Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2017.gada 27.jūnija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2017.gada 21.jūnijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2017.gada 27.jūnijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (T (tehniskie projekti))
1.1.  VSS-409
TA-1139 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumos Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1.  TA-1295  Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2017.gada 1.jūlija līdz 30.septembrim"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-444
TA-1175 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.512 "Azartspēļu un izložu organizēšanas un uzturēšanas uzraudzības un kontroles kārtība""  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-507
TA-1237 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.430 "Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas padomes nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-477
TA-1257 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumos Nr.759 "Kārtība, kādā Eiropas Komisijā iesniedz atbalsta programmu un individuālo atbalsta projektu paziņojumus un kopsavilkuma informāciju, un kārtība, kādā piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības""  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-1198  Par Ministru kabineta 2016.gada 11.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.52 61.§) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas 2015.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un pašvaldību budžetiem"" 8.punktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-498
TA-1179 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1012 "Šaujamieroču, lielas enerģijas pneimatisko ieroču un gāzes pistoļu (revolveru) vienotās uzskaites kārtība""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-499
TA-1180 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumos Nr.63 "Licenču un sertifikātu reģistra noteikumi""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-459
TA-1217 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.721 "Kārtība, kādā bērni šķērso valsts robežu""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.9.  VSS-535
TA-1346 
Noteikumu projekts "Apsardzes sertifikātu izsniegšanas kārtība"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
2.10.  VSS-221
TA-1145 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmas noteikumi"   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  A.Kiopa  Izskatīts MK sēdē 
2.11.  VSS-468
TA-1106 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
2.12.  VSS-584
TA-1340 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumos Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  A.Aukšmuksta R.Kārkliņš   Izskatīts MK sēdē 
2.13.  VSS-129
TA-1115 
Noteikumu projekts "Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
2.14.  VSS-210
TA-1092 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Darba likumā"  Labklājības ministrija  J.Reirs  A.Alksnis I.Liepiņa K.Rācenājs I.Vjakse O.Geitus-Eitvina  Izskatīts MK sēdē 
2.15.  VSS-488
TA-1284 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumos Nr.126 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru" 7.1.2.2.pasākuma "Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.16.  VSS-487
TA-1285 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumos Nr.129 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru" 7.1.2.1.pasākuma "EURES tīkla darbības nodrošināšana" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.17.  TA-1287  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.augusta rīkojumā Nr.476 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.18.  TA-659  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Par Ministru kabineta 2017.gada 14.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.12 37.§) "Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros apstiprināmajiem projektiem 2016.gadā"" 2.punktā doto uzdevuma izpildi  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
2.19.  VSS-1143
TA-1079 
Noteikumu projekts "Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība"  Satiksmes ministrija  A.Ašeradens (SM)    Izskatīts MK sēdē 
2.20.  VSS-316
TA-1200 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.411 "Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība""  Satiksmes ministrija  A.Ašeradens (SM)    Izskatīts MK sēdē 
2.21.  VSS-360
TA-1208 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1164 "Ostas valsts kontroles kārtība""  Satiksmes ministrija  A.Ašeradens (SM)    Izskatīts MK sēdē 
2.22.  VSS-466
TA-1119 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Ašeradens (SM)    Izskatīts MK sēdē 
2.23.  VSS-467
TA-1122 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas " īstenošanai"  Satiksmes ministrija  A.Ašeradens (SM)    Izskatīts MK sēdē 
2.24.  VSS-153
TA-1169 
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.25.  VSS-154
TA-1158 
Rīkojuma projekts "Par Papildu protokola Eiropas Padomes 2005.gada 16.maija Konvencijai par terorisma novēršanu 7.pantā dotā pienākuma izpildi"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.26.  VSS-186
TA-962 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Noteikumi par atlīdzības apmēru un tās piešķiršanas un izmaksas kārtību fiziskās personas pārstāvim administratīvajā lietā iestādē"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.27.  VSS-334
TA-1150 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija noteikumos Nr.619 "Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja eksāmena kārtību, minimālo zināšanu apjomu un eksāmena maksu""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
2.28.  VSS-491
TA-1181 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.261 "Neauglības diagnosticēšanas un potenciālā dzimumšūnu donora medicīniskās izmeklēšanas kārtība""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
2.29.  VSS-321
TA-1242 
Noteikumu projekts "Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisijas nolikums"   Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
2.30.  VSS-1045
TA-1243 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
2.31.  VSS-472
TA-1056 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem""  Zemkopības ministrija  R.Bergmanis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
2.32.  VSS-417
TA-1166 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 22.janvāra noteikumos Nr.52 "Noteikumi par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību""  Zemkopības ministrija  R.Bergmanis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
2.33.  VSS-520
TA-1281 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumos Nr.582 "Mutes un nagu sērgas likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""  Zemkopības ministrija  R.Bergmanis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
2.34.  VSS-522
TA-1309 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""  Zemkopības ministrija  R.Bergmanis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
2.35.  VSS-476
TA-1347 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanu"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
III. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1.  TA-1324  Rīkojuma projekts "Par Agitu Kalviņu"  Ministru prezidents  M.Kučinskis  A.Kalviņa  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1231  Noteikumu projekts "Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi"  Satiksmes ministrija  A.Ašeradens (SM)  K.Godiņš I.Ošenieks T.Vectirāns D.Merirands I.Brice G.Anča E.Streļča  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1232  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.435 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu""  Satiksmes ministrija  A.Ašeradens (SM)  K.Godiņš I.Ošenieks T.Vectirāns D.Merirands I.Brice G.Anča E.Streļča  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-1233  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumos Nr.599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība""  Satiksmes ministrija  A.Ašeradens (SM)  K.Godiņš I.Ošenieks T.Vectirāns D.Merirands I.Brice G.Anča E.Streļča  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-1146  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Meža likumā""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  K.Rudzīte- Stejskala A.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-1147  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  A.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
3.7.  TA-1148  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
3.8.  TA-1371  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  TA-829  (jautājuma izskatīšana atlikta) (atbalstīts MKK) Konceptuāls ziņojums "Par atjaunojamo energoresursu izmantošanu transporta sektorā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  A.Janvars D.Kļaviņa E.Staris R.Pūce A.Stauģis M.Stirāns O.Karčevskis J.Avotiņš A.Beiziķis S.Semjonovs   Izskatīts MK un atlikts 
V. Informācija
5.1.  VSS-536
TA-1255 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plāna 2014.–2016.gadam izpildi"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  VSS-474
TA-1272 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par atļauju Tieslietu ministrijai (Ieslodzījuma vietu pārvaldei un Tiesu administrācijai) uzņemties papildu saistības un īstenot projektus, piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumentiem"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  R.Kronbergs  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-1299  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par ieguldījuma nosacījumiem pēc sarunu noslēguma par Latvijas dalību SINO-CEE Fund"  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)  L.Kļaviņa A.Zitcere  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1151  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas iespējām veikt darījumus ar valsts īpašumā esošajām gada emisijas sadales vienībām un Kioto vienībām"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs (VARAM)  A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu