Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2017.gada 5.septembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2017.gada  31.augustā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2017.gada 5.septembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-1807  (atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 24.0 versija - Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1.kārta))"  Ekonomikas ministrija  J.Reirs (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-379
TA-1713 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  J.Reirs (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-434
TA-1714 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  J.Reirs (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-377
TA-1696 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  J.Reirs (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-1700  Par Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 54.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par būvdarbu veicēju un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu"" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu  Ekonomikas ministrija  J.Reirs (EM)    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-716
TA-1712 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Sakņu pagrabs", Višķu pagastā, Daugavpils novadā, pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-815
TA-1811 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumos Nr.708 "Noteikumi par nederīgo dokumentu reģistru""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-628
TA-1735 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.1001 "Naturalizācijas iesnieguma pieņemšanas un izskatīšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-627
TA-1734 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.973 "Noteikumi par latviešu valodas prasmes un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta, Latvijas vēstures un kultūras pamatu zināšanas pārbaudi""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-1702  Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Iekšlietu ministrijas budžeta programmām, apakšprogrammām un neatliekamajiem pasākumiem 2017.gadā un bāzes izdevumu precizēšanu"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-720
TA-1741 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija rīkojumā Nr.299 "Par ilgtermiņa saistībām Iekšlietu ministrijai Iekšējās drošības biroja funkciju nodrošināšanai""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-1820  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.jūlija noteikumos Nr.460 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-403
TA-1794 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-402
TA-1793 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.788 "Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-401
TA-1792 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumos Nr.203 "Studējošā personas lietas noformēšanas un aktualizēšanas kārtība""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-729
TA-1747 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-745
TA-1813 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.468 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2.pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-747
TA-1783 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumos Nr.127 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-42
TA-1825 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pārrauga pašvaldību autoceļu uzturēšanu"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-770
TA-1721 
Rīkojuma projekts "Par Ķekavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-715
TA-1754 
Noteikumu projekts "Valsts tiesu ekspertīžu biroja maksas pakalpojumu cenrādis"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-641
TA-1687 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.522 "Zemes robežu strīdu komisijas darbības kārtība""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-642
TA-1688 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 17.janvāra noteikumos Nr.60 "Kārtība, kādā veic zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-643
TA-1689 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-1723  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-1862  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  U.Augulis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-1882  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  TA-1883  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-1884  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  TA-1885  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  TA-1886  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  TA-1887  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  TA-1888  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  TA-1889  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  TA-1890  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Notariāta likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  VSS-560
TA-1835 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1035 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  TA-1876  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 33.0. versija)"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-785
TA-1828 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.233 "Finanšu sektora attīstības padomes nolikums""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  L.Kļaviņa A.Zitcere D.Buse  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-663
TA-1773 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.943 "Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība""  Veselības ministrija  A.Čakša  T.Koķe I.Urtāne J.Bernāts A.Mediņa- Ziedone N.Šilova M.Belova T.Baumanis P.Apinis M.Baltiņš  Izskatīts MK un atlikts 
2.3.  VSS-656
TA-1775 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.170 "Noteikumi par ārstniecības iestāžu reģistru""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK un atlikts 
2.4.  VSS-655
TA-1776 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumos Nr.168 "Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK un atlikts 
2.5.  TA-1901  (iekļauts papildus) Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Zitcere D.Buse S.Liepiņa   Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-558
TA-1900 
(jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""  Veselības ministrija  A.Čakša  A.Korbe J.Lībķens D.Šmits  Izskatīts MK un atlikts 
2.7.  VSS-557
TA-1363 
(jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""  Veselības ministrija  A.Čakša  A.Korbe J.Lībķens D.Šmits  Izskatīts MK un atlikts 
2.8.  TA-1929  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 29.augustā rīkojumā Nr.455 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""  Zemkopības ministrija  U.Augulis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  VSS-214
TA-1641 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas darbības finansēšanas modeļa pilnveidošanu"  Ekonomikas ministrija  J.Reirs (EM)  R.Irklis J.Miķelsons I.Eglītis L.Batalauska  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1855  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par papildus finansējumu sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma izpildei" un rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  K.Godiņš I.Ošenieks T.Vectirāns A.Lubāns  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1933  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības attīstības sadarbības ministru neformālo sanāksmi Igaunijā, Tallinā 2017.gada 11.septembrī  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)  M.Siliņa  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-1872  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes vēstule Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijai (par kontracepcijas pieejamības situāciju Latvijā)  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-1860  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2017.gada 18.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0386  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-1868  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķi "Eiropas teritoriālā sadarbība" pēc 2020.gada"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  S.Cakuls I.Kravale  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-1904  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2017.gada 18.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0388  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Zitcere D.Buse   Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-1925  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2017.gada 18.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0389  Satiksmes ministrija  U.Augulis  T.Vectirāns A.Novikova   Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-1926  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2017.gada 18.jūlija formālo paziņojumu pārkāpumu procedūras lietā Nr.2017/0390  Satiksmes ministrija  U.Augulis  T.Vectirāns A.Novikova   Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-1927  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2017.gada 18.jūlija formālo paziņojumu pārkāpumu procedūras lietā Nr.2017/0391   Satiksmes ministrija  U.Augulis  T.Vectirāns A.Novikova   Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-1928  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības aizsardzības ministru neformālo sanāksmi 2017.gada 6. un 7.septembrī  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  R.Heniņš  Izskatīts MK sēdē 
5.8.  TA-1932  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālo sanāksmi 2017.gada 7.-8.septembrī  Ārlietu ministrija  R.Kozlovskis (ĀM)  M.Engelbrehta R.Zālīte  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  VSS-382
TA-1716 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Noteikumi par portfeļgarantijām sīko, mazo un vidējo komersantu kreditēšanas veicināšanai"  Ekonomikas ministrija  J.Reirs (EM)    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-1015  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (2016.) Paskaidrojuma projekts Zemgales apgabaltiesas Aizkraukles tiesu namam lietā Nr.C07044816   Aizkraukles rajona tiesa  D.Reizniece- Ozola  A.Zitcere D.Buse  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1660  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Viedokļa projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2017-15-01   Satversmes tiesa  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-1897  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Rail Baltica trešā Finansēšanas līguma parakstīšanu ar Inovācijas un tīklu izpildaģentūru (INEA)"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  D.Merirands I.Aleksandroviča  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
7.1.  TA-1922  (jautājuma izskatīšana atlikta) Informatīvais ziņojums "Par iespēju ieviest pasākumus nebanku aizdevēju patērētāju kreditētāju izsniegto aizdevumu pieauguma ierobežošanai"  Ekonomikas ministrija  J.Reirs (EM)  I.Eglītis D.Brūklītis  Izskatīts MK un atlikts 
Skatīt protokolu