģionu nozīmes attīstības centros 2015.gadā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
4.7.  TA-2456  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības fondu līdzfinansētā projekta Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/010 "Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolu infrastruktūras attīstība" īstenošanas termiņa pagarināšanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
4.8.  TA-2494  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par projektu īstenošanas termiņu pagarināšanu 2007.-2013.gada plānošanas perioda darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātē "Augstas pievienotās vērtības investīcijas""  Ekonomikas ministrija  J.Dūklavs  R.Aleksejenko G.Silovs D.Rancāne   Izskatīts MK sēdē 
4.9.  TA-2495  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.817 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām""  Ekonomikas ministrija  J.Dūklavs  R.Aleksejenko G.Silovs D.Rancāne  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
5.1.  TA-2491  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2015.gada 16.novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-2461  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes ārkārtas sanāksmi 2015.gada 9.novembrī  Iekšlietu ministrija  U.Augulis  T.Rinmane  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2470  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2015.gada 23.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/0454   Iekšlietu ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-2472  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2015.gada 23.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/0455   Iekšlietu ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-2458  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas 2015.gada 17.novembra Eiropas Savienības aizsardzības ministru Ārlietu padomes sanāksmē un Eiropas Aizsardzības aģentūras valdes sēdē aizsardzības ministru sastāvā izskatāmajos jautājumos  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  S.Lapčenoka  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-2464  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par 2015.gada 9.novembra Euro grupas un 2015.gada 10.novembra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem  Finanšu ministrija  M.Seile  N.Sakss I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-2462  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Savienības 2016.gada budžeta projektu un Komisijas 2016.gada vispārējā budžeta projekta grozījumu vēstuli Nr.2"  Finanšu ministrija  M.Seile  N.Sakss  Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-2476  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2015.gada 23.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/0453  Ekonomikas ministrija  J.Dūklavs  J.Spiridonovs R.Šņuka S.Strautiņa  Izskatīts MK sēdē 
6.8.  TA-2482  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2015.gada 16.novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  R.Bergmanis  E.Stiprais E.Severs   Izskatīts MK sēdē 
6.9.  TA-2483  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Valetas samitā 2015.gada 11.-12.novembrī un tā ietvaros notiekošajā neformālajā Eiropadomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  R.Bergmanis  I.Skujiņa K.Našeniece   Izskatīts MK sēdē 
6.10.  TA-2484  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2015.gada 17.un 18.novembra sanāksmei  Ārlietu ministrija  R.Bergmanis  I.Kravale E.Šadris K.Našeniece I.Skujiņa K.Brusbārdis   Izskatīts MK sēdē 
6.11.  TA-2489  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2015.gada 23.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/0457  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs  U.Bisenieks  Izskatīts MK sēdē 
6.12.  TA-2492  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2015.gada 24.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/2158  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs  A.Ozola D.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-2394  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  U.Augulis  I.Gorbunovs  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-2383  (jautājuma izskatīšana tiek atlikta uz 16.11.2015 MK sēdi) (skatīts MK) Rīkojuma projekts "Par kandidatūru Eiropas Savienības Revīzijas palātas locekļa amatam"  Finanšu ministrija  M.Seile  B.Bāne   Izskatīts MK un atlikts 
7.3.  TA-2307  Informatīvais ziņojums "Par iespēju ieviest aizliegumu sabiedriskās vietās nēsāt seju aizsedzošu apģērbu"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Medina J.Macuka  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-2473  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par 2015.gadā veicamajiem pasākumiem valsts parāda apkalpošanas izdevumu optimizācijai vidējā termiņā"  Finanšu ministrija  M.Seile  K.Āboliņš J.Jalovecka   Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-2290  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.27 46.§) 5.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-2277  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par Ministru kabineta 2013.gada 25.aprīļa sēdes protokolēmuma (prot. Nr.24 5.§) 3.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
8.3.  2015-59-s,    R.Bergmanis     

Izskatīts MK un atlikts

Skatīt protokolu