Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2015.gada 17.novembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2015.gada  12.novembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2015.gada 17.novembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1022
TA-2460 
Saeimas lēmumprojekts "Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītajā operācijā Afganistānā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-264
TA-2238 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""  Ekonomikas ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-972
TA-2427 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 29.janvāra noteikumos Nr.40 "Valsts enerģētiskās krīzes centra nolikums""  Ekonomikas ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-2378  Rīkojuma projekts "Grozījumi 2014.gada 4.decembra Ministru kabineta rīkojumā Nr.728 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos""  Ekonomikas ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-617
TA-2423 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"   Ekonomikas ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-912
TA-2454 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumos Nr.140 "Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-869
TA-2422 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1003
TA-2416 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-871
TA-2220 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādnēs 2011.–2017.gadam"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-2190  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 29.jūnija rīkojumā Nr.333 "Par jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešanu Latvijā""  Izglītības un zinātnes ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-2294  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1011
TA-2291 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-896
TA-2281 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-954
TA-2442 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) un valsts reģionālā autoceļa P36 Rēzekne-Gulbene krustojuma pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-996
TA-2443 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts autoceļa P45 Viļaka-Kārsava pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-903
TA-2304 
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "Pilsrundāle 1", Rundāles pagastā, Rundāles novadā, nodošanu Rundāles novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)     Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-2296  Par Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.38 33.§) "Likumprojekts "Grozījumi Pasta likumā"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi   Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-876
TA-1997 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.novembra noteikumos Nr.877 "Kārtība un nosacījumi, ar kādiem zvērinātu tiesu izpildītāju atbrīvo no kvalifikācijas eksāmena kārtošanas""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-962
TA-2303 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumos Nr.333 "Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-892
TA-2441 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Gaismas prospektā 2/6, Ogrē, Ogres novadā, nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā"  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-17
TA-2384 
Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Eglone" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-771
TA-2322 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-2529  (iekļauts papildus) Protokollēmuma projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības saprašanās memorandu par Ķīnas Kultūras centra nodibināšanu Latvijā"   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-883
TA-2532 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)     Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-671
TA-2254 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem""  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)  Ģ.Verners M.Riekstiņš V.Lokenbahs J.Eiduks J.Iesalnieks V.Lokenbahs  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-669
TA-2257 
Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā"  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)  Ģ.Verners M.Riekstiņš V.Lokenbahs J.Eiduks J.Iesalnieks G.Ābele Z.Liepiņa L.Duntava V.Lokenbahs  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-2527  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 12.novembra noteikumos Nr.1316 "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām""  Izglītības un zinātnes ministrija  D.Melbārde  A.Kiopa L.Ribickis A.Zeps J.Vētra A.Ozola I.Liepa E.Kaufmane  Izskatīts MK un atlikts 
2.4.  TA-2545  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-772
TA-2273 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  S.Cakuls E.Bistere U.Bisenieks T.Meisītis B.Kņigins   Izskatīts MK sēdē 
III. Ministru kabineta lieta
3.1.  TA-802  (jautājuma izskatīšana uz divām nedēļām atlikta) Likumprojekts "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā"  Ministru prezidents  L.Straujuma  Ģ.Blumers J.Streļčenoks A.Borovkovs   Izskatīts MK un atlikts 
IV. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi
4.1.  TA-1996  (iekļauts papildus) Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Finanšu ministrija  J.Reirs  I.Liepa Ģ.Ludeks P.Leiškalns A.Kaļāne S.Āmare-Pika G.Pužule I.Dzenīte K.Zariņa E.Rītiņa  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1999  (iekļauts papildus) Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Finanšu ministrija  J.Reirs  I.Liepa P.Leiškalns A.Kaļāne S.Āmare-Pika G.Pužule I.Dzenīte K.Zariņa E.Rītiņa M.Trons  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1950  (iekļauts papildus) Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Kaļāne S.Āmare-Pika G.Pužule I.Dzenīte I.Olafsone K.Zariņa E.Rītiņa  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-1951  (iekļauts papildus) Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Finanšu ministrija  J.Reirs  P.Liniņš I.Šure I.Lielpinka A.Strateičuks P.Leiškalns G.Kļepikovs A.Kaļāne S.Āmare-Pika G.Pužule I.Dzenīte K.Zariņa E.Rītiņa  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-1965  (iekļauts papildus) Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā   Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Kaļāne S.Āmare-Pika G.Pužule I.Dzenīte K.Zariņa E.Rītiņa  Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-2052  (iekļauts papildus) Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā   Finanšu ministrija  J.Reirs  S.Šķiltere A.Kaļāne S.Āmare-Pika G.Pužule I.Dzenīte K.Zariņa E.Rītiņa  Izskatīts MK sēdē 
4.7.  TA-2051  (iekļauts papildus) Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā   Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Kaļāne S.Āmare-Pika G.Pužule I.Dzenīte R.Aleksejenko K.Zariņa E.Rītiņa  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-2535  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2015.gada 23.-24.novembra sanāksmē izskatāmajos Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Kultūras ministrija  D.Melbārde  M.Apsalone  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2544  (jautājums tiks skatīts A sadaļā)(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2015.gada 23.-24.novembra sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos   Izglītības un zinātnes ministrija  D.Melbārde  S.Brūna K.Randohs   Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-2553  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Padomes regulai par jurisdikciju, piemērojamajiem tiesību aktiem, atzīšanu un izpildi laulāto mantisko attiecību lietās un Padomes regulai par jurisdikciju, piemērojamajiem tiesību aktiem, atzīšanu un izpildi reģistrēto partneru mantisko attiecību lietās"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  D.Palčevska K.Našeniece V.Borodiņeca K.Kaktiņa L.Jenča  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-2556  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2015.gada 23.septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/0456  Finanšu ministrija  J.Reirs  I.Liepa J.Salmiņa   Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-2548  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par rīcību ar Kioto protokola pirmā perioda Kioto vienībām un Ministru kabineta 2015.gada 27.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.56 54.§) 1.1. un 1.2. apakšpunktā doto uzdevumu atzīšanu par aktualitāti zaudējušiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola I.Prūse   Izskatīts MK sēdē 
6.2.    (iekļauts papildus) Informāciju par situāciju saistībā ar nacionālo interešu aizstāvēšanu un veicamajām darbībām, gatavojoties Parīzes Klimata samitam (COP21)     K.Gerhards  K.Krumholcs    

Izskatīts MK sēdē

VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-2501  Informatīvais ziņojums "Par valsts interešu pārstāvību starptautiskajos investīciju strīdos"  Ministru prezidents  L.Straujuma  A.Pildegovičs I.Pētersone-Godmane  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-2552  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo turpmāko rīcību Igaunijas pilsoņa Indreka Kuivallika (Indrek Kuivallik) 2014.gada 12.novembrī uzsāktajā starptautiskās šķīrējtiesas tiesvedības procesā pret Latvijas Republiku"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  V.Vītoliņš A.Pildegovičs I.Pētersone-Godmane  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-2547  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrību "Air Baltic Corporation" turpmāko darbību"   Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)  M.Gauss V.Jakovļevs N.S.Bulmanis K.Ozoliņš Dž.Innusa K.Āboliņš M.Gorodcovs N.Mežviets J.Maizītis A.Freimanis D.Berkolde A.Pildegovičs J.Pone I.Pētersone-Godmane I.Vasaraudze   Izskatīts MK un atlikts 
7.4.  2015-59-s,    E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK un atlikts

Skatīt protokolu