Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv



Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2017.gada  16.augustā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2017.gada 22.augustā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-529
TA-1697 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-1715  Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 27.0 versija – Vienotas darba vides izveide visā Ekonomikas ministrijas resorā)"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-614
TA-1613 
Noteikumu projekts "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem izglītības jomā"   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-470
TA-1680 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.6.specifiskā atbalsta mērķa "Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu" 8.3.6.2.pasākuma "Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide" īstenošanas noteikumi"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1198
TA-1603 
Noteikumu projekts "Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas publisko maksas pakalpojumu cenrādis"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-693
TA-1630 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumos Nr.351 "Sabiedrisko autotransporta līdzekļu iepirkuma noteikumi""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-274
TA-1423 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumos Nr.279 "Ceļu satiksmes noteikumi""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-389
TA-1578 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumos Nr.634 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-358
TA-1602 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-644
TA-1619 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-1683  (jautājuma izskatīšana uz divām nedēļām atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK un atlikts 
1.12.  TA-1684  (jautājuma izskatīšana uz divām nedēļām atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.838 "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2016. un 2017.gadam""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK un atlikts 
1.13.  TA-1717  Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 22.0. versija)"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-1718  Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 34.0 versija)"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-356
TA-1654 
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.3.pasākuma "Atkritumu reģenerācijas veicināšana" īstenošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-151
TA-1451 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1185 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Zema enerģijas patēriņa ēkas" nolikums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-676
TA-1724 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Muitas atļauju noteikumi"   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-539
TA-1725 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Muitas noliktavu, pagaidu uzglabāšanas un brīvo zonu noteikumi"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-688
TA-1750 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija noteikumos Nr.523 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību izglītības iestādēs, kurās īsteno profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-1745  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-1758  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumos Nr.371 "Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-799
TA-1755 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 30.maija noteikumos Nr.288 "Maksātnespējas procesa administratora pretendentu apmācības, eksaminācijas kārtība, eksaminācijas komisijas darbības kārtība un maksātnespējas procesa administratoru amatā iecelšanas, atbrīvošanas, atcelšanas un atstādināšanas no amata un amata darbības apturēšanas kārtība""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  TA-1760  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 35.0 versija - Veselības nozares informācijas sistēmu (reģistri) modernizācija, attīstība un integrācija ar e-veselības informācijas sistēmu)"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-589
TA-1778 
(iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtība"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-1706  Rīkojuma projekts "Par Gati Krūmiņu"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  G.Krūmiņš  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-912
TA-1412 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Sejas aizsegšanas ierobežojuma likums"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  E.E.Plaksins  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-1757  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par D.Trofimovu"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis  D.Trofimovs  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-1768  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Kārļa Ketnera pārcelšanu"   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Lapiņš  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-705
TA-1763 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.175 "Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-706
TA-1764 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
2.7.  VSS-704
TA-1765 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumos Nr.134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-1709  Informatīvais ziņojums "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas autoceļu uzturētājs" un valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" peļņas daļu par 2016.gadu"  Pārresoru koordinācijas centrs  M.Kučinskis  V.Vesperis J.Lange G.Karps A.Lapiņš  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1748  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par Ministru kabineta 2016.gada 1.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.10 49.§) "Informatīvais ziņojums "Paveiktie un plānotie pasākumi, ieviešot budžeta sistēmu, kas balstīta uz attīstības plānošanas dokumentu mērķu sasniegšanu"" 6.punktā dotā uzdevuma izpildi  Ministru prezidents  M.Kučinskis  B.Medvecka  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-639
TA-1639 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" līdzfinansētā projekta "Pieredzes apmaiņas vizītes ar mērķi digitalizēt būvniecības procesu Latvijā, izmantojot sadarbību starp Ziemeļvalstu-Baltijas iestādēm" īstenošanai"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  U.Jansons S.Mjakuškina  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-1669  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" finanšu palīdzības un nacionālā finansējuma procentuālā sadalījuma izmaiņām līdzfinansētā projekta "Labās prakses un pieredzes apmaiņa tautsaimniecības produktivitātes un konkurētspējas veicināšanā" īstenošanu un Ministru kabineta 2017.gada 18.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.20 20.§) aktualizēšanu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  G.Jaunbērziņa-Beitika  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-1607  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2011.gada 9.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.47 23.§) "Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību ar valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" būvniecības projektiem"" 2.punktā un Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.42 21.§) "Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību ar valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" būvniecības projektiem"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes gaitu""   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Ločmele L.Kokorēviča A.Lapiņš  Izskatīts MK sēdē 
3.6.  TA-1679  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Iekšlietu ministrijai nepieciešamo priekšfinansējumu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" projektu iesniegumu nosacījumu īstenošanai"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
3.7.  VSS-789
TA-1703 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Apvienoto Nāciju Pārtikas un Lauksaimniecības organizācijas (FAO) projektu "Azerbaidžānas Republikas Karantīnas ekspertīžu centra ekspertu mācības""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
3.8.  TA-1779  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par neformālās Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2017.gada 3.-5.septembra sanāksmē izskatāmo jautājumu  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
3.9.  TA-1726  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes turētāju"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  J.Salmiņa M.Valdmane B.Fromane A.Paegle A.Lapiņš O.Geitus- Eitvina E.Valantis K.Grauss A.Ugaine   Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-444  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes vēstules projekts Latvijas Republikas Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par vidēja termiņa (līdz 2021.gadam) rīcības plānu publisko investīciju plūsmas stabilizēšanai pēc Eiropas Savienības 2014.-2020.gada plānošanas perioda noslēguma)  LR Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-1743  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2017.gada 19.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0387   Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs  R.Danelsons  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
6.1.  TA-1771  Informatīvais ziņojums "Par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2018.-2020.gadā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  L.Kļaviņa D.Stikuts J.Kabakovs N.Sakss I.Šņucins K.Bāra J.Plūme T.Trubača I.Vanaga J.Platais D.Kalsone I.Bule B.Vīlipa Z.Dziļuma J.Muižniece A.Lapiņš E.Palma- Jansone I.Jaunzeme G.Trupovnieks, Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Valsts kontroles, Prokuratūras, Tiesībsarga biroja, Tieslietu padomes, NEPLP, SPRK, LPS, LTRK, LDDK, LBAS, Fiskālās disciplīnas padomes pārstāvji  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1769  (jautājuma izskatīšana atlikta) Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2018., 2019. un 2020.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" izstrādes procesā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  J.Plūme T.Trubača A.Baumanis D.Gulbe J.Šints I.Vanaga J.Platais D.Kalsone I.Bule B.Vīlipa Z.Dziļuma J.Muižniece I.Aleksandroviča N.Sakss A.Baltbārde  Izskatīts MK un atlikts 
6.3.  TA-1777  Informatīvais ziņojums "Fiskālo risku deklarācija"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  L.Kļaviņa N.Sakss G.Trupovnieks J.Platais D.Kalsone I.Bule B.Vīlipa Z.Dziļuma J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-1770  Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta prioritārajiem pasākumiem 2018., 2019. un 2020.gadam"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  J.Plūme T.Trubača A.Baumanis D.Gulbe J.Šints I.Vanaga J.Platais D.Kalsone I.Bule B.Vīlipa Z.Dziļuma J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-1787  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra rīkojuma Nr.50 8.2.apakšpunktā Tieslietu ministrijai noteiktā uzdevuma izpildes gaitu un nepieciešamajiem turpmākajiem lēmumiem"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Medina I.Spure  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi (I)
7.1.  VSS-783
TA-1707 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Medina J.Eihentāle  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  VSS-973
TA-306 
(jautājuma izskatīšana atlikta) (atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK un atlikts 
7.3.  VSS-1014
TA-1154 
(jautājuma izskatīšana atlikta) Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK un atlikts 
7.4.  TA-1563  (jautājuma izskatīšana atlikta) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK un atlikts 
7.5.  VSS-599
TA-1644 
(jautājuma izskatīšana atlikta) Likumprojekts "Grozījumi Tūrisma likumā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  R.Aleksejenko  Izskatīts MK un atlikts 
7.6.  VSS-490
TA-1588 
(jautājuma izskatīšana atlikta) Plāna projekts "HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas rīcības plāns 2018.-2020.gadam"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK un atlikts 
7.7.  TA-1240  (jautājuma izskatīšana atlikta) Informatīvais ziņojums "Par pievienotās vērtības nodokļa likmes diferencēšanu pārtikai"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  G.Vilnītis L.Jansone I.Pilvere S.Āmare- Pilka   Izskatīts MK un atlikts 
7.8.  TA-1744  (jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par papildu finansējuma pieprasījumu 2018.-2020.gadam XVIII Baltijas studentu dziesmu un deju svētku "Gaudeamus" un XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku nodrošināšanai"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  A.Bērziņa  Izskatīts MK un atlikts 
Skatīt protokolu