Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2017.gada 23.maija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2017.gada  18.maijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2017.gada 23.maijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
Ministru kabineta lieta (I)
0.1.  VSS-441
TA-2469 
Par Ministru kabineta 2017.gada 9.maija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.23 13.§) "Likumprojekts "Grozījumi Konkurences likumā""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  K.Kinča I.Apsīte I.Eglītis S.Ābrama A.Apsītis   Izskatīts MK sēdē 
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-199
TA-890 
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada domei 7.Siguldas kājnieku pulka kritušo karavīru pieminekļa atjaunošanai"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-7
TA-732 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Vītolu ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā, nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1088
TA-643 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-278
TA-751 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par grāmatvedību""  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-990
TA-737 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Bukultu ielā 10C, Rīgā, atsavināšanu"  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-124
TA-755 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-297
TA-805 
Noteikumu projekts "Noteikumi par uzturēšanas normām, higiēnas un pirmās nepieciešamības preču apjomu Valsts robežsardzes patvēruma meklētāju izmitināšanas telpās izmitinātajam patvēruma meklētājam un Valsts robežsardzes izmitināšanas centrā vai Valsts robežsardzes pagaidu turēšanas telpā ievietotajam ārzemniekam"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-137  Par Ministru kabineta 2012.gada 12.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 62.§) "Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 6.janvāra rīkojumā Nr.5 "Par Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēm 2010.-2015.gadam""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-279
TA-827 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Likumprojekts "Grozījums Darba aizsardzības likumā"  Labklājības ministrija  J.Reirs  V.Reitere A.Mazitāne M.Badovskis  Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-44
TA-778 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-777  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.762 "Noteikumi par amatiem, kuros personas profesionālā darbība ir uzskatāma par amatniecību""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-776  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.septembra noteikumos Nr.559 "Prasības nekustamā īpašuma vērtētāja profesionālajai kvalifikācijai un profesionālās kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanas kārtība""   Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-73
TA-852 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.397 "Noteikumi par Valsts civilās aviācijas drošības programmu""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-216
TA-707 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu Amatas novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-833  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 13.aprīļa rīkojumā Nr.188 "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" attīstības koordinācijas un uzraudzības komiteju""  LR Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija  R.Bergmanis (VM)    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-110
TA-954 
Rīkojuma projekts "Par Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja reorganizāciju un tā struktūrvienības – filiāles "Jēkaba Prīmaņa Anatomijas muzejs" nodošanu Rīgas Stradiņa universitātei"  Veselības ministrija  R.Bergmanis (VM)    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-70
TA-802 
Noteikumu projekts "Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas veidlapām"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-1239
TA-595 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.752 "Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-894  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-266
TA-788 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.864 "Noteikumi par references laboratorijas statusa piešķiršanas un akreditācijas kārtību, funkcijām un pienākumiem, kā arī iekārtām un aprīkojumam noteiktajām prasībām pārtikas, dzīvnieku barības un dzīvnieku veselības jomā""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-238
TA-881 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumos Nr.550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-237
TA-882 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumos Nr.623 "Meliorācijas kadastra noteikumi""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-1012  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību""  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-1018  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Par daudzpusējo konvenciju nodokļu bāzes samazināšanas un peļņas novirzīšanas novēršanas pasākumu ieviešanai attiecībā uz nodokļu konvencijām"  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1013  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  Dz.Rasnačs (KM)    Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  VSS-116
TA-830 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Plāna projekts "Energoefektivitātes politikas alternatīvo pasākumu plāns enerģijas galapatēriņa ietaupījuma mērķa 2014.-2020.gadam sasniegšanai"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  J.Patmalnieks  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
4.1.  TA-1044  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādi"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  V.Bajārs  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1047  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2017.gada 30.maija sanāksmei  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  A.Kiopa  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1057  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas "Par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2017.gada 29.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  J.Zakovics  Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
5.1.  TA-754  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rimi Latvia" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  R.Aleksejenko K.Soms A.Lapiņš  Izskatīts MK un atlikts 
5.2.  TA-923  Informatīvais ziņojums "Par VAS "Latvijas Loto" darbības paplašināšanu"  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)  M.Kubli E.Lediņš J.Pone N.Sakss A.Kaļāne   Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-596  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Latvijas ilgtermiņa stratēģija rīcībai ar gada emisijas sadales vienībām laika posmam no 2013.gada līdz 2020.gadam"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
6.1.  TA-850  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par Ministru kabineta 2016.gada 23.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.42 40.§) 3.punktā dotā uzdevuma izpildi  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  G.Arāja D.Papāns  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  2017-169-k,  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par kritiskās infrastruktūras drošības situāciju 2016.gadā"    R.Kozlovskis     

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu