Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2017.gada 19.decembra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents
Māris Kučinskis
Rīgā, 2017.gada  14.decembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2017.gada 19.decembrī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-406
TA-2430 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.442 "Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām""  Aizsardzības ministrija  U.Augulis (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-2756  Rīkojuma projekts "Par iemaksas veikšanu organizācijā "Rezerves virsnieku asociāciju konfederācija""  Aizsardzības ministrija  U.Augulis (AIM)    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1190
TA-2662 
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas valdības vienošanos par grozījumiem Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas valdības līgumā par ieguldījumu savstarpēju veicināšanu un aizsardzību un šo grozījumu denonsēšanu"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  VSS-1189
TA-2663 
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Čehijas Republikas valdības vienošanos par grozījumiem Latvijas Republikas valdības un Čehijas Republikas valdības līgumā par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību un šo grozījumu denonsēšanu"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1036
TA-2750 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumos Nr.1032 "Ārlietu ministrijas konsulāro maksas pakalpojumu cenrādis""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  TA-2753  Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  TA-2779  Rīkojuma projekts "Par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  TA-2696  Likumprojekts "Grozījumi Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-995
TA-2618 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.812 "Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-1035
TA-2744 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu akciju sabiedrības "Latvenergo" pamatkapitālā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-1164
TA-2703 
Rīkojuma projekts "Kārtējās tautas skaitīšanas datums"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-570
TA-1800 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Pasākumu plānā 2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošanai un organizēšanai"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-2627  (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumos Nr.200 "Noteikumi par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu atlīdzību un ēdināšanas izdevumu kompensāciju""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  TA-2725  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola     Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-2731  Noteikumu projekts "Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2018.gadā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-999
TA-2774 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.908 "Kārtība, kādā piemēro pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Savienības institūcijām un Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO), un kārtība, kādā atmaksā akcīzes nodokli par Latvijas Republikā iegādātajām akcīzes precēm""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  TA-2775  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 2018.gadā par personām, kuras ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs ievietotas līdz 1998.gada 1.janvārim"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-1179
TA-2695 
Noteikumu projekts "Noteikumi par 2018./2019.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  TA-2646  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra rīkojumā Nr.558 "Par valsts pētījumu programmām""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  TA-2645  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra rīkojumā Nr.559 "Par papildu valsts pētījumu programmām""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-685
TA-2630 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 26.maija noteikumos Nr.258 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība projektu īstenošanai EUREKA programmas ietvaros""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  TA-2720  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta rīkojumā Nr.452 "Par Latvijas Zinātnes padomes sastāvu""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-1027
TA-2553 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Koncerti" peļņas daļu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-1046
TA-2613 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils teātris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-2749  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs aprēķina maksājumu par ieguldījumu plāna pārvaldi, un kārtība, kādā tiek veikta minētā maksājuma uzskaite un ieturēšana"  Labklājības ministrija  A.Čakša (LM)    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-526
TA-2686 
Noteikumu projekts "Noteikumi par psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu paliatīvā aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem"  Labklājības ministrija  A.Čakša (LM)    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-731
TA-2098 
(atbalstīts VSS) Likumprojekts “Grozījumi Elektronisko sakaru likumā”  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-1055
TA-2653 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos Nr.200 "Noteikumi par civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrācijas kārtību un nacionālās zīmes un reģistrācijas zīmes izvietošanas kārtību uz Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā reģistrētajiem gaisa kuģiem""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-1195
TA-2760 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.decembra noteikumos Nr.1393 "Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-1223
TA-2761 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.marta rīkojumā Nr.109 "Par valsts budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības pasākumu nodrošināšanai" līdzekļu izlietojumu""  Satiksmes ministrija  U.Augulis    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  VSS-1145
TA-2715 
Noteikumu projekts "Tieslietu ministrijas pamatbudžeta programmas "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonds" finanšu līdzekļu izmantošanas kārtība"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  VSS-1078
TA-2698 
Noteikumu projekts "Tieslietu ministrijas maksas pakalpojumu cenrādis"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  VSS-425
TA-2468 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtība"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  VSS-1038
TA-2737 
Noteikumu projekts "Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevu 2018.gadā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.35.  VSS-1033
TA-2741 
Instrukcijas projekts "Lauksaimniecības tirgus vadības un uzraudzības informācijas sistēmas ISAMM lietošanas kārtība"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.36.  VSS-1163
TA-2777 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.jūlija noteikumos Nr.459 "Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanas un sadales sistēmas pakalpojuma kompensēšanas kārtība""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.37.  TA-2781  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Diploma piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajā jauno profesionāļu meistarības konkursā "WorldSkills 2017""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.38.  TA-2783  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra rīkojumā Nr.779 "Par 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" projektu iesniegumu iesniedzēju saraksta apstiprināšanu""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.39.  VSS-1173
TA-2785 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.532 "Muzeju akreditācijas noteikumi""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.40.  VSS-1105
TA-2797 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumos Nr.956 "Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.41.  TA-2787  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Labklājības ministrija  A.Čakša (LM)    Izskatīts MK sēdē 
1.42.  TA-2790  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumos Nr.164 "Kārtība, kādā tiek aprēķinātas un atmaksātas pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas un aprēķināts un pārskaitīts solidaritātes nodoklis""  Labklājības ministrija  A.Čakša (LM)    Izskatīts MK sēdē 
1.43.  TA-2793  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts budžeta mērķdotāciju sociālo darbinieku darbam ar ģimenēm un bērniem piemaksai pie mēnešalgas 2018.gadā"  Labklājības ministrija  A.Čakša (LM)    Izskatīts MK sēdē 
1.44.  TA-2799  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1517 "Noteikumi par ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību""  Labklājības ministrija  A.Čakša (LM)    Izskatīts MK sēdē 
1.45.  VSS-527
TA-2801 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar onkoloģisku slimību un to ģimenes locekļiem"  Labklājības ministrija  A.Čakša (LM)    Izskatīts MK sēdē 
1.46.  TA-2795  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.595 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu ārstniecības personām""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
1.47.  TA-2733  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.jūlija noteikumos Nr.494 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.1.pasākuma "Atkritumu dalītas savākšanas sistēmas attīstība" īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.48.  TA-2734  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumos Nr.588 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2.pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.49.  VSS-1267
TA-2791 
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.50.  VSS-1106
TA-2800 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumos Nr.593 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.51.  TA-2784  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem"  Labklājības ministrija  A.Čakša (LM)    Izskatīts MK sēdē 
1.52.  TA-2812  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2018.gada 1.janvāra līdz 31.martam"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.53.  TA-2809  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta noteikumos Nr.485 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10.prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11.prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība „Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" un 2.12. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.54.  TA-2789  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.951 "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ziņas par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām""  Labklājības ministrija  A.Čakša (LM)    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-2702  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par atļauju Jānim Žīdenam savienot amatu"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  J.Žīdens  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-557
TA-1363 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  VSS-558
TA-1900 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""  Veselības ministrija  A.Čakša    Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-2798  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  A.Kaļāne  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-1244
TA-2782 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un piešķir mērķdotāciju internātskolu uzturēšanas izdevumu daļējai segšanai par internātskolā uzņemtajiem izglītojamiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Draudiņš I.Dundure I.Vanaga  Izskatīts MK sēdē 
2.6.  VSS-1171
TA-2811 
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""  Veselības ministrija  A.Čakša  P.Apinis S.Veide S.Olsena  Izskatīts MK sēdē 
2.7.  TA-2826  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"  Ministru prezidents  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
2.8.  VSS-569
TA-2805 
(jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  J.Patmalnieks R.Aleksejenko A.Ločmele  Izskatīts MK un atlikts 
III. Informācija
3.1.  VSS-440
TA-1511 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par valdības rīcības plāna 2016.gadam 77.punkta "Izstrādāt priekšlikumus ekonomiskajiem stimuliem uzņēmējiem, lai motivētu viņu darbinieku regulāru piedalīšanos Zemessardzes mācībās" izpildes organizēšanu"  Aizsardzības ministrija  U.Augulis (AIM)  J.Karlsbergs V.Rakstiņš A.Alksnis  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-1858  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par budžeta līdzekļu ekonomiju, ēnu ekonomikas mazināšanu un precīzas uzskaites nodrošināšanu sabiedriskā transporta pakalpojumos"  Satiksmes ministrija  U.Augulis  K.Godiņš T.Vectirāns I.Ošenieks  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  VSS-831
TA-2014 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (skatīts MKK) Informatīvais ziņojums "Latvijas Bioekonomikas stratēģija 2030"   Zemkopības ministrija  J.Dūklavs  A.Ozols  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-2803  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par veselības reformas pasākumu īstenošanu 2018.gadā"   Veselības ministrija  A.Čakša  N.Sakss  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  TA-2824  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par veselības reformas pasākumu īstenošanas progresu veselības aprūpē 2017.gada 1.pusgadā"  Veselības ministrija  A.Čakša  N.Sakss  Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-678  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par ministriju un centrālo valsts iestāžu autoparku)  LR Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija  M.Kučinskis  B.Medvecka  Izskatīts MK sēdē 
4.2.  TA-2485  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļa) komisijai (par grozījumiem likumā "Par 1985.gada 15.oktobra Eiropas vietējo pašvaldību hartu")  LR Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija  D.Reizniece- Ozola  I.Komisare  Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-2828  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par satvaru nepersonizētu datu brīvai apritei Eiropas Savienībā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  E.Zvaigzne  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-2780  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  L.Kļaviņa N.Sakss  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-2819  Dienesta vajadzībām  Ministru prezidents  M.Kučinskis    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  2018-414-k,  Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Kalēja pret Latviju"    E.Rinkēvičs  K.Līce   

Izskatīts MK sēdē

7.3.  2018-416-k,  (iekļauts papildus) Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Ostroveņecs pret Latviju"    E.Rinkēvičs  K.Līce   

Izskatīts MK sēdē

7.4.  2018-417-k,  (iekļauts papildus) Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Ābele pret Latviju"    E.Rinkēvičs  K.Līce   

Izskatīts MK sēdē

7.5.  TA-2792  (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
7.6.  TA-2778  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Hiponia""   Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  J.Stinka I.Jaunzeme K.Lore V.Loginovs   Izskatīts MK sēdē 
7.7.  2018-380-k,  (iekļauts papildus)    A.Ašeradens     

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu