Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvMinistru kabineta 2018.gada 27.marta sēdes darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs

Māris Kučinskis
Rīgā, 2018.gada  22.martā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

 SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2018.gada 27.martā
plkst. 12:00

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1.  VSS-1197
TA-465 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.946 "Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie spēki piedalās avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos, kā arī neatliekamos ārkārtējo situāciju izraisījušo notikumu seku likvidēšanas pasākumos""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.2.  VSS-56
TA-505 
Rīkojuma projekts "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai "Latvijas Biatlona federācija""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis    Izskatīts MK sēdē 
1.3.  VSS-1209
TA-459 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta noteikumos Nr.632 "Patērētāju tiesību aizsardzības centra nolikums""  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.4.  TA-535  Par Ministru kabineta 2017.gada 28.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41 1.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2018., 2019. un 2020.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" izstrādes procesā"" 9.punktā dotā uzdevuma izpildi  Ekonomikas ministrija  A.Ašeradens    Izskatīts MK sēdē 
1.5.  VSS-1217
TA-306 
Noteikumu projekts "Noteikumi par interaktīvās azartspēles vai interaktīvās izlozes organizēšanā izmantojamās spēles programmas atbilstības pārskatā iekļaujamo informāciju"  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.6.  VSS-762
TA-309 
Noteikumu projekts "Noteikumi par iesniedzamo informāciju par interaktīvo azartspēļu, interaktīvo izložu, izložu biļešu pārdošanas un izložu dalības maksājumu pieņemšanas organizēšanas sistēmām, to drošības un fizisko personu datu aizsardzības pasākumiem un informācijas glabāšanu"  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.7.  VSS-92
TA-471 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Tilta ielā 9, Rīgā, nodošanu Labklājības ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.8.  VSS-16
TA-481 
Rīkojuma projekts "Par Kandavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Lejas Mustene", Kandavas pagastā, Kandavas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā un nekustamā īpašuma pārdošanu"  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.9.  VSS-93
TA-482 
Rīkojuma projekts "Par Alojas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.10.  VSS-144
TA-516 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Valmieras pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.11.  VSS-143
TA-517 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Jaunās Zemegles" Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.12.  VSS-140
TA-519 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.13.  TA-483  Par Ministru kabineta 2017.gada 8.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.38 63.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par atsevišķiem muitas kontroles veidiem"" 2.punktā doto uzdevumu izpildi  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.14.  VSS-460
TA-392 
Likumprojekts "Grozījums Ceļu satiksmes likumā"  Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.15.  TA-515  Par Ministru kabineta 2017.gada 28.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41 1.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2018., 2019. un 2020.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2018. gadam" izstrādes procesā"" 17.punktā dotā uzdevuma izpildi   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.16.  TA-528  Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"   Iekšlietu ministrija  R.Kozlovskis    Izskatīts MK sēdē 
1.17.  VSS-35
TA-435 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.788 "Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.18.  VSS-36
TA-443 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 10.oktobra noteikumos Nr.846 "Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.19.  VSS-1232
TA-419 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.oktobra noteikumos Nr.987 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu""  Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.20.  VSS-100
TA-502 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamajiem īpašumiem Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā"   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis    Izskatīts MK sēdē 
1.21.  VSS-1289
TA-472 
Noteikumu projekts "Noteikumi par sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām un sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas, reģistrēšanas un uzraudzības kārtību"  Labklājības ministrija  J.Reirs    Izskatīts MK sēdē 
1.22.  VSS-45
TA-451 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 19.marta noteikumos Nr.154 "Noteikumi par republikas pilsētu un novadu administratīvo teritoriju robežu aprakstu apstiprināšanu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.23.  VSS-110
TA-524 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.24.  VSS-473
TA-1738 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.50 "Vietvārdu informācijas noteikumi""  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.25.  VSS-109
TA-534 
(atbalstīts MKK) Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas izsniegšanas un citiem maksas pakalpojumiem"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs    Izskatīts MK sēdē 
1.26.  VSS-1240
TA-390 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.366 "Noteikumi par aviācijas darbību dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.27.  VSS-1241
TA-388 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumos Nr.250 "Noteikumi par darbībām emisijas reģistrā""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.28.  VSS-754
TA-2588 
(atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.63, Cēsu ielā 34, Limbažos, Limbažu novadā, nodošanu Limbažu novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.29.  VSS-630
TA-2632 
(atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.14 Zemgales ielā 23, Olainē, Olaines novadā, nodošanu Olaines novada pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.30.  VSS-942
TA-2634 
(atbalstīts VSS) Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr.14 Saulkalnes ielā 16, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards    Izskatīts MK sēdē 
1.31.  TA-513  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.32.  TA-536  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem""  Zemkopības ministrija  J.Dūklavs    Izskatīts MK sēdē 
1.33.  TA-563  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas pilnvarnieku pavasara sanāksmē Vašingtonā 2018.gada 20.-22.aprīlī "  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)    Izskatīts MK sēdē 
1.34.  TA-573  (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par civilo ekspertu dalības laika pagarināšanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"  Ārlietu ministrija  E.Rinkēvičs    Izskatīts MK sēdē 
II. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1.  TA-567  (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 27.februāra noteikumos Nr.113 "Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kārtība dienas stacionārā""  Veselības ministrija  M.Kučinskis (VM)  P.Apinis  Izskatīts MK sēdē 
2.2.  TA-578  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Starptautiskās Automobiļu federācijas pasaules rallijkrosa čempionāta posma organizēšanu Latvijā 2019.–2022.gadā un ar to saistīto valsts finansiālo atbalstu sacensību organizēšanas licences maksājumiem"   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  E.Severs J.Naglis R.Strokšs L.Šulca  Izskatīts MK sēdē 
2.3.  TA-577  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Izglītības un zinātnes ministrija  K.Šadurskis  E.Severs K.Kuļikovs L.Šulca  Izskatīts MK sēdē 
2.4.  VSS-199
TA-579 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.236 "Aizsardzības ministrijas nolikums""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis   A.Mirbahs  Izskatīts MK sēdē 
2.5.  VSS-200
TA-580 
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1419 "Jaunsardzes un informācijas centra nolikums""  Aizsardzības ministrija  R.Bergmanis  A.Mirbahs  Izskatīts MK sēdē 
III. Informācija
3.1.  TA-2856  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par iespējām samazināt administratīvo slogu iestādēm saistībā ar dokumentu iesniegšanas kārtību apdrošinātājam vai biedrībai "Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs""  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)  A.Zitcere E.Šķibele  Izskatīts MK sēdē 
3.2.  TA-351  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Revīzijas iestādes 2017.gada Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta revīziju rezultātiem"  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)  N.Lasmane  Izskatīts MK sēdē 
3.3.  TA-374  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Revīzijas iestādes Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda ietvaros veikto revīziju rezultātiem"  Finanšu ministrija  U.Augulis (FM)  N.Lasmane  Izskatīts MK sēdē 
3.4.  TA-526  Informatīvais ziņojums "Par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas 2.fāzes Latvijas novērtējuma ziņojumā izteikto rekomendāciju izpildes novērtējumu"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  L.Medina  Izskatīts MK sēdē 
3.5.  VSS-973
TA-463 
Informatīvais ziņojums "Par Atvieglojumu uzskaites koplietošanas risinājuma ieviešanu valsts un pašvaldību atvieglojumu administrēšanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  K.Gerhards  A.Draudiņš M.Pūķis   Izskatīts MK sēdē 
IV. Ministru kabineta lieta
4.1.  TA-222  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts tiesībsargam un Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai (par situāciju bērnu psihoneiroloģiskajās slimnīcās)  Tiesībsargs  M.Kučinskis (VM)    Izskatīts MK sēdē 
V. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
5.1.  TA-527  (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā līdz 2019.gada 1.februārim un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2018.gada 1.februārim"  Tieslietu ministrija  Dz.Rasnačs  I.Kucina  Izskatīts MK sēdē 
VI. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Mazajā zālē)
6.1.  2018-TA-9k,  (iekļauts papildus)    E.Rinkēvičs     

Izskatīts MK sēdē

6.2.  2018-TA-8k,  (iekļauts papildus)    A.Ašeradens     

Izskatīts MK sēdē

Skatīt protokolu