Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2016.gada 3.maija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā -

zemkopības ministrs
Jānis Dūklavs 

Rīgā, 2016.gada 28.aprīlī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2016.gada 3.maijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-273
TA-778 
Likumprojekts "Par Protokolu par Melnkalnes pievienošanos Ziemeļatlantijas līgumam"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-736  Rīkojuma projekts "Par Rīgas konferencei un citu pasākumu organizēšanai piešķirtā finansējuma izmantošanu"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-777  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-771  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1065 "Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-772  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 13.maija noteikumos Nr.241 "Noteikumi par mezanīna aizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1249
TA-749 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.6.pasākuma "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" īstenošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-174
TA-731 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr.1245 "Kārtība, kādā tiek veikta informācijas apmaiņa nodokļu jomā starp Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm un ārvalstu kompetentajām iestādēm, ar kurām ir noslēgti Latvijas Republikas Saeimas apstiprināti starptautiskie līgumi""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-837  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku ikgadējā sanāksmē Londonā 2016.gada 11. un 12.maijā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-130
TA-630 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības Mežciema ielā 26, Mežciemā, Carnikavas novadā, valstij piederošo 2/5 domājamo daļu nodošanu Carnikavas novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-5
TA-646 
Noteikumu projekts "Latvijas Republikas valsts robežas joslas iekārtošanas un uzturēšanas noteikumi"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1320
TA-622 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-849
TA-790 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.3.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi" īstenošanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-189
TA-728 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2016./2017.mācību gadā"   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-979
TA-551 
Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas un Rīgas Tehniskās universitātes valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-1178
TA-675 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.561 "Invalīdu lietu nacionālās padomes nolikums""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-111
TA-574 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 29.decembra noteikumos Nr.489 "Dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu) valsts reģistrācijas un uzskaites kārtība""   Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-127
TA-795 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1.pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" īstenošanas noteikumi"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  I.Aleksandroviča L.Austrupe E.Šadris  Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-610  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.februāra rīkojumā Nr.76 "Par darba grupas izveidi""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-107
TA-670 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.820 "Kārtība, kādā pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, operatīvās darbības subjekti, valsts drošības iestādes, prokuratūra un tiesa pieprasa un elektronisko sakaru komersants nodod saglabājamos datus, kā arī kārtība, kādā apkopo statistisko informāciju par saglabājamo datu pieprasījumiem un to izsniegšanu""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-40
TA-701 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumos Nr.572 "Noteikumi par personas datu aizsardzības speciālista reģistrācijas iesnieguma un iesnieguma par personas datu aizsardzības speciālista izslēgšanu no Datu valsts inspekcijas reģistra veidlapu paraugiem""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-112
TA-714 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra noteikumos Nr.143 "Kārtība, kādā publiskos dokumentus pārvērš elektroniskā formā""   Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-1333
TA-203 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Rēzeknes novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-168
TA-705 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1050 "Sabiedrības veselības aizsardzības pasākumu veikšanas kārtība""   Veselības ministrija  U.Augulis (VM)    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-217
TA-831 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumos Nr.610 "Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji""  Veselības ministrija  U.Augulis (VM)    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-2140  (2015.) Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma Purvciema ielā 6, Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām - Austrumu maģistrāles posma no Ieriķu ielas līdz Vietalvas ielai izbūves nodrošināšanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-185
TA-708 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.367 "Nacionālais numerācijas plāns""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-900
TA-689 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo domājamo daļu no nekustamā īpašuma Vecpilsētas ielā 2, Jelgavā, nodošanu Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-136
TA-656 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.septembra noteikumos Nr.506 "Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-137
TA-647 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.493 "Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  TA-829  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 4.augusta noteikumos Nr.455 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā"" īstenošanai"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK un atlikts 
1.31.  VSS-242
TA-834 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumos Nr.1029 "Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa - Turaidas muzejrezervāta - publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-24
TA-844 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-874  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-1176
TA-729 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Konceptuāls ziņojums "Par politikas alternatīvu veidošanu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas problēmas risināšanai, lai nodrošinātu 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" ieviešanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  S.Šmīdlere I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-710
TA-668 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Plāna projekts "Pieaugušo izglītības pārvaldības modeļa ieviešanas plāns 2016.–2020.gadam"   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  TA-730  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās darbu 2015.gadā"   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  K.Līce  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-208
TA-775 
Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" līdzfinansētā projekta "Labās prakses un pieredzes apmaiņa konkurences tiesību, tirgus uzraudzības, akreditācijas un standartizācijas jautājumos" īstenošanai"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  I.Apsīte G.Zadraks I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-878  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Transatlantisko tirdzniecības un investīciju partnerību starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  M.Kreitus M.Engelbrehta  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-881  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru 2016.gada 12.maija sanāksmei   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  Z.Rožkalne  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-793  (saņemta Ministru prezidenta biedra, ekonomikas ministra vēstule par jautājuma atsaukšanu) Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrību "Latvijas kuģniecība""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  K.Lore V.Loginovs  Izskatīts MK un atlikts 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-828  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības aktuālajiem jautājumiem"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  A.Pildegovičs K.Našeniece K.Brusbārdis J.Citskovskis  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  2016-112-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Kvasņevskis un citi pret Latviju"    E.Rinkēvičs  K.Līce A.Pildegovičs J.Citskovskis   

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu