Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2017.gada 10.oktobra sēdes darba kārtība (sēdes sākums plkst.14.00)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2017.gada 5.oktobrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2017.gada 10.oktobrī
plkst. 14:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-314
TA-2120 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-611
TA-2009 
Noteikumu projekts "Noteikumi par profesionālā dienesta karavīru amatiem, kuros var pārcelt ierēdni, par profesionālā dienesta karavīra amata pienākumu izpildes kārtību, atlīdzības noteikšanas un izmaksas kārtību un amatpersonu, kura ir tiesīga piemērot ierēdnim disciplinārsodu"  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-917
TA-2101 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 10.maija noteikumos Nr.293 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.4.pasākuma "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā" īstenošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-849
TA-2191 
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Iekšlietu ministrijas pasākumiem 2017.gadā un ilgtermiņa saistību precizēšanu"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-92
TA-2093 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumu par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-509
TA-1989 
Noteikumu projekts "Murjāņu sporta ģimnāzijas publisko maksas pakalpojumu cenrādis"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-2104  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 31.maija noteikumos Nr.345 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.1.pasākuma "Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai" īstenošanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-684
TA-2132 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-844
TA-2130 
Rīkojuma projekts "Par Ekonomikas un kultūras augstskolas Satversmes apstiprināšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-801
TA-2111 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.601 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Sociālā fonda 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.2.pasākuma "Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-800
TA-2112 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.600 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Reģionālās attīstības fonda 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.2.pasākuma "Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidei" īstenošanas noteikumi""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1182
TA-1967 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-756
TA-1991 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra noteikumos Nr.85 "Kārtība, kādā administratīvajā lietā iemaksā, atmaksā un atlīdzina valsts nodevu un iemaksā un atmaksā drošības naudu""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-2136  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 16.augusta noteikumos Nr.485 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm""  Zemkopības ministrija  R.Bergmanis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-2135  Noteikumu projekts "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām"  Zemkopības ministrija  R.Bergmanis (ZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-2207  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kuveitas Valsts valdības līgumu par ekonomisko un tehnisko sadarbību"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-983
TA-2200 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.847 "Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  TA-2201  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas–Lietuvas starpvaldību pārrobežas sadarbības komisijā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-2094  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-2169  Likumprojekts "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  J.Patmalnieks I.Jaunzeme I.Kalviņš A.Kiopa I.Pilvere V.Segliņš   Izskatīts MK un atlikts 
2.2.  TA-2167  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 29.augusta rīkojumā Nr.455 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Draudiņš  Izskatīts MK un atlikts 
2.3.  TA-2198  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Draudiņš  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-2157  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Satiksmes ministrija  U.Augulis  T.Vectirāns P.Markēvičs   Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-2148  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Kārtējais ziņojums par ANO 1965.gada Konvencijas par visu veidu rasu diskriminācijas izskaušanu izpildi Latvijas Republikā laika posmā no 2008.gada līdz 2016.gadam"  Ārlietu ministrija  A.Ašeradens (ĀM)  K.Līce  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-236
TA-1462 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par sistemātisku ilgtermiņa risinājumu īpaši atzīmējamo svētku un atceres pasākumu nodrošināšanai un finansēšanai"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-817
TA-2034 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Komisijas trešās Savienības rīcības programmas veselības jomā (2014.–2020.gadam) 2017.gada Darba plānā ietvertajām aktivitātēm"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-2219  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Vispārējo lietu padomes (50.panta formāta) 2017.gada 17.oktobra sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem  Ārlietu ministrija  A.Ašeradens (ĀM)  R.Ādamsons  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-2003  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (par papildu finansējumu Valsts vides dienesta kapacitātes stiprināšanai un vides inspektoru atalgojuma palielināšanai)  LR Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija  K.Gerhards  A.Ozola R.Vesere  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-1968  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai (par finanšu situāciju Klīniskās universitātes slimnīcās)  Finanšu ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
V. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi
5.1.  TA-2230  (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā"  Labklājības ministrija  J.Reirs  D.Kalsone E.Ķīlis I.Peipiņa J.Endziņš R.Grikmane L.Liepa I.Dzenīte U.Čuma- Zvirbulis S.Harbacēviča A.Vanaga L.Meņģelsone I.Kiukucāne I.Olafsone V.Buraka   Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2232  Likumprojekts "Par valsts budžetu 2018.gadam"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  J.Plūme I.Šņucins L.Kļaviņa A.Eberhards N.Sakss I.Vasaraudze I.Komisare T.Trubača D.Gulbe J.Šints J.Platais D.Ķezbere I.Vanaga D.Kalsone E.Ķīlis I.Vēja I.Peipiņa J.Endziņš R.Grikmane I.Dzenīte G.Trupovnieks U.Čuma- Zvirbulis S.Harbacēviča A.Vanaga L.Meņģelsone I.Kiukucāne I.Olafsone V.Buraka   Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-2234  Likumprojekts "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam"   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  L.Kļaviņa J.Plūme I.Šņucins N.Sakss I.Vasaraudze T.Trubača G.Trupovnieks J.Šints D.Ķezbere I.Vanaga D.Kalsone E.Ķīlis I.Vēja I.Peipiņa J.Endziņš R.Grikmane I.Dzenīte U.Čuma- Zvirbulis S.Harbacēviča A.Vanaga L.Meņģelsone I.Kiukucāne I.Olafsone V.Buraka   Izskatīts MK sēdē 
5.4.  TA-2231  Plāna projekts "Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna projekts 2018.gadam"   Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  L.Kļaviņa N.Sakss G.Trupovnieks I.Vanaga D.Kalsone E.Ķīlis I.Peipiņa J.Endziņš R.Grikmane U.Čuma- Zvirbulis S.Harbacēviča A.Vanaga L.Meņģelsone I.Kiukucāne I.Olafsone V.Buraka   Izskatīts MK sēdē 
VI. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
6.1.  TA-2068  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par atbalsta iespējām teritoriju attīstībai pēc 2020.gada"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  R.Bremšmits J.Butņicka  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2217  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par 2017.gada 9.oktobra Euro grupas un 2017.gada 10.oktobra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  N.Sakss  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-2236  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2017.gada 13.oktobra sanāksmei  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  I.Prūse A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-2237  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2017.gada 12.-13.oktobra sanāksmē izskatāmajos Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos  Iekšlietu ministrija  J.Reirs (IEM)    Izskatīts MK sēdē 
6.5.  TA-2247  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2017.gada 12.-13.oktobra sanāksmē izskatāmajos Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos   Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  K.Pommere  Izskatīts MK sēdē 
6.6.  TA-2248  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2017.gada 16.oktobra sanāksmei  Ārlietu ministrija  A.Ašeradens (ĀM)  M.Engelbrehta R.Zālīte   Izskatīts MK sēdē 
6.7.  TA-2249  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par trešo Eiropas Savienības kopīgo interešu projektu sarakstu, ko apkopo saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.347/2013 (2013.gada 17.aprīlis), ar ko nosaka Eiropas energoinfrastruktūras pamatnostādnes un atceļ Lēmumu Nr.1364/2006/EK, groza Regulu (EK) Nr.713/2009, Regulu (EK) Nr.714/2009 un Regulu (EK) Nr.715/2009"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  M.Zjurikova K.Piģēns   Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1.  TA-2089  Rīkojuma projekts "Par SIA "Vika Wood" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  R.Aleksejenko K.Soms  Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-1921  Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Latvijas balzams" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  R.Aleksejenko K.Soms I.Geidāns R.Razums J.Stuģe S.Rutka I.Latkovska   Izskatīts MK sēdē 
7.3.  TA-2233  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (2016.) Paskaidrojuma projekts par apelācijas sūdzību Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420302716   Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
7.4.  TA-2173  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (2016.) Paskaidrojuma projekts par apelācijas sūdzību Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420301716   Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
VIII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
8.1.  TA-2209  (iekļauts papildus) Ierobežotas pieejamības informācija  Satiksmes ministrija  U.Augulis     

Izskatīts MK sēdē

8.2.    Par Ministru kabineta 2017.gada 26.septembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.48 58.§)    D.Reizniece- Ozola     

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu