Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2016.gada 22.marta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - zemkopības ministrs
Jānis Dūklavs
Rīgā, 2016.gada 17.martā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2016.gada 22.martā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-489  Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-513  Rīkojuma projekts "Par starptautisko militāro mācību norises nodrošināšanu Latvijas teritorijā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-503  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumos Nr.824 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" projektu iesniegumu atlases otro kārtu un turpmākajām kārtām""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-17
TA-467 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa noteikumos Nr.181 "Norvēģijas finanšu instrumenta programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" īstenošanas kārtība""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-122
TA-427 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 23.septembra rīkojumā Nr.542 "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-483  Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienestam sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem"   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-524  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 17.marta rīkojumā Nr.115 "Par Latvijas pārstāvju iecelšanu Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdē""   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-310  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 2.februāra rīkojumā Nr.52 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-510  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Rīkojuma projekts "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centram "Mucenieki""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  N.Vagalis I.Liepiņš K.Ozoliņa M.Heniņa   Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-51
TA-479 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 21.maija noteikumos Nr.194 "Izglītības programmu minimālās prasības arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai""   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1299
TA-429 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-89
TA-495 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra noteikumos Nr.47 "Noteikumi par speciālajām profesijām, kurās privāto pensiju fondu pensiju plānos norādītais strādājošo pensijas vecums var būt mazāks par 55 gadiem""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-1314
TA-511 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" 6.1.4.1.pasākuma "Rīgas ostas un Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklā" īstenošanas noteikumi"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-1348
TA-457 
Noteikumu projekts "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1349
TA-458 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.jūlija noteikumos Nr.298 "Kārtība, kādā pārtraucama sabiedrisko pakalpojumu sniegšana""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-391  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-482  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-484  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra noteikumos Nr.59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-1074
TA-296 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.295 "Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-1354
TA-360 
Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" vispārējo stratēģisko mērķi un tās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-578  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 15.marta rīkojumā Nr.218 "Par Latvijas Republikas delegāciju Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas pavasara sanāksmē Vašingtonā 2016.gada 15.-17.aprīlī""   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-462  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.44 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.3.1.apakšaktivitāti "Stacionārās veselības aprūpes attīstība"""  Veselības ministrija  G.Belēvičs  I.Liepa A.Čakša M.Ignatovičs  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-488  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.576 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu"""  Veselības ministrija  G.Belēvičs  D.Mūrmane- Umbraško A.Cīrule  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-487  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.766 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otro, trešo, ceturto un piekto kārtu"""  Veselības ministrija  G.Belēvičs  D.Mūrmane- Umbraško A.Cīrule  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-492  Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma Purvciema ielā 4, Rīgā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – Austrumu maģistrāles posma izbūves nodrošināšanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  E.Kāpostiņš  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-552  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 7.decembra rīkojumā Nr.768 "Par valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūcijas padomes personālsastāvu""   Pārresoru koordinācijas centrs  M.Kučinskis  V.Vesperis  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  TA-535  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-537  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.614 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.4.2.apakšaktivitāti "Mezanīna aizdevumi un nodrošinājuma garantijas saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai"""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  TA-538  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.238 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.4.1.apakšaktivitāti "Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai"""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  TA-536  (jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumos Nr.200 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  R.Aleksejenko A.Ozols E.Babris G.Silovs I.Liepa  Izskatīts MK un atlikts 
2.10.  VSS-827
TA-526 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.685 "Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi""  Veselības ministrija  G.Belēvičs  J.Vētra M.Belova A.Šilovs I.Grigorjeva L.Treimane  Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-1042
TA-132 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Konceptuāls ziņojums "Priekšlikumi izmaiņām minimālās mēneša darba algas noteikšanas un pārskatīšanas procesā"  Labklājības ministrija  J.Reirs  I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-173  Informatīvais ziņojums "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbību no 2015.gada 1.jūlija līdz 31.decembrim"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  M.Kučinskis  J.Streļčenoks  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-421  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju progresu līdz 2015.gada 31.decembrim"   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Eberhards D.Rancāne E.Šadris  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-390  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par 2015.gada valsts pamatbudžeta ieņēmumiem un valsts pamatbudžeta izpildi, ilgtermiņa stabilizācijas rezerves ienākumiem, finanšu darījumiem un ar tiem saistītajiem maksājumiem un no ilgtermiņa stabilizācijas rezerves finansētajiem pasākumiem"   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  L.Kļaviņa N.Sakss G.Trupovnieks  Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-119  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (skatīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par tarifu, kas saistīti ar maksājumu kontu, salīdzināšanas mehānisma izveidi"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Dravniece A.Zitcere I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-472  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par statusu un rīcības plānu atbalstam agrīni skolu pametušajiem jauniešiem"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  S.Šmīdlere  Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-347  Informatīvais ziņojums "Par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē gadījumiem, to izplatību un dinamiku 2014.gadā"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-588  (2015.) Atbildes projekts tiesībsargam (par apsardzes darbinieku apmācības un sertifikācijas efektivitāti)  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-529  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 26.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0121   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  I.Liepa J.Salmiņa R.Auziņš   Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-531  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 26.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0119   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  I.Liepa A.Dravniece   Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-474  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 10.februāra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/0279   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
6.4.    Par Ministru kabineta 2016.gada 23.februāra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.9 24.§) "Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.5 "Par Klimata un enerģētikas politikas satvara laikposmam no 2020.gada līdz 2030.gadam ieviešanu attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu"" doto uzdevumu izpildi    K.Gerhards E.Rinkēvičs J.Dūklavs U.Augulis A.Ašeradens  A.Ozols A.Ozola T.Paronjana I.Skujiņa   

Izskatīts MK sēdē

VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-481  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas pārstāvību tiesvedībās"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  I.Liepa L.Vucēne  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-334  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par Ministru kabineta 2013.gada 23.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.23 44.§) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijai piešķirto emisijas kvotu pārdošanu"" 3. un 5.punktā dotā uzdevuma izpildi  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-547  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Jansone  Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-549  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par civilo ekspertu dalības laika pagarināšanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Jansone  Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-534  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par divpusējām sarunām ar Eiropas Komisiju"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  Č.Gržibovskis  Izskatīts MK sēdē 
7.6.  TA-573  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas iemaksu Bēgļu atbalsta mehānismā Turcijai (Facility for Refugees in Turkey)"   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  I.Skujiņa  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-476  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par 2015.gadā veiktajām darbībām ar valsts materiālajām rezervēm"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  Ē.Ivanovs  Izskatīts MK sēdē 
8.2.  TA-490  Dienesta vajadzībām  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
8.3.  2016-77-k,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par kritiskās infrastruktūras kopumu"    R.Kozlovskis     

Izskatīts MK sēdē

8.4.  2016-59-s (2015.),    E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu