Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2017.gada 17.oktobra sēdes darba kārtība (sēdes sākums plkst.11.00)

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2017.gada  12.oktobrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2017.gada 17.oktobrī
plkst. 11:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-735
TA-2156 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.jūlija noteikumos Nr.587 "Noteikumi par kārtību, kādā civilās aviācijas lidlaukus izmanto Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģi, un kārtību, kādā Latvijas Republikas militārās aviācijas lidlaukus izmanto civilās aviācijas gaisa kuģi""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-2229  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ārlietu ministrija  J.Reirs (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-784
TA-1972 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ezermalas ielā, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-432
TA-1982 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-594
TA-1995 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-807
TA-1996 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgā nekustamā īpašuma Daugavpilī nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-763
TA-1997 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Valtermuiža" Kandavā, Kandavas novadā, pārņemšanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-950
TA-2162 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 4.marta rīkojumā Nr.105 "Par finansējumu Eiropas Migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta darbības nodrošināšanai""  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-948
TA-2253 
Rīkojuma projekts "Par Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistībām valsts robežas joslas infrastruktūras izbūvei gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu un gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  TA-2185  Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 23.0. versija)"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Kozlovskis (IZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  TA-2222  Rīkojuma projekts "Par dāvinājuma pieņemšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Kozlovskis (IZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  TA-2126  Par Ministru kabineta 2016.gada 8.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.60 60.§) "Informatīvais ziņojums "Par papildu finansējuma piešķiršanu praktiskās pētniecības projektu atbalstam"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Kozlovskis (IZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-2133  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija  K.Gerhards (KM)    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-976
TA-2203 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumos Nr.587 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu" 6.1.4.2.pasākuma "Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā" īstenošanas noteikumi""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-603
TA-1851 
Noteikumu projekts "Lidojumu nodrošināšanas darbinieku un to apmācību sniedzēju sertificēšanas kārtība"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-859
TA-1978 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-635
TA-1981 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-857
TA-2062 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils-Rēzekne-Ludza–Krievijas robeža (Terehova) 54,600.-72,780.km pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-631
TA-2013 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu gājēju un velosipēdistu celiņa izbūvei"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-549
TA-2015 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu gājēju un velosipēdistu celiņa izbūvei"  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  TA-2141  Par Ministru kabineta 2017.gada 16.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.25 16.§) "Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosaka atlīdzību par elektronisko sakaru tīkla ierīkošanai un būvniecībai nepieciešamā zemes īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-2252  Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammām un pasākumiem"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-726
TA-2010 
Likumprojekts "Grozījums Iepakojuma likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-788
TA-2178 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 19.novembra noteikumos Nr.1347 "Valsts informācijas sistēmu datu savietošanas kārtība nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-2172  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumos Nr.653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1.pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  TA-2173  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumos Nr.151 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.2.pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-352
TA-2022 
Noteikumu projekts "Prasības medījamo dzīvnieku un to gaļas apritei un piegādei nelielā apjomā galapatērētājam"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-955
TA-2258 
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  TA-2259  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  TA-2268  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  TA-2261  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Kozlovskis (IZM)    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-772
TA-1945 
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu""  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-1190
TA-2194 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  TA-2262  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"  Ārlietu ministrija  J.Reirs (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  TA-2263  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"  Ārlietu ministrija  J.Reirs (ĀM)    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-2255  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  K.Gerhards (KM)    Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-2254  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu"  Ministru kabineta Apbalvošanas padome  K.Gerhards (KM)    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-1804  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Draudiņš  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-2199  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par sadarbību ar Eiropas Tiesību akadēmiju, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 4.panta trešās daļas izņēmumu"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  A.Skrjabina  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  VSS-728
TA-2047 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par elektronisko dokumentu apriti ministrijās un to padotībā esošajās iestādēs"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  E.Beļskis U.Bisenieks  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-2044  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali apakšprogrammas 24.08.00 "Nacionālo parku darbības nodrošināšana" ietvaros starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem 2017.gadā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  D.Vilkaste  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-1934  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 44.§) "Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""" doto uzdevumu izpildi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-2175  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra sēdes protokollēmuma (Nr.68 27.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Draudiņš R.Bremšmits  Izskatīts MK sēdē 
3.6.  VSS-845
TA-2174 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
3.7.  TA-2256  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošanai 2017.-2019.gadam izpildi" un rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 24.maija rīkojumā Nr.246 "Par Pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošanai 2017.-2019.gadam""  Finanšu ministrija  M.Kučinskis (FM)  L.Kļaviņa A.Zitcere R.Grīnbergs D.Buse  Izskatīts MK sēdē 
3.8.  TA-2264  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Paralimpiskā sporta centra izveidi Latvijā"  Labklājības ministrija  J.Reirs  K.Enģelis D.Dadzīte  Izskatīts MK sēdē 
3.9.  TA-2282  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Transporta, telekomunikācijas un enerģētikas ministru padomes 2017.gada 24.oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  U.Bisenieks V.Rakstiņš   Izskatīts MK sēdē 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  VSS-695
TA-1902 
Plāna projekts "Plāns reto slimību jomā 2017.-2020.gadam"  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-2276  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2017.gada 23.oktobra sanāksmei  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
5.2.  TA-2281  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija 2017.gada 19.oktobra Eiropadomes un 2017.gada 20.oktobra Eiropadomes 27 Eiropas Savienības dalībvalstu (50.panta) formāta sanāksmei  Ārlietu ministrija  J.Reirs (ĀM)  K.Našeniece  Izskatīts MK sēdē 
5.3.  TA-2285  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu Komitejai "Ārvalstu tiešo ieguldījumu veicināšana, vienlaikus aizsargājot būtiskas intereses" un par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido regulējumu ārvalstu tiešo ieguldījumu Eiropas Savienībā pārbaudei"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  I.Jaunzeme  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-2101  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (2012.) Atbildes projekts Administratīvajai apgabaltiesai administratīvajā lietā Nr.A420655310  Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams  A.Ašeradens  K.Lore  Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-2170  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Par Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.31 52.§) 5.punktā dotā uzdevuma izpildi  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  K.Lore V.Loginovs  Izskatīts MK sēdē 
6.3.  TA-2241  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par papildus finansējuma piešķiršanu, lai Liepājas lidostā civilmilitārās sadarbības ietvaros nodrošinātu aviācijas drošības un glābšanas pasākumiem nepieciešamo aprīkojumu, iekārtas, tehniku un materiālus" un rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  A.Muižnieks  Izskatīts MK sēdē 
6.4.  TA-1718  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (2015.) Paskaidrojumu projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420267015   Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams  K.Gerhards  K.Cirsis  Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu