Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2018.gada 6.februāra sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs

Māris Kučinskis
Rīgā, 2018.gada  1.februārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2018.gada 6.februārī
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  TA-45  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Kopīgajā Latvijas–Flandrijas komisijā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  TA-56  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija noteikumos Nr.450 "Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1089
TA-51 
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizētās daļas nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-134  Par Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.60 2.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-810
TA-2831 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-1262
TA-71 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Jaunjelgavas novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-1192
TA-67 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-1193
TA-69 
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvokļa īpašuma "Jaunreģi"-1 Alsungas novadā pārdošanu"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-923
TA-2891 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.128 "Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamos dokumentus viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, un šo dokumentu izsniegšanas kārtību""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-778
TA-75 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Izmēģinātāju iela" Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu bez atlīdzības Priekuļu novada pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-951
TA-2379 
Par Ministru kabineta 2017.gada 28.novembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.59 10.§) "Likumprojekts "Par Eiropas Padomes Konvenciju par kino kopražojumiem (pārskatīta)""  Kultūras ministrija  D.Melbārde    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-1276
TA-103 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"  Satiksmes ministrija  J.Dūklavs (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  VSS-386
TA-2320 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-384
TA-2321 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  VSS-387
TA-2323 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  VSS-385
TA-2324 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-388
TA-2326 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-1208
TA-2700 
(atbalstīts MKK) Rīkojuma projekts "Par valsts zemes vienības nodošanu Engures novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-320
TA-2833 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.jūlija noteikumos Nr.618 "Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi""  Veselības ministrija  M.Kučinskis (VM)    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-1270
TA-102 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.265 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-1169
TA-82 
Noteikumu projekts "Reģistrēto dzīvnieku datubāzē esošās informācijas izmantošanas kārtība"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-1271
TA-83 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26 maija noteikumos Nr.485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-1311
TA-62 
Rīkojuma projekts "Par Apes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  TA-131  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Elektrotransportlīdzekļu uzlādes, dabasgāzes uzpildes, ūdeņraža uzpildes un krasta elektropadeves iekārtu prasības"  Satiksmes ministrija  J.Dūklavs (SM)    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  TA-181  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 39.0 versija – Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums)"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  VSS-1043
TA-2887 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola  J.Salmiņa I.Runča S.Šķiltere  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  VSS-1044
TA-2888 
(atbalstīts MKK) Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Finanšu ministrija  D.Reizniece- Ozola    Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-2129  Atbildes projekts Biznesa augstskolai Turība (par Ministru kabineta 2017.gada 9.augusta rīkojumu Nr.419)  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  R.Grikmane I.Peipiņa  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  TA-177  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Ģenerālprokuratūra  Dz.Rasnačs  L.Berga  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  VSS-1025
TA-2717 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (atbalstīts MKK) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2017.gada 25.jūlija sēdes protokollēmumā (prot. Nr.37 1.§) "Noteikumu projekts "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis un tā piemērošanas kārtība"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-204  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Latvijas Republikas pievienošanās Eiropas Kodolpētījumu organizācijai"  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  T.Torims M.Langrāts T.Trubača   Izskatīts MK sēdē 
IV. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1.  TA-50  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) (atbalstīts MKK) Konceptuāls ziņojums "Par drošības rezervju pakalpojuma valsts naftas produktu drošības rezervju izveidei pilnveidošanu"  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens  I.Blumbergs O.Karčevskis I.Ligere M.Stirāns   Izskatīts MK sēdē 
V. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa Zaļajā zālē)
5.1.  TA-213  (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus Eiropas Savienības tiesas lietā C-623/17 Privacy International  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  I.Kucina  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1.  TA-1733  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Papildu paskaidrojumu projekts Satversmei tiesai lietā Nr.2017-20-0103   Satversmes tiesa  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
6.2.  TA-68  (jautājuma izskatīšana atlikta) Paskaidrojuma projekts Jelgavas tiesai lietā Nr.C29710515  Latvijas Republikas Jelgavas tiesa  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK un atlikts 
6.3.  TA-92  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijai pārdošanai rezervēto emisijas kvotu realizēšanu"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Ozola  Izskatīts MK sēdē 
VII. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
7.1.  TA-159  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Dienesta vajadzībām  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
7.2.  TA-149  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Instrukcijas projekts "Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra nodrošināšanas kārtība"  Satiksmes ministrija  J.Dūklavs (SM)  V.Bajārs J.Bokta  Izskatīts MK sēdē 
7.3.  2018-TA-2k,    R.Kozlovskis (AIM)     

Izskatīts MK sēdē

7.4.  TA-161  (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdē (prot. Nr.44 2.§ 2.punkts) dotā uzdevuma izpildei nepieciešamo rīcību"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Medina N.Sakss G.Trupovnieks I.E.Švilpe   Izskatīts MK sēdē 
7.5.  TA-150  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Dienesta vajadzībām  Satiksmes ministrija  J.Dūklavs (SM)    Izskatīts MK sēdē 
7.6.  TA-229  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju saglabāt Latvijas pilsonību"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
7.7.  TA-230  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju saglabāt Latvijas pilsonību"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
Skatīt protokolu