Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2015.gada 24.novembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidente
Laimdota Straujuma

Rīgā, 2015.gada 20.novembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2015.gada 24.novembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-277
TA-2515 
Noteikumu projekts "Valsts administrācijas skolas nolikums"  Ministru prezidents  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-832
TA-2480 
Likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-780
TA-2355 
Noteikumu projekts "Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvnoteikumi"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-2357  Par Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.53 21.§) "Noteikumu projekts "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi"" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu   Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-645
TA-2536 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts budžeta un pašvaldību budžetu izdevumu atlīdzināšanas apmēru un kārtību saistībā ar ceļu satiksmes negadījumā cietušajām personām"  Finanšu ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1124
TA-2439 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par pašvaldībām""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK un atlikts 
1.7.  VSS-1130
TA-2437 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK un atlikts 
1.8.  VSS-985
TA-2463 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 6.augusta noteikumos Nr.487 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-874
TA-2228 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumos Nr.902 "Kārtība, kādā izsniedzami profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītību apliecinoši dokumenti""  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-2385  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 22.decembra rīkojumā Nr.803 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1020
TA-2511 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Universitātes aģentūras "Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts" pārveidi"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1021
TA-2514 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Universitātes zinātniskā institūta – atvasinātas publiskas personas – "Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts" nolikuma apstiprināšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-891
TA-2502 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2010.gada 17.februāra rīkojuma Nr.75 "Par Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskolas Satversmes apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-2377  Par Ministru kabineta 2012.gada 12.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 62.§) "Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 6.janvāra rīkojumā Nr.5 "Par Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēm 2010.-2015.gadam""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi   Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-2503  Par Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.8 33.§) "Informatīvais ziņojums "Par psihologu profesionālās darbības regulējuma nepieciešamību"" 5.punktā dotā uzdevuma izpildi  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-929
TA-2372 
Noteikumu projekts "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normāla darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu"   Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-718
TA-2363 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)     Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-905
TA-2533 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)     Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-974
TA-2537 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – valsts autoceļa P45 Viļaka-Kārsava pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)     Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-973
TA-2538 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Ludza-Terehova pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)     Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-578
TA-2332 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.850 "Kriminālprocesa informācijas sistēmas noteikumi""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-547
TA-2022 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.54 "Dekoratīvo augu pavairojamā materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-546
TA-2024 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.861 "Noteikumi par augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritērijiem, apriti un kārtību, kādā atzīst personas, kas veic vīrustestēšanu""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-187
TA-2027 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.218 "Augu karantīnas noteikumi""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-2546  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumos Nr.73 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-2528  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-2569  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts pirmpirkuma tiesību izmantošanu"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-2361  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumos Nr.478 "Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Medina I.Liepa A.Latišs J.Salmiņa   Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-2527  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 12.novembra noteikumos Nr.1316 "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām""  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  A.Kiopa L.Ribickis A.Zeps J.Vētra A.Ozola I.Liepa E.Kaufmane A.Barševskis J.Bernāts I.Vanaga  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-2574  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Eiropas Savienības pagaidu ārkārtas atbalsta piešķiršanas kārtība piena ražotājiem un cūku ganāmpulku īpašniekiem"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-651
TA-2577 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.1. pasākuma "Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana" īstenošanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-2578  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-2579  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
III. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
3.1.  TA-2584  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par 2015.gada 30.novembra neformālajā Kosmosa padomē izskatāmajiem jautājumiem"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  A.Kiopa  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-2590  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par 2015.gada 26.-27.novembra neformālajā Eiropas Savienības Ministru, kas atbildīgi par teritoriālās kohēzijas un pilsētu attīstības jautājumiem, padomē izskatāmajiem jautājumiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  I.Raugze  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
4.1.  TA-2585  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2015.gada 1.decembra sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos   Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile  A.Kiopa  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2588  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija 2015.gada 27.novembra Eiropas Savienības Ārlietu padomes sanāksmei Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos  Ārlietu ministrija  K.Gerhards  I.Burmistre M.Kreitus  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-2593  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Līgumslēdzēju pušu konferences 21.sesiju un Kioto protokola Līgumslēdzēju pušu sanāksmes 11.sesiju, kā arī Pakļautās izpildinstitūcijas (SBI) 43.sesiju, Zinātniskās un tehnoloģiskās konsultatīvās padomes (SBSTA) 43.sesiju un Īpašās darba grupas par Durbanas Paplašinātās rīcības platformu (ADP) 2.sesijas 12.turpinājumu Parīzē, Francijā, 2015.gada 30.novembrī – 11.decembrī"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola I.Prūse K.Krumholcs T.Paronjana   Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-2592  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Starptautiskās Telesakaru savienības Pasaules Radiosakaru konferenci"  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)   E.Beļskis  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-2594  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2015.gada 26.novembra sanāksmei   Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  A.Timofejeva R.Šņuka   Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-2596  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2015.gada 30.novembra sanāksmei   Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  Dz.Kauliņš  Izskatīts MK sēdē 
4.7.  TA-2597  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2015.gada 3.- 4.decembra sanāksmē izskatāmajos Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Jenča  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
5.1.  TA-2530  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Aizsardzības ministrijas sadarbību ar Amerikas Savienoto Valstu Vācijas Maršala fondu 2016.gadā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  P.Vaivars I.Pētersone-Godmane   Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2573  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskos apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-426/15 Pudāns  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  I.Kalniņš I.Liepa P.Vaivars I.Pētersone-Godmane    
5.3.  2015-397-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Rungainis pret Latviju"    K.Gerhards  K.Līce P.Vaivars I.Pētersone-Godmane    
5.4.  2015-396-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Vecbaštika un citi pret Latviju"    K.Gerhards  K.Līce P.Vaivars I.Pētersone-Godmane    
Skatīt protokolu