Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2015.gada 1.decembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - iekšlietu ministrs,

satiksmes ministra pienākumu izpildītājs
R.Kozlovskis

Rīgā, 2015.gada 26.novembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2015.gada 1.decembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-863
TA-2542 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicami atskaitījumi Privatizācijas aģentūrai par valsts īpašuma privatizāciju, valsts kapitāla daļu atsavināšanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, izveidojams un izlietojams rezerves fonds un veicami maksājumi valsts budžetā"  Pārresoru koordinācijas centrs  L.Straujuma    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-1023
TA-2486 
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" līdzekļu izlietojumu"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1024
TA-2582 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Jordānijas Hašimītu Karalistes valdības līgumu par vīzu prasības atcelšanu diplomātisko pasu turētājiem"  Ārlietu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-844
TA-2429 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.922 "Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-595
TA-2557 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek nodrošināta aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšana un atbildīgās institūcijas sniedz informāciju par aizsargātā lietotāja statusu"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-831
TA-2434 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Nacionālo bruņoto spēku, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts policijas, Valsts robežsardzes, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta un mobilizējamo civilās aizsardzības formējumu nodrošināšanu ar degvielu valsts apdraudējuma gadījumā"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-2570  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Gruzijas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-151
TA-729 
(atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 17.janvāra rīkojuma Nr.33 "Par valsts īpašuma objektu Jūrmalā, Kāpu ielā 155/157 un Vēsmas ielā 11, nodošanu privatizācijai" atcelšanu daļā"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-181
TA-1710 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 15.februāra rīkojuma Nr.93 "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai" atcelšanu daļā"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-867
TA-2445 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rundāles pagastā, Rundāles novadā, nodošanu Rundāles novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-868
TA-2446 
Rīkojuma projekts "Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-658
TA-2449 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-1124
TA-2439 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par pašvaldībām""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1130
TA-2437 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-980
TA-2471 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Atteku salā 2, Liepājā, nodošanu bez atlīdzības Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-960
TA-2466 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ezermalas ielā 2A, Liepājā, nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-2603  Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"   Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-998
TA-2325 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1211 "Noteikumi par ritošā sastāva būvi, modernizāciju, atjaunošanas remontu, atbilstības novērtēšanu un pieņemšanu ekspluatācijā""  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)     Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-921
TA-2340 
Noteikumu projekts "Nacionālās civilās aviācijas drošības komisijas nolikums"  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-964
TA-2490 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-963
TA-2488 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.228 "Noteikumi par preču zīmju reģistrācijas procedūras veidlapu paraugiem""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-984
TA-2505 
Noteikumu projekts "Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes locekļa amata pretendentu un locekļu atestācijas eksāmena kārtība"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-383
TA-2364 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Talsu novada Talsu pilsētā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-2551  Par Ministru kabineta 2015.gada 17.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.15 8.§) "Likumprojekts "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums"" 4.4., 4.5. un 4.7.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-928
TA-2474 
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai "Sirds siltuma darbnīca""  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-569
TA-2598 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2.pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-1060
TA-2583 
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Rīgas Amatniecības vidusskolai"  Izglītības un zinātnes ministrija  M.Seile    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-2648  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-2647  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Valsts fondēto pensiju likumā"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  TA-2646  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par privātajiem pensiju fondiem""  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  TA-2644  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Pakistānas Islāma Republikas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem"  Finanšu ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-582
TA-2288 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība""  Veselības ministrija  G.Belēvičs  S.Veide P.Princis S.Olsena K.Kļaviņa D.Mūrmane-Umbraško   Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-764
TA-2388 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumos Nr.134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu""  Veselības ministrija  G.Belēvičs  S.Veide P.Princis S.Olsena V.Dzērve-Tāluts K.Kļaviņa D.Mūrmane-Umbraško   Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-989
TA-2558 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Prasības uztura bagātinātājiem"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-823
TA-2242 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru"  Pārresoru koordinācijas centrs  L.Straujuma  V.Vesperis A.Grafs I.Olafsone K.Zariņa I.Liepa M.Limba J.Endziņš I.Olafsone   Izskatīts MK un atlikts 
2.5.  TA-2162  (jautājums tiks skatīts slēgtā daļā Zaļajā zālē) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūcijas padomes personālsastāvu"  Pārresoru koordinācijas centrs  L.Straujuma  V.Vesperis A.Grafs I.Olafsone K.Zariņa I.Liepa J.Endziņš I.Olafsone   Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-824
TA-2271 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes un padomes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus, un valdes locekļus valsts kapitālsabiedrībās, kurās ir izveidota padome"  Pārresoru koordinācijas centrs  L.Straujuma  V.Vesperis A.Grafs I.Olafsone K.Zariņa I.Liepa M.Limba J.Endziņš I.Olafsone   Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-2627  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.44 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.3.1.apakšaktivitāti "Stacionārās veselības aprūpes attīstība"""  Veselības ministrija  G.Belēvičs  E.Šadris   Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-2629  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas–Lietuvas starpvaldību pārrobežas sadarbības komisijā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  S.Cakuls I.Krieva I.Kravale K.Cirsis   Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-2635  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" konsultatīvo padomi"   Finanšu ministrija  J.Reirs  A.Dravniece A.Zitcere I.Liepa E.Šadris   Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  TA-2433  Konceptuālais ziņojums "Par valsts finansēta nevalstisko organizāciju fonda izveidi"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  K.Zonberga J.Apša S.Vēvere   Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-782
TA-2425 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Plāna projekts "Plāns par Eirokodeksa standartu uzlabošanas pasākumiem 2016.–2018.gadam"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  R.Špade  Izskatīts MK sēdē 
3.3.    (jautājuma izskatīšana uz divām nedēļām atlikta) Konceptuāls ziņojums "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā "Mērķarhitektūra v.1.0""    K.Gerhards  E.Šadris B.Kņigins   

Izskatīts MK un atlikts

IV. Informācija
4.1.  TA-2510  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvaldes ierēdņu tiešas darbības rezultātā atklātu noziedzīgu nodarījumu un palielinātiem valsts budžeta ieņēmumiem"  Finanšu ministrija  J.Reirs  E.Kriviša I.Liepa   Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2663  (jautājums tiks skatīts slēgtā daļā Zaļajā zālē) Informatīvais ziņojums "Par Klimata un enerģētikas politikas satvara laikposmam no 2020.gada līdz 2030.gadam ieviešanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola H.Rimša E.Šadris B.Kņigins A.Ozols J.Spiridonovs A.Timofejeva I.Skujiņa K.Krumholcs  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-2606  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par dalību starptautiskajā izstādē "EXPO 2017""  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola  J.Endziņš R.Aleksejenko   Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-802  Likumprojekts "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā"  Ministru prezidents  L.Straujuma  Ģ.Blumers J.Streļčenoks A.Borovkovs J.Jurašs L.Šikore M.Limba   Izskatīts MK sēdē 
5.2.    (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Informatīvais ziņojums "Ministru prezidenta ziņojums Saeimai par Latvijas nacionālo drošību"    L.Straujuma     

Izskatīts MK un atlikts

5.3.  SAN-1866
 
(jautājuma izskatīšana uz divām nedēļām atlikta) Atbildes projekts Latvijas Pašvaldību savienībai (par personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšana Latvijas pašvaldībās)  Pašvaldību savienība Latvijas  R.Kozlovskis    Izskatīts MK un atlikts 
5.4.  TA-2211  Informatīvais ziņojums "Par ministriju un centrālo valsts iestāžu avansu maksājumiem"   Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija  J.Reirs  D.Gulbe L.Jevčuka I.Liepa Ž.Zvaigzne   Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
6.1.  TA-2633  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības attīstības sadarbības ministru neformālo sanāksmi Luksemburgā 2015.gada 9.-10.decembrī  Ārlietu ministrija  J.Reirs  Z.Rožkalne  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-2651  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par divpusējām sarunām ar Eiropas Komisiju"  Ekonomikas ministrija  D.Reizniece-Ozola    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-2657  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes 2015.gada 7.decembra sanāksmē izskatāmajos Veselības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-2658  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2015.gada 7.decembra sanāksmē izskatāmajos Labklājības ministrijas un Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Labklājības ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-2662  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmei 2015.gada 3.-4.decembrī  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  T.Rinmane  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-2543  Informatīvais ziņojums "Par mobilo ierīču drošību un drošības risinājumiem"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  P.Vaivars I.Pētersone-Godmane  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-2605  Rīkojuma projekts "Par kandidāta apstiprināšanu Eiropas Savienības Vispārējās tiesas tiesneša amatam"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  R.Kronbergs D.Pelše P.Vaivars I.Pētersone-Godmane  Izskatīts MK sēdē 
8.3.  2015-407-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Krogertas pret Latviju"    J.Reirs  P.Vaivars K.Līce S.Kauliņa I.Pētersone-Godmane   

Izskatīts MK sēdē

8.4.  TA-2679  .  Satiksmes ministrija  R.Kozlovskis (satiksmes ministrs)     Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu