Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2016.gada 2.augusta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - finanšu ministre
Dana Reizniece-Ozola
Rīgā, 2016.gada 28.jūlijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2016.gada 2.augustā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-514
TA-1382 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 19.novembra noteikumos Nr.1317 "Noteikumi par speciālo līdzekļu veidiem un kārtību, kādā karavīri un zemessargi glabā, nēsā un lieto speciālos līdzekļus""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-567
TA-1485 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām ārvalstīs"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-388
TA-1395 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Latvijas Banku""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-389
TA-1387 
Likumprojekts "Grozījums Apsardzes darbības likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-211
TA-1169 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-1404  (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1516 "Publisko iepirkumu elektronisko izziņu noteikumi""   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-390
TA-1349 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Rundāles pils muzejs" Rundāles pagastā, Rundāles novadā, zemes vienības daļas nodošanu Rundāles novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-473
TA-1477 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 22.marta noteikumos Nr.162 "Noteikumi par kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienestam sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-157
TA-1287 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.130 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-446
TA-1514 
Noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.552 "Ielūgumu apstiprināšanas un uzaicinājumu noformēšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-1564  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.249 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Bergmanis (IZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-11
TA-1236 
Noteikumu projekts "Šaušanas instruktoru sertificēšanas noteikumi"   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Bergmanis (IZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-1417  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.marta rīkojumā Nr.169 "Par Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvu""   Izglītības un zinātnes ministrija  R.Bergmanis (IZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-1471  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 30.jūlija rīkojumā Nr.349 "Par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomi""  Kultūras ministrija  A.Čakša (KM)    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-482
TA-1388 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-457
TA-1542 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību" īstenošanas noteikumi"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-382
TA-1444 
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības pasākumu nodrošināšanai" līdzekļu izlietojumu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-317
TA-1503 
Noteikumu projekts "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-318
TA-1505 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.47 "Noteikumi par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešamās informācijas sniegšanas kārtību un apjomu""   Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-38
TA-1279 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija noteikumos Nr.451 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-39
TA-1280 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.737 "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību""   Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-1289  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 7.novembra rīkojumā Nr.537 "Par komisijas izveidi PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-357
TA-1451 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta noteikumos Nr.675 "Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis""   Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-466
TA-1352 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.8 Viršu ielā 6, Liepājā, nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  U.Augulis (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-133
TA-1366 
Rīkojuma projekts "Par atmežošanu nekustamajā īpašumā "Vēja vārti", Vārzas ciems, Skultes pagasts, Limbažu novads"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  U.Augulis (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-481
TA-1558 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas" 5.4.1.1.pasākuma "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās" īstenošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  U.Augulis (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-550
TA-1424 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 13.augusta noteikumos Nr.580 "Latvijas Veterinārārstu biedrības valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-485
TA-1519 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.307 "Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-380
TA-1586 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā "Rīga"" īstenošanas noteikumi"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  TA-1572  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumos Nr.590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-413
TA-1486 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amata pretendentu pieteikšanās nosacījumi un kārtība, kā arī pretendentu atlases un vērtēšanas kārtība"   Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  M.Kučinskis  J.Volberts I.Jurča A.Strīķeris A.Borovkovs  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1526  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  A.Čakša (KM)    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-1557  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā. Mērķarhitektūra 2.0"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  U.Augulis (VARAM)  E.Beļskis U.Bisenieks L.Marnauza I.Jankova A.Leitāne-Šķēle  Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  TA-1187  Konceptuāls ziņojums "Par Mežaparka Lielās estrādes Ostas prospektā 11, Rīgā, būvniecību"  Kultūras ministrija  A.Čakša (KM)  O.Burovs  Izskatīts MK sēdē 
IV. Informācija
4.1.  VSS-560
TA-1469 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Nacionālā kino centra projekta "Baltijas jūras dokumentālo filmu forums" īstenošanu"  Kultūras ministrija  A.Čakša (KM)    Izskatīts MK sēdē 
4.2.  VSS-276
TA-1484 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu tiesību komitejas noslēguma apsvērumos Latvijai izteikto rekomendāciju izpildes nodrošināšanu līdz 2021.gadam"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
4.3.  VSS-506
TA-1531 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta saistību uzņemšanos Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" līdzfinansētā projekta nodarbinātības jomā īstenošanai"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-1544  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas sadalījumu 2017.-2019.gadam"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  B.Banga  Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-1595  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par dienesta pienākumu izpildes laika organizēšanu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs un Ieslodzījuma vietu pārvaldē"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta
5.1.  TA-1292  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma novēršanas un apkarošanas sistēmas darbības efektivitātes palielināšanu)  Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija  D.Reizniece- Ozola  J.Plūme T.Trubača A.Leitāne-Šķēle  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1434  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Juridiskajai komisijai (par grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā)  Saeimas Juridiskā komisija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
5.3.  VSS-654
TA-1620 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-1466  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Instrukcijas projekts "Instrukcija par bezpilota gaisa kuģu vai tādu lidaparātu piespiedu nosēdināšanu vai iznīcināšanu, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi, un incidenta apstākļu noskaidrošanu"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  J.Karlsbergs E.Svarenieks  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  VSS-23
TA-1573 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1559  Informatīvais ziņojums "Par atbildīgo institūciju rīcību saistībā ar publiski izskanējušo informāciju par "Panamas dokumentiem""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  J.Salmiņa J.Krūmiņa D.Dubova K.Mežals D.Veidemane I.Jurča  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-1989  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (2015.) Paskaidrojuma projekts par apelācijas sūdzību Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai civillietā Nr.C30430715  Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa  D.Reizniece- Ozola  A.Zitcere  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
7.1.  TA-1591  Informatīvais ziņojums "Par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2017.-2019.gadā"   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  L.Kļaviņa I.Vasaraudze D.Stikuts J.Kekļa N.Sakss G.Trupovnieks I.Šņucins K.Bāra J.Plūme T.Trubača J.Platais K.Zariņa I.Aleksandroviča A.Pildegovičs E.Turka L.Meņģelsone I.Kiukucāne P.Leiškalns M.Bitāns E.Kušners E.Palma-Jansone  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1594  Informatīvais ziņojums "Fiskālo risku deklarācija"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  L.Kļaviņa N.Sakss G.Trupovnieks J.Platais K.Zariņa I.Aleksandroviča A.Pildegovičs E.Turka L.Meņģelsone I.Kiukucāne P.Leiškalns M.Bitāns E.Kušners E.Palma-Jansone  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-1610  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par iespējām palielināt ieņēmumus"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  I.Šņucins S.Āmare-Pilka J.Salmiņa K.Bāra A.Birums E.Zarakovskis D.Robežniece J.Platais K.Zariņa I.Aleksandroviča T.Vectirāns A.Pildegovičs E.Turka L.Meņģelsone I.Kiukucāne P.Leiškalns M.Bitāns E.Kušners E.Palma-Jansone  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (I)
8.1.    (iekļauts papildus) Par ministriju aktuālajiem uzdevumiem    M.Kučinskis     
Skatīt protokolu