Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2017.gada 3.oktobra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2017.gada  28.septembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2017.gada 3.oktobrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-2107  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.marta noteikumos Nr.201 "Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja nolikums""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-637
TA-1671 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.2 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1.pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" pirmās, otrās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  TA-2088  Noteikumu projekts "Noteikumi par Nacionālās drošības likumā noteikto institūciju, tai iesniedzamās informācijas apjomu, iesniegšanas kārtību, iesniegtās informācijas izvērtēšanu, kā arī Nacionālās drošības likumā noteiktā lēmuma pieņemšanu un paziņošanu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-2052  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījumi Rīcības plānā personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  E.Valantis D.Vītola  Izskatīts MK sēdē 
1.5.  TA-1969  Par Ministru kabineta 2017.gada 6.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.29 68.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalību valsts akciju sabiedrībā "Privatizācijas aģentūra" un tās vispārējo stratēģisko mērķi"" 7.punktā un 2015.gada 17.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.60 2.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-601
TA-1905 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts proves uzraudzību""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-528
TA-1675 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-742
TA-1915 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumos Nr.808 "Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-743
TA-1993 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumos Nr.784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-765
TA-1916 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā"   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-338
TA-1917 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu Kuldīgas ielā 9A, Rīgā, un Kuldīgas ielā 9B, Rīgā, nodošanu Rīgas Stradiņa universitātes īpašumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-339
TA-1918 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 9.septembra rīkojumā Nr.508 "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-2109  Par Ministru kabineta 2017.gada 7.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 9.§) "Noteikumu projekts "Revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles prasību ievērošanas pārbaudes noteikumi un pilnvaroto pārstāvju kvalifikācijas prasības"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-854
TA-1987 
Noteikumu projekts "Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra maksas pakalpojumu cenrādis"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-850
TA-2071 
Noteikumu projekts "Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas noteikumi"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-582
TA-2036 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1338 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-893
TA-2033 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.februāra rīkojumā Nr.57 "Par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu 2017.gadam to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-879
TA-2048 
Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2018.gada budžeta apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija  J.Dūklavs (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-910
TA-2032 
Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2018.gada budžeta apstiprināšanu"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-2046  Rīkojuma projekts "Par nedzīvojamās telpas Linezera ielā 3, Rīgā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai "Atbalsta grupas inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-895
TA-2066 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumos Nr.403 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-523
TA-1874 
Likumprojekts "Grozījumi Lauku atbalsta dienesta likumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-829
TA-2002 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 8.septembra noteikumos Nr.514 "Gaļas liellopu pārraudzības kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-647
TA-1875 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.206 "Noteikumi par veterinārajām prasībām aitu un kazu apritei""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-2117  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 25.0.versija - Valsts vides dienesta informācijas sistēmas "TULPE" pilnveide)"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-2114  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 28.0.versija – Informācijas sistēmu izstrāde un pilnveidošana ģeotelpiskajiem un Daugavas baseina plūdu datiem)"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  TA-2171  (jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  J.Patmalnieks Dz.Kauliņš A.Apaņuks   Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-2143  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2017.gadam"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  M.Kosareva E.Papule I.Vanaga I.Avdejeva T.Trubača L.Buceniece I.Komisare  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-2169  (jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  J.Patmalnieks I.Jaunzeme I.Kalviņš M.Greitāns K.Ozols I.Pilvere  Izskatīts MK un atlikts 
III. Informācija
3.1.  TA-2096  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" peļņas daļu par 2016.gadu" un rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" peļņas daļu par 2016.gadu"  Ministru prezidents  M.Kučinskis  Dz.Gasūne I.Paeglītis   Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-2037  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par atļauju Izglītības un zinātnes ministrijai uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programmas 70.00.00 "Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana" apakšprogrammas 70.06.00 "Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās" Eiropas Savienības politiku instrumentam "Atbalsts Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanai" (CESPI/IZM/001)"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  A.Kiopa  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-1960  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par tālāku rindu samazināšanu sekundārā ambulatorā veselības aprūpē"  Veselības ministrija  A.Čakša  P.Apinis  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-2142  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem kultūrizglītības profesionālās izglītības kompetences centros, pilnveidojot to nodrošinājumu un materiāltehnisko bāzi" un rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-2128  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas 2016.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem"   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  G.Medne K.Bāra D.Gulbe L.Lazdāne I.Jankova B.Šmite-Roķe   Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-2129  (jautājuma izskatīšana atlikta) Atbildes projekts Biznesa augstskolai Turība  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK un atlikts 
V. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi
5.1.  VSS-791
TA-2055 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  E.Valantis I.Peipiņa D.Vītola  Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2121  Likumprojekts "Grozījumi Imigrācijas likumā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  R.Aleksejenko  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-2074  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Kaļāne I.Avotiņa S.Birne Ģ.Ludeks A.Jacino  Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-2084  Likumprojekts "Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Kaļāne I.Zariņa S.Birne Ģ.Ludeks A.Jacino  Izskatīts MK sēdē 
5.5.  TA-2075  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Kaļāne A.Orehova I.Veinberga Ģ.Ludeks A.Jacino  Izskatīts MK sēdē 
5.6.  TA-2079  Likumprojekts "Grozījumi Kontu reģistra likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Zitcere D.Buse S.Šķiltere L.Kļaviņa  Izskatīts MK sēdē 
5.7.  TA-2083  Likumprojekts "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  S.Āmare-Pilka S.Ozola I.Dzenīte G.Šauškina M.Trons  Izskatīts MK sēdē 
5.8.  TA-2087  Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  J.Plūme D.Gulbe Ž.Zvaigzne G.Ābele K.Briede L.Šteinberga J.Endziņš R.Grikmane  Izskatīts MK sēdē 
5.9.  TA-2031  Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  E.Papule M.Kosareva R.Kārkliņš I.Vanaga I.Avdejeva I.Dundure A.Mazitāne   Izskatīts MK sēdē 
5.10.  TA-2122  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  D.Ķezbere I.Rorbaha U.Lielpēters S.Irbe   Izskatīts MK sēdē 
5.11.  TA-2123  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Kultūras ministrija  D.Melbārde  D.Ķezbere I.Rorbaha U.Lielpēters S.Irbe   Izskatīts MK sēdē 
5.12.  VSS-317
TA-1104 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par autoceļiem""  Satiksmes ministrija  J.Dūklavs (SM)  A.Bērziņš T.Vectirāns T.Trubača  Izskatīts MK sēdē 
5.13.  TA-2140  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  J.Salmiņa M.Valdmane I.Runča K.Voiniča E.Valantis B.Ķirule-Vīksne O.Geitus-Eitvina  Izskatīts MK sēdē 
5.14.  VSS-981
TA-2139 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likums"  Kultūras ministrija  D.Melbārde  T.Trubača  Izskatīts MK sēdē 
5.15.  TA-2152  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā"  Labklājības ministrija  J.Reirs  J.Muižniece K.Soms  Izskatīts MK sēdē 
5.16.  TA-2153  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Bāriņtiesu likumā"  Labklājības ministrija  J.Reirs  L.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
5.17.  TA-2154  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā"  Labklājības ministrija  J.Reirs  L.Liepa  Izskatīts MK sēdē 
5.18.  TA-2155  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""  Labklājības ministrija  J.Reirs  J.Muižniece  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-1921  (jautājuma izskatīšana atlikta) Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Latvijas balzams" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  R.Aleksejenko K.Soms I.Geidāns R.Razums J.Stuģe  Izskatīts MK un atlikts 
6.2.  TA-2038  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2016.gada 4.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 9.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" 6.punktā un (prot. Nr.50 10.§) "Likumprojekts "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā"" 6.punktā dotā uzdevuma izpildi"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  S.Āmare- Pilka  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-1733  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2017-20-0103  Satversmes tiesa  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-2181  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko 2018.gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-2186  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par iesaldēšanas rīkojumu un konfiskācijas rīkojumu savstarpēju atzīšanu"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  V.Makucevičs  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-2095  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par mācību "KRISTAPS 2016" secinājumu izpildes gaitu un rezultātiem"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-2091  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" nacionālās drošības interešu aizsardzības nodrošināšanas pasākumiem"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  J.Stinka I.Jaunzeme K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-2119  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali 2017.gadā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu