Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2017.gada 11.jūlija sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2017.gada 6.jūlijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2017.gada 11.jūlijā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-1415  Par Ministru kabineta 2014.gada 18.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.10 5.§) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.-2013.gadam uzdevumu un darbības rezultātu īstenošanu kārtējā pārskata periodā"" 2.3.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi  Ministru prezidents  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-61
TA-1268 
Rīkojuma projekts "Par Liepājas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Atmodas bulvārī 7, Liepājā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-62
TA-1267 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-5
TA-1185 
Noteikumu projekts "Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-55
TA-1291 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.9 Gaujas ielā 8, Līgatnē, Līgatnes novadā, nodošanu Līgatnes novada pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-1388  Par Ministru kabineta 2016.gada 29.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.65 22.§) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas mazo un vidējo komersantu mikrokreditēšanas programmas izpildes rezultātiem"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-478
TA-1236 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumos Nr.188 "Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-483
TA-1318 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  TA-1389  Par Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.26 31.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem""" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-1369  Par Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.39 34.§) "Likumprojekts "Par sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola""" 6.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-448
TA-1294 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Doma laukums 8, Rīgā, ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Radio" pamatkapitālā"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-1332  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 7.septembra rīkojumā Nr.504 "Par publiska nodibinājuma "Valsts kultūrkapitāla fonds" padomi""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-1364  Rīkojuma projekts "Par kārtējo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Eiropas dzelzceļa līnijas" pamatkapitāla palielināšanu"  Satiksmes ministrija  J.Dūklavs (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-546
TA-1307 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  J.Dūklavs (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-465
TA-1308 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu Vircavas tilta atjaunošanas projekta īstenošanai uz valsts reģionālā autoceļa P94 Jelgava-Staļģene-Code 3,00.km"  Satiksmes ministrija  J.Dūklavs (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-1353  Par Ministru kabineta 2016.gada 13.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.45 31.§) "Informatīvais ziņojums "Pasažieru pārvadājumu ar taksometriem jomas tiesiskais regulējums un priekšlikumi tās pilnveidošanai"" 3., 4., 7., 8. un 9.punktā dotā uzdevuma izpildi  Satiksmes ministrija  J.Dūklavs (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-501
TA-1271 
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Dundagas novada lauku apvidū"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-1375  Par Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.40 39.§) "Atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai (par nepietiekamu vietu skaitu medicīnas rezidentūras programmā)" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu   Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-1453  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-1422  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-600
TA-1437 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumos Nr.67 "Informācijas sabiedrības padomes nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Reirs (VARAM)    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-1457  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības līgumu par sadarbību izglītības jomā"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-593
TA-1458 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-1438  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ģenerālprokuratūra  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
II. Informācija
2.1.  TA-1414  (jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas vēstniecības Apvienotajos Arābu Emirātos paplašināšanu un iekārtošanu"   Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)  A.Vanaga  Izskatīts MK un atlikts 
2.2.  TA-1296  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par virzību uz indikatīvo valsts energoefektivitātes mērķi 2017.–2019.gadā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 25.oktobra Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  J.Patmalnieks Dz.Kauliņš  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-423
TA-1359 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Informatīvais ziņojums "Par abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojuma nodrošināšanu"  Satiksmes ministrija  J.Dūklavs (SM)  V.Bajārs  Izskatīts MK un atlikts 
2.4.  TA-1479  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par 2017.gada 13.-14.jūlija neformālajā Eiropas Savienības Vides ministru sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Reirs (VARAM)  A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  TA-1480  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par 2017.gada 17.-18.jūlija neformālajā Eiropas Savienības Konkurētspējas un Telekomunikāciju ministru sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Reirs (VARAM)  E.Beļskis L.Gintere V.Bajārs   Izskatīts MK sēdē 
III. Ministru kabineta lieta
3.1.  TA-1245  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Kaļāne M.Trons M.Dzelzkalēja- Burmistre A.Burmistris Ģ.Ludeks A.Jacino U.Vītoliņš A.Rostovskis I.Peipiņa G. Āboltiņš E.Rītiņa I.Pētersone K.Bāra P.Leiškalns I.Olafsone I.Kiukucāne V.Buraka P.Ābele  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1204  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  S.Āmare- Pilka J.Krastiņa D.Vītols P.Liniņš I.Šure J.Lukss U.Vītoliņš A.Rostovskis I.Peipiņa G. Āboltiņš E.Rītiņa I.Pētersone K.Bāra P.Leiškalns I.Olafsone I.Kiukucāne V.Buraka P.Ābele  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1223  Likumprojekts "Grozījumi Solidaritātes nodokļa likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  I.Šņucins D.Robežniece A.Rostovskis I.Peipiņa G. Āboltiņš E.Rītiņa I.Pētersone K.Bāra P.Leiškalns I.Olafsone I.Kiukucāne V.Buraka P.Ābele  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-1266  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""  Labklājības ministrija  J.Reirs  A.Dreimane S.Stabiņa I.Šmitiņa A.Rostovskis I.Peipiņa G. Āboltiņš E.Rītiņa I.Pētersone K.Bāra P.Leiškalns I.Olafsone I.Kiukucāne V.Buraka P.Ābele  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-1249  Likumprojekts "Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Kaļāne M.Trons M.Dzelzkalēja- Burmistre A.Burmistris R.Dimanta K.Zonberga Z.Pūce A.Rostovskis I.Peipiņa G. Āboltiņš E.Rītiņa I.Pētersone I.Paleja M.Mežgals P.Leiškalns I.Olafsone K.Andersons V.Bajārs  Izskatīts MK sēdē 
3.6.  VSS-430
TA-1186 
Likumprojekts "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  K.Soms M.Jurušs A.Rostovskis I.Peipiņa G. Āboltiņš E.Rītiņa I.Pētersone K.Bāra P.Leiškalns I.Olafsone I.Kiukucāne V.Buraka P.Ābele  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
4.1.  TA-1466  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības budžeta Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2017.gada 24.jūlija sanāksmei  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Esenberga  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1469  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2017.gada 17.maija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/0210   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Zitcere D.Buse  Izskatīts MK sēdē 
4.3.  TA-1470  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2017.gada 17.maija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2015/0211   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Zitcere D.Buse   Izskatīts MK sēdē 
4.4.  TA-1485  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2017.gada 17.jūlija sanāksmei   Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)  M.Engelbrehta R.Zālīte   Izskatīts MK sēdē 
4.5.  TA-1492  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2017.gada 17.-18.jūlija sanāksmei  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
4.6.  TA-1495  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2017.gada 17.maija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0147  Satiksmes ministrija  J.Dūklavs (SM)    Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
5.1.  TA-1474  (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1489  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Eiropas Komisijas sarunu mandātu "COM(2017) 320 final" ar Krievijas Federāciju par Nord-Stream 2 cauruļvada darbību"   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu