Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2016.gada 29.marta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2016.gada 24.martā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2016.gada 29.martā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-544  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Kopīgajā Latvijas – Flandrijas komisijā"   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-545  Rīkojuma projekts "Par Latvijas puses pārstāvju grupu Apvienotajā Latvijas Republikas valdības – Beļģijas franču kopienas un Valonijas reģiona komisijā"   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1208
TA-263 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā un 13.pantā un Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma 5., 6., 7. un 8.pantā paredzētajiem pārkāpumiem"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-577  Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2016.gada 1.aprīļa līdz 30.jūnijam"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1254
TA-342 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1253
TA-344 
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-46
TA-367 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  D.Gulbe K.Kinča  Izskatīts MK un atlikts 
1.8.  VSS-68
TA-528 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1238 "Eiropas Savienības fondu ieviešanas uzraudzības un izvērtēšanas kārtība""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-115
TA-560 
Noteikumu projekts "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā speciālās izglītības iestādei piešķir speciālās izglītības attīstības centra statusu"  Izglītības un zinātnes ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-92
TA-446 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Katlu māja 2", Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā, nodošanu bez atlīdzības Aizputes novada pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1200
TA-485 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" īstenošanas noteikumi"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1324
TA-374 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-69
TA-377 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-71
TA-563 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.468 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2.pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošanas noteikumi"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-7
TA-438 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3.pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-70
TA-533 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.835 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1.pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-110
TA-449 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija noteikumu Nr.649 "Par Saprašanās memorandu starp Eiropas Komisiju un Latvijas Republikas Satiksmes ministriju par kvalitātes un drošības prasību savietojumu ar sTESTA tīklu, kas tiek nodrošināts IDABC programmas ietvaros" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Satiksmes ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-37
TA-442 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-877
TA-576 
Noteikumu projekts "Lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un zemes gabalu, kas nav izmantoti īpašuma tiesību atjaunošanai, piederību vai piekritību pieņemšanas kārtība"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-1347
TA-383 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pašvaldībām 2016.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei un uzturēšanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-1049
TA-459 
Noteikumu projekts "Noteikumi par atkritumu poligona slēgšanas un rekultivācijas un slēgta atkritumu poligona monitoringa un uzturēšanas izmaksu noteikšanu, iemaksu aprēķināšanu un ieskaitīto līdzekļu uzkrāšanas un izlietošanas uzraudzību"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-506  Par Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.1 39.§) "Informatīvais ziņojums "Par 2011.gada neto zaudējumu apmēru un rašanās cēloņiem VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" un VAS "Elektroniskie sakari" un priekšlikumiem turpmākai rīcībai"" 2.2.apakšpunkta atzīšanu par spēku zaudējušu  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-518  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-317  Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Inovācija""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-612  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts kapitālsabiedrību padomju veidošanu"  Pārresoru koordinācijas centrs  M.Kučinskis  E.Stankevičs A.Leitāne- Šķēle  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-614  (jautājums tiks skatīts Slēgtajā daļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumos Nr.280 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.2.2.apakšaktivitāti "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai"""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  R.Aleksejenko G.Silovs A.Ozols E.Babris I.Šate A.Rāviņš R.Vectirāne E.Moiseja G.Cauna   Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-611  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par humānās palīdzības sniegšanu Grieķijai migrācijas krīzes risināšanai"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  M.Baltmanis  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-227  Informatīvais ziņojums "Par sadarbību ar Starptautisko Rekonstrukcijas un attīstības banku augstākās izglītības institūciju pārvaldības pilnveidei augstākās izglītības modernizācijai"  Izglītības un zinātnes ministrija  A.Ašeradens  A.Kiopa A.Leitāne- Šķēle E.Martinsons L.Treimane  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-2906  (2015.) Informatīvais ziņojums par Saeimas Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par valstij piederošo 75% bankas "Citadele" akciju pārdošanas procesa virzību, pārdošanas cenas un tālākpārdošanas aizlieguma termiņa noteikšanas kritērijiem, akciju pārdošanas līgumā ietvertajiem noteikumiem, izdevumiem pārdošanas konsultantiem un sabiedrisko attiecību pakalpojumiem pārdošanas procesā galaziņojumā dotajiem uzdevumiem  Saeimas Parlamentārās izmeklēšanas komisija  Dz.Rasnačs  L.Medina I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
4.1.  TA-602  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Padomes lēmumu par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Nolīgumu starp Eiropas Savienību, Islandi, Lihtenšteinas Firstisti un Norvēģijas Karalisti par EEZ finanšu mehānismu laikposmam no 2014.gada līdz 2021.gadam, Nolīgumu starp Norvēģijas Karalisti un Eiropas Savienību par Norvēģijas finanšu mehānismu laikposmam no 2014.gada līdz 2021.gadam, Nolīguma starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Norvēģijas Karalisti papildprotokolu un Nolīguma starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Islandi papildprotokolu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  E.Šadris A.Leitāne- Šķēle  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
5.1.  TA-521  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Pārskats par Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienības Tiesas un Vispārējās tiesas lietās no 2015.gada 1.marta līdz 2016.gada 29.februārim"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  D.Pelše  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1171  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) (2015.) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta pārstāvības nodrošināšanu"   Satversmes tiesa  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-607  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par grozījumiem valsts galvotajā 2011.gada 9.jūnija aizdevuma līgumā Nr.JE11050, kas noslēgts starp SIA "Latvijas Piens" un AS "SEB banka""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  J.Pone A.Skudra V.Siksnis  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
6.1.  TA-569  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par pamatnostādņu "Latvijas kiberdrošības stratēģija 2014. - 2018.gadam" rīcības plānojumā noteikto uzdevumu izpildes gaitu"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  E.Neimane   Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-555  Dienesta vajadzībām  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-556  Dienesta vajadzībām  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-557  Dienesta vajadzībām  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
6.5.  2016-81-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Dāvidsons un Savins pret Latviju"    E.Rinkēvičs  K.Līce   

Izskatīts MK sēdē

6.6.  2016-80-s,  Informatīvais ziņojums "Par Satversmes aizsardzības biroja darbību 2015.gadā"    Dz.Rasnačs  J.Maizītis   

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu