Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2016.gada 19.aprīļa sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2016.gada 14.aprīlī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2016.gada 19.aprīlī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-491  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Francijas Republikas valdības vienošanos par sadarbību aizsardzības jomā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-4
TA-579 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1418 "Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra nolikums""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-219
TA-719 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām ārvalstīs"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1240
TA-571 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.602 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem), valsts tiešās pārvaldes amatpersonām (darbiniekiem), karavīriem, prokuroriem un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtību""  Ārlietu ministrija  A.Ašeradens (AM)    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-638  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Apvienoto Arābu Emirātu valdības līgumu par ekonomisko sadarbību"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-693
TA-464 
Noteikumu projekts "Noteikumi par energoefektivitātes prasībām reģistrēta energoapgādes komersanta valdījumā esošām centralizētām siltumapgādes sistēmām un to atbilstības pārbaudes kārtību"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-15
TA-591 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1322
TA-543 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par grāmatvedību""  Finanšu ministrija  J.Dūklavs (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-173
TA-659 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumos Nr.784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā""  Finanšu ministrija  J.Dūklavs (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-1078
TA-376 
Noteikumu projekts "Ugunsdrošības noteikumi"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-73
TA-550 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 11.jūlija noteikumos Nr.584 "Valsts policijas koledžas nolikums""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-155
TA-599 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 20.novembra rīkojumā Nr.550 "Par finansējuma precizēšanu, kas paredzēts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Cēsu ugunsdzēsības depo telpu Ata Kronvalda ielā 52, Cēsīs, un Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes telpu Daugavpils cietoksnī nomas maksai, aprīkojuma iegādei un uzturēšanas izdevumu segšanai""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-144
TA-623 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 14.septembra rīkojumā Nr.452 "Par Latvijas Republikas pilnvarotajiem robežas pārstāvjiem""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-671  Par Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.20 46.§) "Informatīvais ziņojums "Par izmēģinājumprojekta "Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem valsts vai pašvaldību dibinātās izglītības iestādēs" īstenošanu"" 3.3.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi  Labklājības ministrija  K.Šadurskis (LM)    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1067
TA-378 
Likumprojekts "Grozījumi Pasta likumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-20
TA-343 
Noteikumu projekts "Noteikumi par oficiālās statistikas datu apkopošanu par pasažieru regulārajiem komercpārvadājumiem ar autobusiem"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-678  Noteikumu projekts "Noteikumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras tīkla pārskata saturu"   Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-679  Noteikumu projekts "Noteikumi par grāmatvedības uzskaites informāciju, kas pēc pieprasījuma iesniedzama Valsts dzelzceļa administrācijai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-1345
TA-326 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts "Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā"  Tieslietu ministrija  D.Melbārde (TM)    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-187
TA-639 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.191 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" īstenošanas kārtība""  Tieslietu ministrija  D.Melbārde (TM)    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-575  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par maksātnespējas procesa administratora darbības pārskatu un tā aizpildīšanas kārtību"  Tieslietu ministrija  D.Melbārde (TM)    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-216
TA-682 
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā"  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-182
TA-700 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumos Nr.220 "Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās""  Veselības ministrija  G.Belēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-642  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.599 "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-694  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-85
TA-502 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu zinātniskā institūta "Agroresursu un ekonomikas institūts" īpašumā"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-13
TA-726 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Sprādzienbīstamā vidē lietojamo iekārtu un aizsargsistēmu noteikumi"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-1013
TA-704 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi"   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-735  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu drošuma noteikumi"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  I.Bērziņa  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-227
TA-684 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības Ogres novada pašvaldības īpašumā"   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  A.Leitāne- Šķēle  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-741  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"  Tieslietu ministrija  D.Melbārde (TM)  E.Baklāne- Ansberga M.Sprindžuks A.Leitāne- Šķēle A.Kaļāne I.Bērziņa L.Ūbele P.Leiškalns  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-756  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-669  Informatīvais ziņojums "Par Jauniešu garantijas īstenošanas progresu"   Labklājības ministrija  K.Šadurskis (LM)    Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-554  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Nodarbinātības apakškomisijai (par patvēruma meklētāju un bēgļu integrācijas pasākumu plāna īstenošanu valstī)  Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Nodarbinātības apakškomisija  R.Kozlovskis  A.Leitāne- Šķēle I.Bērziņa  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-626  Atbildes projekts Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai (par Saeimas paziņojuma "Par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu kvalitatīvu vispārējās izglītības iestāžu tīklu un risinātu ar izglītojamo telpisko mobilitāti (izglītības iestādes fizisku pieejamību) saistītās problēmas" 1. un 2.punktā dotā uzdevuma izpildi)  Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-716  Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu, un par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienība noslēgtu Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu  Labklājības ministrija  K.Šadurskis (LM)  L.Āboliņa V.Boļšakova I.Elksne   Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-752  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2016.gada 21.aprīļa sanāksmei   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  T.Rinmane  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-760  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par 2016.gada 22.aprīļa Euro grupas un neformālajā 2016.gada 22.-23.aprīļa Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"  Finanšu ministrija  J.Dūklavs (FM)  N.Sakss I.Bērziņa  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-765  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 25.februāra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/0317   Satiksmes ministrija  U.Augulis  J.Eiduks  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-2420  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (2015.) Par Augstākās tiesas Civillietu departamenta 2015.gada 28.decembra blakus lēmumu civillietā Nr.C30504912  LR Augstākā tiesa  R.Kozlovskis  H.Rozēns A.Baranovskis J.Bekmanis  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-763  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas pievienošanās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai (OECD) procesu un Latvijas Republikas valdības noslēguma paziņojumu, Latvijas Republikai pieņemot OECD dalībvalsts saistības"  Ārlietu ministrija  A.Ašeradens (AM)  R.Trokša  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.    Par Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.20 55.§) 13.punkta izpildi    R.Bergmanis     

Izskatīts MK sēdē

7.2.  TA-742  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lattelecom" un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Mobilais Telefons" kapitāla daļu pārvaldīšanu"   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  V.Loginovs I.Pētersone- Godmane I.Bērziņa I.Skujiņa Dž.Innusa I.Aleksandroviča S.Ābrama J.Račko K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu