Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2017.gada 4.jūlija sēdes darba kārtība (sēdes sākums plkst.13.00)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2017.gada  28.jūnijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2017.gada 4.jūlijā
plkst. 13:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1167
TA-314 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izveido komisiju, lai izvērtētu iemeslus Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka atbrīvošanai no amata"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-1276  (jautājuma izskatīšana atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.septembra noteikumos Nr.518 "Valsts kapitāla daļu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas padomes nolikums""  Pārresoru koordinācijas centrs  M.Kučinskis    Izskatīts MK un atlikts 
1.3.  TA-1277  (jautājuma izskatīšana atlikta) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 7.decembra rīkojumā Nr.768 "Par valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūcijas padomes personālsastāvu""  Pārresoru koordinācijas centrs  M.Kučinskis    Izskatīts MK un atlikts 
1.4.  VSS-98
TA-1260 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra noteikumos Nr.737 "Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-198
TA-1262 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.93 "Noteikumi par speciālo radiolīdzekļu izmantošanas kārtību un tehniskajām prasībām to darbībai""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-849
TA-1301 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.508 "Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-851
TA-1300 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 10.novembra noteikumos Nr.1312 "Noteikumi par darbību ierobežojumiem aizsargjoslās ap valsts aizsardzības objektiem""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-515
TA-1290 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām ārvalstīs"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-269
TA-1184 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumos Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-486
TA-1238 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.445 "Noteikumi par nacionālo akreditācijas institūciju""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-579
TA-909 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-1319  Noteikumu projekts "Starptautiskas uzņēmumu grupas pārskata par katru valsti noteikumi"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-505
TA-1344 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.442 "Noteikumi par akcīzes preču Eiropas Savienības kopējā muitas tarifa (TARIC) nacionālajiem papildkodiem un to piemērošanas kārtību""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-538
TA-1303 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par biedrībai un nodibinājumam piederošām ēkām vai inženierbūvēm, kas netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-1323  Rīkojuma projekts "Par Valsts ieņēmumu dienesta administratīvās ēkas Talejas ielā 1, Rīgā, ilgtermiņa saistību precizēšanu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-392
TA-1177 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-340
TA-1199 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu izsolē"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-426
TA-1241 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ganību ielā 1, Tukumā, pārdošanu"   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-1197  Par Ministru kabineta 2016.gada 6.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 26.§) "Likumprojekts "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā"" 5.punktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-1261  Rīkojuma projekts "Par Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-1331  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.483 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-469
TA-1163 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Latvijas Universitātes īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-284
TA-1116 
Likumprojekts "Grozījumi Arhīvu likumā"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-250
TA-1225 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Ķīmisko vielu likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-1213
TA-1336 
Noteikumu projekts "Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, sniegšanas un kvalitātes kontroles kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-1211
TA-1337 
Noteikumu projekts "Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-1212
TA-1338 
Noteikumu projekts "Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru veidi, sniegto pakalpojumu apjoms un pakalpojumu sniegšanas kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-1210
TA-1339 
Noteikumu projekts "Valsts pārvaldes e-pakalpojumu noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-457
TA-1335 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumos Nr.588 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2.pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-355
TA-1132 
Noteikumu projekts "Noteikumi par ūdenstilpju klasifikatoru"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-28
TA-727 
(atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Zāļu ielā 36, Priekulē, Priekules novadā, nodošanu Priekules novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  TA-1214  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-1030
TA-1280 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 3.novembra noteikumos Nr.624 "Kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības augļu džemam, ievārījumam, želejai, marmelādei un saldinātam kastaņu biezenim""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  VSS-580
TA-1306 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 16.augusta noteikumos Nr.649 "Trušu un kažokzvēru pārraudzības kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  TA-1282  Par Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.75 65.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu samaksu"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  TA-1379  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  TA-1343  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 10.februāra rīkojumā Nr.136 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1325  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" peļņas daļu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-1393  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija noteikumos Nr.523 "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem""   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  D.Gulbe L.Jevčuka A.Lapiņš  Izskatīts MK sēdē 
III. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1.  TA-829  (iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Konceptuāls ziņojums "Par atjaunojamo energoresursu izmantošanu transporta sektorā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  A.Janvars D.Kļaviņa E.Staris A.Stauģis M.Stirāns O.Karčevskis J.Avotiņš A.Airiainen S.Semjonovs A.Timofejeva J.Patmalnieks M.Ramanis I.Stikāns  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-1203  Likumprojekts "Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  S.Āmare- Pilka S.Ozola J.Krastiņa   Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1247  Likumprojekts "Par atbalstu nodokļu maksātājiem nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  J.Salmiņa I.Runča K.Grauss   Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1248  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  J.Salmiņa I.Runča E.Šēfere K.Grauss   Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-1218  Likumprojekts "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā"   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  S.Āmare- Pilka S.Ozola J.Krastiņa   Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-1176  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Kaļāne I.Avotiņa Ģ.Ludeks A.Jacino  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
5.1.  TA-1425  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2017.gada 6.–7.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem Tieslietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1428  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2017.gada 6.–7.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-970  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2017-14-03  Satversmes tiesa  Dz.Rasnačs (VARAM)  K.Cirsis A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1382  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  L.Kļaviņa N.Sakss L.Ozoliņa A.Lapiņš  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-1406  (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu