Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2017.gada 9.maija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2017.gada 3.maijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2017.gada 9.maijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-241
TA-863 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.928 "Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi""  Ministru prezidents  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-329
TA-831 
Noteikumu projekts "Par Vienošanos par 2010.gada 20.decembra Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu grozījumiem"  Ārlietu ministrija  K.Šadurskis (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1287
TA-1327 
(atbalstīts MKK) (2016.) Noteikumu projekts "Pārējo inženierbūvju būvnoteikumi"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-122
TA-608 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 3A, Bauskā, Bauskas novadā, nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-744  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-669  Par Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.67 106.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera" turpmākas darbības priekšlikumiem apgrozāmo līdzekļu stabilizēšanai un finansiālās darbības uzlabošanai"" 4.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-213
TA-824 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.352 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.1.pasākuma "Profesionālā rehabilitācija" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  A.Ašeradens (LM)    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-859  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.oktobra rīkojumā Nr.462 "Par kadastrālās vērtēšanas sistēmas pilnveidošanas un kadastra datu aktualitātes nodrošināšanas koncepciju""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-1169
TA-605 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Rugāji", Brunavas pagastā, Bauskas novadā, nodošanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-1172
TA-766 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Vides politikas pamatnostādnēs 2014.–2020.gadam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-58
TA-612 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-920  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku ikgadējā sanāksmē Nikosijā, Kiprā 2017.gada 9.–11.maijā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-441
TA-2469 
(atbalstīts MKK) (2016.) Likumprojekts "Grozījumi Konkurences likumā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  B.Fromane K.Zariņa A.Lapiņš I.Apsīte I.Eglītis S.Ābrama A.Apsītis K.Kinča I.Vašuka   Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-866
TA-2542 
(2016.) Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  I.Apsīte I.Eglītis S.Ābrama A.Apsītis D.Dzērviniece  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-785  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumos Nr.553 "Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskās padomes nolikums""  Pārresoru koordinācijas centrs  M.Kučinskis  I.Vanaga  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  VSS-223
TA-689 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas pret spīdzināšanu un citiem nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas veidiem Papildprotokola ieviešanas variantiem"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-902  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2017.gada 16.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  K.Šadurskis (ĀM)  R.Ādamsons  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-62  Atbildes projekts Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (par likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"")  LR Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  Dz.Rasnačs  T.Dreika A.Lapiņš S.Šķiltere A.Kaļāne  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-911  (iekļauts papildus) Konceptuāls ziņojums "Par nepieciešamību pilnveidot sertifikācijas kārtību zobārstniecības studentiem no ārvalstīm"   Veselības ministrija  A.Čakša  T.Baumanis T.Koķe I.Urtāne N.Šilova J.Bernāts M.Belova I.Henkuzena P.Apinis  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
5.1.  TA-754  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rimi Latvia" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  R.Aleksejenko K.Soms A.Lapiņš  Izskatīts MK un atlikts 
VI. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi
6.1.  TA-895  (iekļauts papildus) Pamatnostādņu projekts "Valsts nodokļu politikas pamatnostādnes 2018.-2021.gadam"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  J.Spiridonovs B.Bāne I.Šņucins K.Bāra I.Kodoliņa- Miglāne M.Jurušs L.Kļaviņa N.Sakss A.Kaļāne S.Āmare-Pilka J.Salmiņa J.Lukss I.Runča Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Valsts kontroles, Prokuratūras, Tiesībsarga biroja, Tieslietu padomes, NEPLP, SPRK, LPS, LTRK, LDDK, LBAS, Fiskālās disciplīnas padomes pārstāvji  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
7.1.  TA-917  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2017.gada 11.maija sanāksmei  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-918  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2017.gada 15.maija sanāksmei  Ārlietu ministrija  K.Šadurskis (ĀM)  M.Engelbrehta R.Zālīte   Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-919  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru 2017.gada 19.maija sanāksmei  Ārlietu ministrija  K.Šadurskis (ĀM)  M.Siliņa L.Štokenberga   Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-927  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas neformālajai Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2017.gada 18.maija sanāksmei  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  Dz.Kauliņš  Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-884  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu ekspertu komitejas (Moneyval) rekomendāciju izpildi"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Medina Ē.Kalnmeiers  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu