Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2016.gada 23.augusta sēdes darba kārtība - sēdes sākums plkst.13.00

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2016.gada 18.augustā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2016.gada 23.augustā
plkst. 13:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-2
TA-1174 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījums Valsts pārvaldes iekārtas likumā"  Aizsardzības ministrija  K.Šadurskis (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-53
TA-1455 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Stendes ielā 8, Rīgā, pārdošanu"   Aizsardzības ministrija  K.Šadurskis (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-533
TA-1524 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-288
TA-1474 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.312 "Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-374
TA-1449 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-1688  Likumprojekts "Grozījums Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-587
TA-1534 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-458
TA-1536 
Rīkojuma projekts "Par valsts zemes vienības nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-200
TA-1479 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-1539  Par Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra sēdes protokola (prot. Nr.80 50.§) "Par Ministru kabineta 2008.gada 18.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.18 7.§) "Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"" un rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-843
TA-1626 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.septembra noteikumos Nr.639 "Kārtība, kādā iekļauj, labo un dzēš ziņojumus Šengenas informācijas sistēmā, kā arī nodrošina papildinformācijas pieejamību SIRENE Latvijas birojam, un kārtība, kādā institūcijas un iestādes apmainās ar papildinformāciju""  Iekšlietu ministrija  J.Reirs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-563
TA-1624 
Noteikumu projekts "Noteikumi par izmitināšanas centrā ievietotajam aizturētajam ārzemniekam garantēto veselības aprūpes pakalpojumu apjomu un to saņemšanas kārtību"  Iekšlietu ministrija  J.Reirs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-315
TA-1602 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.93 "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi, kura atvaļināta no dienesta sakarā ar noteiktajām prasībām neatbilstošu veselības stāvokli, saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus""  Iekšlietu ministrija  J.Reirs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-565
TA-1680 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"  Iekšlietu ministrija  J.Reirs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-1523  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets" peļņas daļu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-507
TA-1679 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1478 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto un brīvprātīgo iemaksu objekta minimālo un maksimālo apmēru""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-1720  Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"   Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-1685  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-690
TA-1621 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.873 "Noteikumi par vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) kvalifikācijas un vilces līdzekļa vadīšanas tiesību iegūšanu""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-828
TA-1584 
Rīkojuma projekts "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu radioaktīvo atkritumu glabātavai "Radons" Baldones novada Baldones pagasta teritorijā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-1488  Par Ministru kabineta 2015.gada 1.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 34.§) "Informatīvais ziņojums "Zemes politikas pamatnostādņu 2008.-2014.gadam gala ietekmes novērtējums"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņa pagarināšanu  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-549
TA-1608 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 10.septembra noteikumos Nr.768 "Prasības veterinārmedicīniskās prakses iestādēm un veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējiem, to reģistrācijas un reģistrācijas anulēšanas kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-551
TA-1612 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.245 "Zemkopības ministrijas nolikums""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-1712  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.783 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-1713  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumos Nr.1026 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija"""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-1737  (jautājuma izskatīšana tiek atlikta) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK un atlikts 
1.27.  TA-1739  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-681
TA-1660 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-1758  (jautājuma izskatīšana tiek atlikta) (iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Grozījumi Elektronisko identifikācijas karšu koncepcijā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK un atlikts 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1725  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par Ievas Jaunzemes pārcelšanu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-647
TA-1696 
Rīkojuma projekts "Par elektrotīklu pārvades savienojuma "Igaunijas-Latvijas trešais 330 kV starpsavienojums" pārbūvei un jaunbūvei paredzētās darbības akceptu"   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-648
TA-1697 
Rīkojuma projekts "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu elektrotīklu pārvades savienojumam "Igaunijas-Latvijas trešais 330 kV starpsavienojums""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-1640  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 20.augusta rīkojumā Nr.433 "Par speciālās starpdisciplinārās komisijas izveidi Valsts drošības komitejas dokumentu izpētei""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  A.Kiopa E.Eglāja-Kristsone I.Poikāns G.Zelmenis A.Leitāne-Šķēle L.Treimane M.Dātavs M.Brūnava  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-1374  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Informācija par situāciju vispārējās izglītības pieejamības un kvalitātes nodrošināšanā"   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  E.Papule  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1661  (jautājums tiks skatīts slēgtajā daļā Zaļajā zālē) Informatīvais ziņojums "Par projekta "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas" sagatavošanas progresu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  I.Aleksandroviča A.Vanaga D.Rancāne S.Lāma B.Kņigins K.Zariņa E.Rītiņa G.Kuļikovskis E.Palma-Jansone O.Bogdanova A.Staltmanis M.Kauliņš J.Kirkovalds S.Lāma M.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-492
TA-1478 
Informatīvais ziņojums "Par nacionālajā procedūrā piešķirto patentu kvalitātes uzlabošanas pasākumiem"  Tieslietu ministrija  K.Gerhards (TM)  L.Medina S.Laganovskis G.Ramāns  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  VSS-477
TA-1710 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" līdzfinansētā projekta "Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas organizēšana pirms slimnīcas etapā atbilstoši Ziemeļeiropas labākajai praksei" īstenošanai"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-1747  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par finansiālā nodrošinājuma nepieciešamību Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmu pielāgošanai saistībā ar samazinātu sodu sistēmas ieviešanu pirmreizējas maznozīmīgas pārdeklarēšanas gadījumos" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  I.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-1749  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Āfrikas cūku mēra uzraudzības un apkarošanas programmas īstenošanu un Pārtikas un veterinārā dienesta kapacitāti Āfrikas cūku mēra uzraudzības un izplatības ierobežošanas nodrošināšanai"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  K.Lamberga A.Šņepsts A.Briņķe  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
4.1.  TA-1411  Par Ministru kabineta 2016.gada 2.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 38.§) "Par informatīvo ziņojumu "Par Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.18 68.§) "Par militārās pieredzes un kaujas pieredzes gūšanas ierobežošanas pasākumiem" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  G.Arāja I.J.Mihailovs D.Papāns A.Vanaga I.Aire D.Trofimovs  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1746  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" reorganizāciju" un rīkojuma projekts "Par valsts līdzdalības iegūšanu akciju sabiedrībā "Conexus Baltic Grid""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  J.Stinka K.Lore O.Bogdanova A.Vanaga I.Aire  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu